R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Gmina Kościelec

Inwestycje drogowe w gminie Kościelec

03-12-2019 13:54 | Źródło: UG Kościelec | Wyświetleń artykułu: 4,688 | Komentarzy: 1

Inwestycje drogowe należą do zadań priorytetowych Gminy Kościelec i są sukcesywnie realizowane, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. W bieżącym roku przebudowano trzy odcinki dróg gminnych, o łącznej długości 2 876,00 mb.

Przebudowa dróg polegała na zastąpieniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej lub gruntowej nakładką bitumiczną i wykonaniu poboczy żwirowych lub z kamienia łamanego, po wcześniejszym wzmocnieniu podbudowy. Ustawiono również odpowiednie znaki drogowe w celu ograniczenia zagrożeń związanych  z ruchem drogowym. Prace związane z przebudową dróg zostały wykonane przez firmy wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego i miały miejsce w niżej wymienionych obrębach :

⦁ Straszków. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi  gruntowej na drogę o nawierzchni  z destruktu bitumicznego ze spryskaniem i miałowaniem  oraz wykonanie poboczy na odcinki 724 mb, po uprzednim wykonaniu podbudowy.      Zaplanowana szerokość jezdni 4,50 mb. Koszt wykonanych robót to kwota w wysokości 259 507,32 zł brutto.

⦁ Trzęśniew-Waki. Przebudowa drogi obejmowała odcinek od długości 995 mb.  Zakres robót obejmował usunięcie drzew i krzewów, remont przepustu poprzecznego i przepustów w osi rowów drogowych, odmulenie istniejącego odcinkowo rowu obustronnego, wykonanie koryta z profilowaniem istniejącego podłoża gruntowego, wykonanie podbudowy kamiennej, wbudowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz uzupełnienie poboczy materiałem gruntowym sypkim. Szerokość jezdni wynosi od 3,00  do 5,00 m. Kosz wykonanych robót: 412 889,97 zł brutto.

⦁ Daniszew-Łęka. Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej na długość 1 157 m. Zaplanowane roboty obejmowały wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej, wykonanie nawierzchni  z betonu asfaltowego o szerokości 4,50 mb,  poboczy kamiennych o szerokości 0,75 mb oraz oznakowania pionowego. Wykonanie zadania umożliwiło przejazd drogą gminną o nawierzchni bitumicznej na całej jej długości, tj. od Daniszewa poprzez Łękę i Police Mostowe do Ruszkowa Pierwszego. Koszt wykonanych robót 394 119,68 zł brutto.

⦁ Ponadto w ramach bieżących remontów dróg gminnych znaczenie ulepszono nawierzchnię drogi gminnej w m. Łęka na długości ok. 900 mb, poprzez ułożenie i wyprofilowanie destruktu bitumicznego. Materiał w ilości 1000 ton, został    pozyskany bezpłatnie od GDDKiA, podczas bieżących remontów nawierzchni bitumicznej na autostradzie A2.

Na realizacje inwestycji  w obrębach  Straszków oraz Daniszew i Łęka uzyskano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 241 600,00 złotych ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach zadania jednorocznego, pn.: przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W bieżącym roku wykonano również wspólne inwestycje z Powiatem Kolskim, tj. Przebudowę drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi – Police Średnie  w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodników i zjazdów na długości 823 mb oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Pierwszy-Ruszków Drugi o długości 508 mb, w zakresie budowy chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia.

R E K L A M A

Gmina Kościelec
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (1) Pokaż komentarze