sim
mycenter
Wiadomo턢i Biblioteka Wolno뜻 - konkurs recytatorski w PiMBP w Kole

Wolno뜻 - konkurs recytatorski w PiMBP w Kole

11 dni temu | 촵d쿽: PiMBP wKole | Wy턻ietle artyku퀅: 1,777 | Komentarzy: 0


Konkurs recytatorski "Wolno뜻", og쿽szony przez Fili dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, idealnie wpisa si w obchody Narodowego 쫤ita Niepodleg쿽턢i.
Wolno뜻 - konkurs recytatorski w PiMBP w Kole
tartak

Chcesz by na bie엽co? 쫖ed nasz portal na facebooku

Dziewicioro uczestników - zg쿽szonych ze Szkó Podstawowych: nr 1 w Kole (Julia Antkiewicz, Nadia Kaczmarek, Filip Parysek; opiekun - Wiktoria Du퓓ska), nr 5 w Kole (즩cja Andrzejczak, Bartosz Ka펛ierczak; opiekun - M. Banasiak), Ko턢ielcu (Michalina Anastaziak, And풽lika Okupna, And풽lika 쫗iglewska, opiekun - Dorota Tomaszewska), Powierciu (Wiktoria Nowosad; opiekun - Bernadeta Ksi굻kiewicz) - przygotowa쿽 prezentacj sk쿪daj켧 si z wybranego przez siebie wiersza, bd켧ego refleksj na temat szeroko pojtej Wolno턢i.

W턳ód recytowanych utworów znalaz퀉 si wiersze: Krzysztofa Kamila Baczyskiego, Roberta Frosta, Marka Grechuty, Jana Kapeli, Jana Rybowicza.

Jury powo쿪ne przez organizatora konkursu (przewodnicz켧a - Henryka Jurkiewicz; cz쿽nkinie - S쿪womira Królak, Anka Pietruszka) ocenia쿽: dobór repertuaru, interpretacj tekstu, kultur s쿽wa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Tytu Mistrza przyznano Nadii Kaczmarek.

Organizator dzikuje m쿽dzie퓓 za uczestnictwo w konkursie, nauczycielom za opiek i ukierunkowanie m쿽dych artystów.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Kontakt z autorem: a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl


DODAJ KOMENTARZ
*dodaj켧 swj komentarz jednocze턭ie akceptujesz regulamin.
Pamitaj, 풽 dodaj켧 tre뜻 쿪mi켧 prawo lub dobra osobiste - nara풹sz si na odpowiedzialno뜻 karn.
WASZE KOMENTARZE (0)
Brak komentarzy pod wiadomo턢i. B켨 pierwszy!