sim
mycenter
Wiadomości Biblioteka Mam prawo! - konkurs plastyczny w PiMBP w Kole

Mam prawo! - konkurs plastyczny w PiMBP w Kole

19-09-2017 14:02 | Źródło: PiMBP w Kole | Wyświetleń artykułu: 535 | Komentarzy: 0
Jubiler Euro Koło
Mam prawo! - konkurs plastyczny w PiMBP w Kole
Foto:px | Dziecko
Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Mam prawo".

Cele: propagowanie i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację w zakresie praw dziecka; popularyzacja technik plastycznych, sprzyjanie rozwojowi i popularyzacji zainteresowań, wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez prezentację dokonań młodych twórców, kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa i odbioru kultury, rozwój talentów plastycznych.

Temat i zadanie: uczestnicy powinni zostać zapoznani z podstawowymi zagadnieniami „Konwencji o prawach dziecka” i stworzyć prace plastyczne w aspekcie wybranego jednego lub kilku praw w niej zawartych (źródło: https://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka, ale też książka Grzegorza Kasdepke: „Mam prawo! Czyli nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach dziecka, a nie macie kogo zapytać!”).

Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów.

Warsztat: technika plastyczna - dowolna; materiały - dowolne; format papieru - A3, A4 (praca płaska).

Założenia organizacyjne:

każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),

praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; nazwa i adres szkoły/placówki,

prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy;

dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania),

Organizator nie zwraca prac: biorących udział w konkursie, zdyskwalifikowanych, wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych, nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,

prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Mam prawo” do 1 grudnia 2017 r. na adresy Organizatora: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,

o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa; Komisję powołuje Organizator, określa termin i miejsce obrad; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna, Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani na ekwiwalent pieniężny; Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,

nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą pocztową na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,

wręczenie nagród odbędzie się w PiMBP w Kole; informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora,

zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora,

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,

Kontakt: Anna Pietruszka; Filia dla Dzieci; tel. 63 21 78 005; e-mail: a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl

Organizator prosi o pomoc nauczycieli oraz bibliotekarzy.

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Kontakt z autorem: a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
*dodając swój komentarz jednocześnie akceptujesz regulamin.
Pamiętaj, że dodając treść łamiącą prawo lub dobra osobiste - narażasz się na odpowiedzialność karną.
WASZE KOMENTARZE (0)
Brak komentarzy pod wiadomością. Bądź pierwszy!