R E K L A M A
R E K L A M A

Słowo kluczowe: zasiłki

ZUS: do końca września uczniowie uprawnieni do renty powinni złożyć zaświadczenie
13-09-2021 19:45 | 0

ZUS: do końca września uczniowie uprawnieni do renty powinni złożyć zaświadczenie

Do 30 września uczniowie, którzy ukończyli 16 lat i pobierają rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Studenci natomi...