R E K L A M A
ren
R E K L A M A
arenda

NEKROLOGI

Z głębokim żalem żegnamy

Dnia 13 kwietnia 2018 r. zmar?a w wieku 90 lat, Pojednana z Bogiem, Nasza Kochana Mamusia, Te?ciowa, Babcia, Prababcia i Ciocia
z domu Paluszkiewicz
Msza ?a?obna zostanie odprawiona dnia 16 kwietnia (poniedzia?ek) 2018 r. o godz. 13.00 w Ko?ciele Parafialnym w Umieniu, po której nast?pi z?o?enie drogiej nam Zmar?ej do grobu na Cmentarzu Parafialnym.


Zapalonych zniczy

+ 7
ZŁOŻONE KONDOLENCJE (0)
DODAJ KONDOLENCJĘ

Najbliższe pogrzeby

z domu Rakowska

Pożegnaliśmy

z domu Dudzi?ska
z domu ?uczy?ska
z domu Pogorzelska
z domu G??bocka