R E K L A M A
ren
R E K L A M A
geberit
Wiadomości Biblioteka

Moja opowieść o świętym Mikołaju - konkurs - III edycja

23-10-2018 10:53 | Źródło: PiMBP w Kole | Wyświetleń artykułu: 2,173 | Komentarzy: 0
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Mikołaja w Kole w Z O-E-W w Kole oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zapraszają do udziału w konkursie literackim „Moja opowieść o Świętym Mikołaju”.
Moja opowieść o świętym Mikołaju - konkurs - III edycja
Foto:px  | Święty Mikołaj

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO „MOJA OPOWIEŚĆ O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU” (III edycja) 

Szanowni Państwo, mamy w Kole wyjątkową placówkę, która nosi imię Świętego Mikołaja. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, bo o nim tu mowa, co roku ogłasza konkurs literacki na opowiadanie o swoim patronie.

Założenia organizacyjne:

 • prace można nadsyłać w kategoriach:
 • uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
 • uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,
 • uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i gimnazjaliści,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych,
 • uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
 • dorośli,
 • uczestnik konkursu ma prawo do złożenia jednego, autorskiego opowiadania nawiązującego do tematu „Moja opowieść o Świętym Mikołaju”; praca nie może być wcześniej publikowana lub nagradzana w innych konkursach (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
 • uczestnik konkursu powinien przygotować trzy koperty: kopertę A4 w której należy umieścić dwie mniejsze oznaczone godłem (pseudonimem autora np. „Tulipan”): w jednej kopercie powinien znaleźć się wydruk pracy (na papierze) podpisany godłem; w drugiej należy umieścić płytę CD z pracą oraz dane osobowe autora na papierze: imię i nazwisko autora; grupa wiekowa (np. klasa); godło (pseudonim); telefon kontaktowy; adres zamieszkania,
 • dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,
 • zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej, oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z przekazaniem na rzecz organizatorów autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach (katalogach, czasopismach, antologiach) i na stronach internetowych organizatorów bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz, że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich,
 • organizatorzy nie zwracają prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
 • prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem Konkurs literacki - „Moja opowieść o świętym Mikołaju” do 7 grudnia 2018 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło, prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego),
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,
 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatorów komisja konkursowa,
 • organizatorzy określają termin i miejsce obrad komisji; decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z kategorii; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani na ekwiwalent pieniężny; organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej drogą pocztową na adres znajdujący się w jednej z mniejszych kopert,
 • wręczenie nagród odbędzie się w PiMBP w Kole; informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronach internetowych organizatorów: www.biblioteka-kolo.pl, www.soswkolo.szkolnastrona.pl,
 • zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych organizatorów i znajdą godne miejsce w Izbie Patrona istniejącej w SOSW w Kole,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminy w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
 • opiekunami konkursu ze strony SOSW w Kole są: Anna Jachnik, Krystyna Wasilewska, kontakt: 885 733 022,
 • opiekunami konkursu ze strony PiMBP w Kole są: Aleksandra Kowalska i Anna Pietruszka, kontakt: 63 21 78 005,
 • patronat honorowy nad konkursem sprawuje: Starosta Powiatu Kolskiego; patronat medialny: Telewizja Kablowa SM Koło; portale: e-kolo.pl, okraglemiasto.pl

Oświadczenia na: http://www.biblioteka-kolo.pl/?p=14707


Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Kontakt z autorem: a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kotleszka gym
R E K L A M A
tomasz
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
ligrana
R E K L A M A
optima
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości
24 Kw.
17:00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Kolejowa 19, Koło
Spotkanie z Michałem Rusinkiem
25 Kw.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.Słowackiego5, Koło
W cyklu
28 Kw.
16:00

Państwowej Liceum Sztuk Plastycznych, ul. Długa 1, Kościelec
Aukcja prac plastycznych