sim
geberit produkcja
Wiadomości Powiat Kolski Spotkanie z Dyrektor RZGW w Poznaniu

Spotkanie z Dyrektor RZGW w Poznaniu

16-03-2017 17:03 | Źródło: Starostwo Kolskie | Wyświetleń artykułu: 2,759 | Komentarzy: 0


W dniu 14 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się spotkanie Starosty Kolskiego Wieńczysława Oblizajka z Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Magdaleną Żmudą. W spotkaniu uczestniczyli także Wicestarosta Kolski Marek Banaszewski, Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Zenon Wasiak, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jacek Nowaczyk.
Spotkanie z Dyrektor RZGW w Poznaniu
Foto:Starostwo Kolskie
tartak

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku

Harmonogram spotkania obejmował następujące zagadnienia:

1. Realizacja zadania pn. „Regulacja rzeki Warty w rejonie miasta Koła".

2. Projekt „Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty",

3. Konferencja „Możliwości zmniejszenia skutków suszy w rolnictwie w powiecie kolskim".

Pani Magdalena Żmuda przedstawiła uczestnikom spotkania plany realizacji zadania dotyczącego regulacji rzeki Warty w rejonie miasta Koła. Dzięki przebudowie kanału nastąpi poprawa warunków przepływu wód wezbraniowych, zahamowanie postępującej erozji brzegów koryta rzeki Warty w miejscach wlotu i wylotu koryta kanału, zapewniona zostanie ciągłość zasilania wód gruntowych międzywala z podmokłymi terenami zalewowymi, co będzie sprzyjać utrzymaniu walorów przyrodniczych obszaru Natura 2000. Fiszka projektowa dla tego zadania została zgłoszona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ 4. Budowa przebudowana lub remont urządzeń wodnych, przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy.

Przedstawiciele Starostwa byli również zainteresowani tematem suszy. Magdalena Żmuda przybliżyła uczestnikom spotkania założenia projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. Przedstawiła sposób jego opracowania oraz omówiła katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy. Wyjaśniła, iż w odróżnieniu od Planu zarządzania ryzykiem powodziowym, do Planu przeciwdziałania skutkom suszy nie zostały wpisane nazwy konkretnych inwestycji, które miałyby wpłynąć na ograniczenie skutków suszy. W planie zostały wskazane cztery główne kierunki minimalizowania skutków suszy są nimi m.in.: wspomaganie naturalnej retencji zlewni np. poprzez ograniczanie utraty naturalnej retencji i zachęcanie do jej odtwarzania na terenach zurbanizowanych oraz powiększenie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobów wodnych. W dokumencie znajduje się lista działań o zasięgu regionalnym dotyczących całego regionu wodnego, a także lista działań o zasięgu lokalnym, dedykowanych danej gminie, które powinny być wprowadzone w celu zminimalizowania skutków suszy.

Naczelnik Zenon Wasiak przedstawił założenia konferencji pn. „Możliwości zmniejszenia skutków suszy w rolnictwie w powiecie kolskim" zaplanowanej na koniec kwietnia i zwrócił się z prośbą o przedstawienie jednego z tematów.  Pani Dyrektor zadeklarowała pomoc w realizacji zadania.

Organizatorem spotkania był Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego.

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl


DODAJ KOMENTARZ
*dodając swój komentarz jednocześnie akceptujesz regulamin.
Pamiętaj, że dodając treść łamiącą prawo lub dobra osobiste - narażasz się na odpowiedzialność karną.
WASZE KOMENTARZE (0)
Brak komentarzy pod wiadomością. Bądź pierwszy!