naturhouse

Wrześniowe spotkania DKK w PiMBP w Kole

Wrześniowe spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kole