R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Biblioteka

Pajęczyna Charlotty

07-10-2019 15:00 | Źródło: PiMBP w Kole | Wyświetleń artykułu: 5,992 | Komentarzy: 0

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do powiatowego konkursu plastycznego "Pajęczyna Charlotty". Jego celami są: popularyzacja czytelnictwa, działań i technik plastycznych, rozwój kreatywności.

Foto:px | Drzewo owocowe z pajęczyną
R E K L A M A

Temat i zadanie: Zadaniem konkursowym jest wykonanie oryginalnego pająka (praca przestrzenna – figura). Niech inspirację do pracy stanowi książka „Pajęczyna Charlotty” Elwyna Brooksa White’a (za Wydawnictwem Literackim: „…Co łączy tak różne stworzenia jak pajęczyca Charlotta i mały prosiaczek Wiluś? Czy przyjaźń pomiędzy nimi jest możliwa? Okazuje się że tak! Wiluś przyszedł na świat jako ostatnia i najsłabsza świnka z miotu i gdyby nie ratunek małej Frani, nie zabawił by na nim zbyt długo. Karmiony butelką przez dziewczynkę rośnie jak na drożdżach i wkrótce zostaje sprzedany. Na szczęście trafia do jej wuja, więc Frania może codziennie go odwiedzać. Niestety to nie koniec kłopotów Wilusia- gospodarz chce zrobić z niego szynkę. I tu wkracza do akcji Charlotta…”, ale też film – o tym samym tytule – w reżyserii Gary’ego Winicka (2006)

Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych.

Warsztat: technika plastyczna, materiały, format – dowolne.

Założenia organizacyjne:

każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),

praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; adres mailowy, nazwa i adres szkoły/placówki,

prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,

z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora; Organizator zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania),

Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,

nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,

prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem Pajęczyna Charlotty, w terminie do 15 listopada 2019 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole; ul Kolejowa 19; 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,

o wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa; Komisję powołuje Organizator,

Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,

Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,

nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą mailową na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,

wręczenie nagród odbędzie się w PiMBP w Kole; informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora,

zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora,

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

Kontakt: Anna Pietruszka, tel. 63 21 78 005, [email protected]

Oświadczenie na - http://www.biblioteka-kolo.pl/?p=16355

R E K L A M A

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze