R E K L A M A
R E K L A M A

Słowo kluczowe: komisje wojskowe

Kwalifikacja wojskowa od 1 marca
18-01-2018 09:06 | 4

Kwalifikacja wojskowa od 1 marca

Na terenie powiatu kolskiego kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie w Kole, ul. Blizna 37 (budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkieg...
REKLAMA