R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Urząd Miejski w Kole

Burmistrz realizuje swoją obietnicę wyborczą

14-03-2017 08:19 | Źródło: Urząd Miejski w Kole | Wyświetleń artykułu: 5,008 | Komentarzy: 8

W piątek 10 marca Burmistrz Miasta Koła Stanisław Maciaszek złożył wniosek na zadanie polegające na utworzeniu Dziennego Domu Opieki „Senior +” w Kole. Burmistrz już w swojej kampanii wyborczej zakładał założenie ośrodka, który będzie otaczał opieką i zapewniał wsparcie osobom starszym. Wyzwaniem było znalezienie wolnego budynku pozbawionego barier funkcjonalnych, który będzie posiadał co najmniej 6 pomieszczeń, gdyż taki jest minimalny wymóg programu „Senior +”. Program niestety nie przewiduje budowy nowych budynków. Środki przeznaczone są tylko na ewentualną przebudowę oraz remonty. W związku z tym burmistrz zwrócił się do Ministerstwa Kultury o użyczenie budynku po byłym Liceum Plastycznym w Kole przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, placówki znajdującej się w centrum miasta, która idealnie nadaje się pod to zadanie. Po uzyskaniu akceptu ministerstwa, ogłoszeniu naborów i napisaniu wniosku pozostał tylko czas oczekiwania na ocenę wraz z decyzją ostateczną o przyznaniu.

Foto:MRPiPS
R E K L A M A

W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia powstanie miejsce dziennej opieki dla osób w wieku 60+, które będzie spełniało funkcje miejsca wspólnych spotkań, uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, miejsca rehabilitacji i relaksu. W zależności od potrzeb zgłaszanych przez seniorów i ich rodziny zakres funkcjonalności może zostać rozszerzony.

Powstała placówka będzie funkcjonowała co najmniej od poniedziałku do piątku, przez przynajmniej 8 godzin dziennie. Dzienny Dom Seniora usytuowany będzie po byłym Liceum Plastycznym w Kole na ul. Powstańców Wielkopolskich 4 i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka pozbawiona barier funkcjonalnych zapewni podopiecznym dostęp do:

  • Sali spotkań wraz z jadalnią i częścią klubową usytuowaną w sposób umożliwiający podopiecznym relaks i możliwość odpoczynku.
  • Pomieszczenie kuchenne wyposażone w urządzenia i naczynia do przygotowania posiłku. Podopieczni placówki będą mieli zapewniony minimum jeden gorący posiłek.
  • Dwa pomieszczenia do utrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej. Jedno wyposażone w sprzęt do ćwiczeń (rotory, rowerek, stół rehabilitacyjny, fotel do masażu), drugie do zajęć grupowych i indywidualnych, kinezyterapii, wyposażone w drobny sprzęt do ćwiczeń.
  • Pokój zabiegowo – pielęgniarski.
  • Łazienkę wyposażoną w dwie toalety (damską i męską), dwie umywalki i prysznic z krzesełkiem i uchwytem.
  • Szatnię dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami.

Ponad określone minimum programu zostanie również przygotowane do dyspozycji seniorów:

  • Pomieszczenie klubowe wyposażone dodatkowo w biblioteczkę, prasę, sprzęt RTV, komputery z dostępem do Internetu oraz kanapy, fotele i stoliki.
  • Pomieszczenie do poradnictwa rozumianego jako szeroko pojęta praca socjalna.

Na terenie działki, na której usytuowany jest budynek istnieje park, który wyposażony zostanie w ławeczki dla seniorów.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 338.329,09 zł. W ramach programu wieloletniego Senior + maksymalnie można ubiegać się o 80% dofinansowania. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na realizację tego programu 30 mln zł. Rocznie kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 300 zł w Dziennym Domu „Senior +”. Urząd Miejski w Kole we wniosku założył, że w przypadku pozyskania dotacji Dzienny Dom Seniora zostanie otwarty najpóźniej 1 grudnia 2017 roku.

Starość jest nieunikniona, nie musi ona oznaczać bierności, choroby, samotności, wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się ludzkiego życia i poprawie jego jakości, w tym także stanu zdrowia, może być to czas aktywnej realizacji własnych pasji i marzeń. Rosnąca i coraz bardziej świadoma grupa osób w wieku „60+” wymusza na władzach lokalnych podjęcie nowych działań, ukierunkowanych na tę właśnie grupę wiekową.

R E K L A M A

DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (8) Pokaż komentarze