R E K L A M A
R E K L A M A

Herby w sali sesyjnej

Na salę sesyjną powróciły herby gmin

Ku zaskoczeniu dużej części obecnych na dzisiejszej Sesji Rady Powiatu Kolskiego na jednej ze ścian sali obrad pojawiły ...

26-04-2018 14:30 |   5,176 |  1
REKLAMA