sim
kol-net
Wiadomoci Muzeum PӣKOLONIE ZIMOWE "FERIE W MUZEUM"

PӣKOLONIE ZIMOWE "FERIE W MUZEUM"

21-01-2017 10:11 | rdo: Muzeum Technik Ceramicznych w Kole | Wywietle artykuu: 2,077 | Komentarzy: 0


Ferie w Muzeum to zajcia od 6 lutego do 9 lutego dla dzieci uczszczajce do szk, ktrych organem prowadzcym jest Gmina Miejska Koo w wieku od 8 do 13 lat. Udzia w zajciach jest bezpatny. Podczas "Ferii w muzeum" przewidywane s zajcia warsztatowe z zakresu lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, wycieczki do Kujawsko - Dobrzyskiego Parku Etnograficznego w Kbce oraz zwiedzanie i udzia w zajciach - "Kajet, tabliczka i obsadka, czyli w szkole pradziadka" oraz wizyta w Kowalu - miecie, w ktrym urodzi si krl Kazimierz Wielki, przed 655 laty zaoyciel naszego miasta, a take wycieczka do Zamku Czartoryskich w Gouchowie i udzia w zajciach - "Czy zamek jest miejscem niezwykym?"
PӣKOLONIE ZIMOWE
Foto:MTC
tartak

Chcesz by na bieco? led nasz portal na facebooku

Zgosze mona dokonywa do dnia 1 lutego osobicie, telefonicznie (63 27-21-559), poczt elektroniczn (muzeum@kolo.pl ) lub drog pocztow na adres muzeum (62-600 Koo, ul. Michaa Kajki 44) - decyduje data wpywu listu do muzeum. Decyduje kolejno zgosze. Ilo miejsc: 15.

W zgoszeniu naley poda: imi i nazwisko dziecka, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów, telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów, PESEL dziecka, adres zameldowania dziecka i nazw szkoy do której uczszcza. W przypadku zgoszenia nie zawierajcego wszystkich danych, zgoszenie takie nie bdzie brane pod uwag do czasu jego uzupenienia.

Najpóniej do 1 lutego naley dostarczy dokadnie wypenion kart kwalifikacyjn oraz pisemn zgod rodziców/opiekunów (do pobrania na www.muzeum-kolo.pl lub odbioru w siedzibie muzeum).

Muzeum Technik Ceramicznych
Kontakt z autorem: muzeum@kolo.pl


DODAJ KOMENTARZ
*dodajc swj komentarz jednoczenie akceptujesz regulamin.
Pamitaj, e dodajc tre amic prawo lub dobra osobiste - naraasz si na odpowiedzialno karn.
WASZE KOMENTARZE (0)
Brak komentarzy pod wiadomoci. Bd pierwszy!