sim

Wiadomości Powiat Kolski Transmisja Sesji Rady Powiatu Kolskiego - marzec 2017

Transmisja Sesji Rady Powiatu Kolskiego - marzec 2017

30-03-2017 12:32 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 5,536 | Komentarzy: 0


Od godziny 13:00 zapraszamy naszych czytelników do śledzenia przekazu na żywo z obrad Sesji Rady Powiatu Kolskiego.
Transmisja Sesji Rady Powiatu Kolskiego - marzec 2017
Foto:archiwum e-kolo
tartak

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 6. Zapytania i interpelacje.
 7. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2017r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Kolskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz  użyczenie nieruchomości stanowiących aktywa trwałe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu Kolskiego
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych                      i poszukujących pracy w powiecie kolskim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Rady Powiatu Kolskiego nr XXIX/190/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Kolskim a Miastem Konin oraz powiatem konińskim, tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Kolskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie  powiatu na 2017 r.
 20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl


DODAJ KOMENTARZ
*dodając swój komentarz jednocześnie akceptujesz regulamin.
Pamiętaj, że dodając treść łamiącą prawo lub dobra osobiste - narażasz się na odpowiedzialność karną.
WASZE KOMENTARZE (0)
Brak komentarzy pod wiadomością. Bądź pierwszy!