sim
kol-net
Wiadomości Miasto Koło Od przedszkola do szkoły [FOTO]

Od przedszkola do szkoły [FOTO]

03-03-2014 09:16 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 2,500 | Komentarzy: 0

W piątek 28 lutego rodzice pięciolatków objętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym gościli w Przedszkolu nr 5 w Kole. Spotkanie poprowadziła dyrektor placówki pani Agnieszka Kozajda w obecności przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Poznaniu , starszego wizytatora pani Jadwigi Kruszyny.
Od przedszkola do szkoły [FOTO]
Foto:
carnis

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Celem spotkania było:
- zorientowanie rodziców w roli wychowania przedszkolnego dla osiągnięcia dojrzałości szkolnej i przygotowaniu dziecka do szkoły
- zorientowanie rodziców w kryteriach jakimi powinni kierować się przy wyborze szkoły dla swojego dziecka
- zapoznanie z najważniejszymi zmianami w ustawie o systemie oświaty

Wprowadzane sukcesywnie zmiany w ustawie o systemie oświaty choć znane rodzicom, często budzą niepokój. Przygotowana przez dyrektora PM 5 prezentacja pozwoliła wyjaśnić sens nowelizacji ustawy. Zasadniczym celem zmian jest sukcesywne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego. Stąd też dążenie do zapewnienia od 1 września 2017 r miejsca w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat. Aktualnie jedynie pięciolatki mają zapewnione miejsca w przedszkolach ze względu na obligatoryjne, roczne przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego. Od 1 września 2015 r. ma to dotyczyć również i dzieci 4-letnich.

Dyrektor PM 5 poinformowała też rodziców o uchwalonej w czerwcu, a obowiązujacej od 1 września 2013 roku tzw. „ustawie przedszkolnej”. Ogranicza ona wysokość opłat pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Reguluje też na poziomie 1 zł za każdą godzinę zajęć wysokość opłaty za czas przekraczający ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego nauczania i wychowania .

W swojej prezentacji, pani Agnieszka Kozajda odniosła się ponadto do uchwalonej 30 sierpnia 2013 r. tzw. „ustawy sześciolatkowej” . Rodzicom, którzy jeszcze nie zdecydowali o zapisaniu dziecka 6-letniego do szkoły lub pozostawieniu go na drugi rok w rocznym przygotowaniu przedszkolnym dyrektor PM 5 przypomniała ,że :
- od 1 września 2014 r. obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci - 7-letnie oraz 6-latki urodzone w okresie styczeń-czerwiec 2008 r.
od 1 września 2015 r. obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie urodzone w okresie lipiec-grudzień 2008 r. oraz wszystkie dzieci 6-letnie z rocznika 2009 r.
- edukacja przedszkolna obejmuje dzieci w wieku 3-5 lat
- dzieci 3 i 4 letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego
- dzieci 5 letnie mają obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego
- edukacja szkolna obejmuje dzieci w wieku 6 lat;

Inną z omawianych na spotkaniu, była ustawa rekrutacyjna. Zawarte w niej szczegółowe, jednolite i przejrzyste przepisy wprowadzają regulacje , określają kryteria przyjęcia do publicznych przedszkoli i szkół w tym także kryteria dodatkowe ustalone przez gminy.

astępnie dyrektor PM 5 pani A. Kozjda omówiła rolę wychowania przedszkolnego w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole. Przypomniała, że zadania przedszkola w tym zakresie skierowane są na rozwijanie procesów poznawczych i aktywizowanie myślenia dzieci., zainteresowań dziecka, kontaktów z przyrodą , rozwój psychofizyczny oraz wprowadzanie dzieci w życie społeczne. Podkreśliła fakt, iż dobrze przygotowane do szkoły dziecko musi osiągnąć dojrzałość zarówno w sferze fizycznej, umysłowej jak i emocjonalno-społecznej. To nauczyciel w przedszkolu aktywizując dzieci do działania , stosując różne metody, formy pracy i pomoce dydaktyczne organizuje tak zajęcia, aby wszystkie dzieci tę dojrzałość osiągnęły. Realizując program nauczania, przedszkole spełnia warunek warunek pełnego przygotowania dziecka do nauki w szkole, w tym do do nauki pisania, czytania, liczenia. Poziom gotowości szkolnej przedszkole diagnozuje, a wyniki diagnozy i informację o gotowości szkolnej przedstawia rodzicom. Na jej podstawie oraz na podstawie własnych obserwacji, mogą oni zorientować się jak dziecko radzi sobie w sytuacjach edukacyjnych, wychowawczych i społecznych organizowanych w przedszkolu i poza nim, a także przewidzieć, jak radzić będzie sobie w szkole.

Wybierając szkołę dla swojego dziecka, rodzice kierują się bardzo różnymi przesłankami. Aby ułatwić ten wybór, pani Agnieszka Kozajda zaprosiła na spotkanie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole pana Romualda Adamka oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole pana Marka Kujawę. Jednak przyczyny obiektywne sprawiły, że obaj panowie nie mogli przybyć i osobiście przekonać rodziców do wyboru konkretnej szkoły. SP 5 w Kole reprezentowała zatem nauczycielka , pani Lidia Cicharska. Przygotowany przez nią materiał promocyjny pozwolił rodzicom zorientować się w warunkach lokalowych ww placówki, ofercie zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania, zapewnionej opieki pielęgniarskiej,pedagogicznej i logopedycznej, możliwościach korzystania z różnych klasopracowni, kompleksu sal gimnastycznych, świetlicy, stołówki , biblioteki z centrum multimedialnym czy też placu zabaw.

Niezdecydowanych, a zainteresowanych wyborem szkoły rodziców, dyrektor przedszkola oraz nauczyciel SP 5 zaprosili do odwiedzenia strony internetowej sp5kolo.edupage.org oraz stron innych szkół, w celu uzyskania szczegółowych informacji. Rodzicom zaproponowano też udział w dniach otwartych szkół , spotkanie się z ich dyrektorami i nauczycielami , a także zwiedzanie szkoły ze swoimi pociechami.oprac. R. Zamelska PM 5 Koło
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl


DODAJ KOMENTARZ
*dodając swój komentarz jednocześnie akceptujesz regulamin.
Pamiętaj, że dodając treść łamiącą prawo lub dobra osobiste - narażasz się na odpowiedzialność karną.
WASZE KOMENTARZE (0)
Brak komentarzy pod wiadomością. Bądź pierwszy!