(152)
Częściowe zachmurzenie 10
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?

Złożono wniosek o odwołanie Burmistrza Koła

Autor: 25 Styczeń 2016 przeczytasz w ok. 3 min.
Złożono wniosek o odwołanie Burmistrza Koła
©
(152) | Czytano:
143,394 razy | przeczytasz w ok. 3 min.

Od roku słyszalne pogłoski zamieniły się w działania. W dniu dzisiejszym grupa inicjatorów złożyła wniosek o organizację referendum w sprawie odwołania Stanisława Maciaszka z funkcji burmistrza miasta Koła.

R E K L A M A
152
Czytano:
143,394 razy
Udostępnij
Z naszych informacji wynika, że wśród grupy inicjatorów znalazły się nazwiska odwołanych prezesów. Co teraz?

Otóż zgodnie z obowiązującym prawem czyli ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, referendum musi przebiegać wg poniższego harmonogramu:

1. Musi powstać grupa inicjatywna, której skład mogą tworzyć: minimum 5 osób posiadających prawa wyborcze na terenie danego miasta/gminy, struktura terenowa partii politycznej, organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym terenem działania jest co najmniej obszar danej gminy.
2. O powstaniu takiej inicjatywy należy powiadomić burmistrza oraz komisarza wyborczego. Inicjator referendum powinien też podać do wiadomości mieszkańców gminy, na swój koszt, w sposób zwyczajowo w niej przyjęty, informację na temat tego, czego ma dotyczyć referendum oraz o przyczynach uzasadniających odwołanie wójta.
3. W ciągu 60 dni od powiadomienia burmistrz należy zebrać podpisy mieszkańców popierających tą inicjatywę. Aby referendum mogło zostać zorganizowane, inicjatywę musi poprzeć co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania. Ponad 600 podpisów.

Podpisy zbiera się na kartach zawierających:
a) informacje o przedmiocie zamierzonego referendum oraz o tym, że poparcia nie można wycofać,
b) nazwiska i imiona członków grupy inicjatywnej oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania pełnomocnika – jeżeli inicjatorem referendum jest grupa obywateli, nazwę i adres siedziby statutowej struktury terenowej partii politycznej lub organizacji społecznej oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika – jeżeli inicjatorem referendum jest partia polityczna lub organizacja społeczna.

4. Mieszkaniec gminy popierający wniosek o przeprowadzenie referendum powinien podać na karcie nazwisko, imię, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL oraz potwierdzić te dane własnoręcznym podpisem.

5. Po zebraniu podpisów inicjator referendum powinien przekazać komisarzowi wyborczemu wniosek o przeprowadzenie referendum wraz z kartami zawierającymi podpisy osób popierających tą inicjatywę i informacją o spełnieniu obowiązku poinformowania mieszkańców o planowanym głosowaniu.

6. Komisarz wyborczy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku ma obowiązek wydać postanowienie o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku (gdy zawiera on niedające się usunąć uchybienia: inicjator referendum nie wywiązał się z obowiązku poinformowania mieszkańców o planowanym referendum lub zebrano prawidłowo niewystarczającą liczbę podpisów i minął już termin na ich zebranie). W przypadku drobniejszych uchybień komisarz powinien zwrócić wniosek, nakazując ich usunięcie w terminie 14 dni.

7.Referendum jest ważne, jeżeli do urn poszło co najmniej 3/5 głosujących spośród tych, którzy uczestniczyli w wyborach, w których wybierano wójta. Wójt zostanie odwołany, gdy spośród ważnych głosów więcej będzie za odwołaniem niż przeciw.

Wygaśnięcie mandatu wójta oznacza też odwołanie jego zastępców. Do czasu nowych wyborów obowiązki wójta pełni osoba wyznaczona przez premiera. Premier powinien też niezwłocznie zarządzić wybory przedterminowe. Jeżeli jednak wniesiono protesty przeciwko ważności referendum, do czasu ich rozpoznania przez sąd nie zarządza się wyborów.

Zgodnie z przepisami referendum nie może odbyć się:
- przed upływem 10 miesięcy od wyboru wójta,
- później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem kadencji,
- przed upływem 10 miesięcy od poprzedniego referendum.

O dalszych losach będziemy Państwa na bieżąco informować.
R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (152)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani. Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Ze względu na liczne łamanie regulaminu i próby ominięcia blokad - wprowadzono moderację komentarzy. Twój komentarz przed publikacją zostanie oceniony przez moderatora, czy nie łamie regulaminu oraz czy dotyczy tematu poruszanego w artykule. Wszystkie inne treści będą usuwane i niepublikowane.
wMRnY0ZYuY · 10 Luty 2016
Thanks for sharing. Your post is a useful coionnbutitr.
sr5iNHcw · 10 Luty 2016
This is the ideal answer. Evyerone should read this
fpvd7wKdnQ · 10 Luty 2016
I am totally wowed and prperaed to take the next step now.
tipo · 09 Luty 2016
znalazłem na lm - Muszę płacić za czyjeś długi! Uważajcie na PESEL - przestrzega pionki24.pl/nowosci,top,18,1,_musze_placic_za_czyjes_dlugi_uw,5176.html ja nie podaje PESELU a WY
Referendum · 04 Luty 2016
UWAGA! Zbierając podpisy lub składając swój podpis pamiętaj, że w adresie zamieszkania powinna być podana nie tylko ulica, numer domu i mieszkania, lecz także nazwa miejscowości - czyli Koło oraz kod pocztowy. Jest to konieczne, by uznać dany podpis za ważny. Podpisy muszą być składane własnoręcznie, nie można się podpisać np. za członka rodziny. Warto także sprawdzić, czy w numerze PESEL są podane wszystkie cyfry oraz czy adres i imię i nazwisko są czytelne. Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że listy z podpisami zostaną przekazane bezpośrednio do Komisarza Wyborczego w Koninie i burmistrz miasta nie będzie miał z nimi kontaktu na żadnym etapie procedury referendalnej. Z góry dziękujemy Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wesprą inicjatywę referendalną w Naszym mieście.
Mieszkaniec · 01 Luty 2016
Przeglądając stronę internetową e-kolo znalazłem informację dot. referendum ws. odwołania Burmistrza Miasta Koła. Zaintrygowały mnie wpisy w komentarzach zapewniające pełne poparcie, akceptację i obronę przed warchołami, którzy powinni się wstydzić, a najlepiej wyprowadzić się z miasta (cyt.Miasto obroni Pana Burmistrza). Zacząłem, więc szukać w pamięci, w materiałach – dowodów, przykładów tej wspaniałej działalności naszego włodarza, jakiegokolwiek planu, myśli przewodniej...i co...i NIC. Poza promocją samego Pana Burmistrza. Wszystko, co zaproponował Pan Burmistrz to chaotyczne, źle przeprowadzone akcje takie jak: spalarnia śmieci, elektrociepłownia, geotermia i miejski autobus, utrzymanie czystości na drogach powiatowych, a także sprzedaż mieszkań komunalnych. Akcje te, szarmancki, szykowny, nieomylny, jedynie sprawiedliwy, dobry pan – burmistrz przeprowadził tak nieudolnie, że efektem tych działań był ciągły konflikt z radnymi, szefami spółek miejskich i instytucji oraz mieszkańcami Koła. Sławetna wypowiedź o złodziejach i alfonsach, walka z nieokreślonym starym układem (przypuszczam, że z jego poprzednikami wybranymi, jak Szanowny Pan Burmistrz w demokratycznych wyborach), za to, że w Kole nie znajdowali pracy porządni mieszkańcy tacy jak On (cyt. nie przepracowałem w Kole, ani jednego dnia). W końcu doczekał się Szanowny Pan Burmistrz na władzę. Może spełniać swoje zamiary: ciągle się pochylać, rozważać, zastanawiać się, spełniać misje. To jedyne zadania, jakie dotąd zrealizował. Wszystkie inne stały się nieważne np. rosnące zadłużenie miasta, zamrożenie spłaty kredytu, rozdane pieniądze z nadwyżki budżetowej za 2014 rok (patrz: artykuł e-kolo z dnia. 02.10.2015r Na co poszły pieniądze z nadwyżki i przesunięcia rat kredytu?), a także propozycja sprzedaży mieszkań komunalnych za cenę niższą niż 1m² lokali mieszkalnych na rynku wtórnym ( np. Stare Miasto, czy ul. Zawadzkiego). Bezrobocie w Kole nie maleje, a Szanowny Pan Burmistrz w trosce o mieszkańców zatrudnia w urzędzie oraz podległych miastu jednostkach i spółkach wybitnych fachowców z Polski. Dokonane przyjęcia do jednostek oświatowych i niektórych instytucji będą musiały być jednak zweryfikowane. Planowana likwidacja SP nr 4, malejąca liczba 6 i 7 – latków, to będzie powód do przyszłych zwolnień. I znowu zostaną zdyskredytowani nauczyciele – osoby z tzw. starego układu. Jakiekolwiek uwagi dotyczące tego zjawiska traktuje, Pan Burmistrz jak atak. Szkoda, że zapewnienia w kampanii wyborczej Szanownego Pana Burmistrza o kompetentnym, obiektywnym, transparentnym zarządzaniu – prysły. Wszystkie oceny, które pozwoliłem sobie zawrzeć w powyższym tekście są jak najbardziej subiektywne. Ale każdy ma przecież do tego prawo. Jeżeli się Państwo nie zgadzacie z tą oceną, spróbujcie sami dokonać takiej analizy. Rozważcie, czy dotychczasowe działania naszego włodarza warte są blisko ćwierć miliona złotych (wynagrodzenie wraz z pochodnymi burmistrza miasta Koła). Jeżeli tak, to proszę wykazać, przedstawić przykłady. Może podana przez Państwa argumentacja i fakty zmienią mój ogląd i ocenę Szanownego Pana Burmistrza. Czekam na te wpisy.
Idealnie ! · 01 Luty 2016
Jak najbardziej popieram w 100% .
do wszystkich · 01 Luty 2016
NOWE WYBORY DO RADY MIASTA TEŻ SĄ POTRZEBNE, MYŚLĘ ZE TAKIE PONOWNE WYBORY, ZAOWOCUJĄ WYBRANIEM TEGO SAMEGO BURMISTRZA I CAŁKIEM NOWYCH CZŁONKÓW RADY, co wreszcie przyniesie miastu korzyści i pozwoli się rozwijać, bo z ta radą burmistrz nie jest w stanie rozwinąć żadnego pomysłu
do iza · 01 Luty 2016
trafne spostrzezenie, nie mozna odpowiedzalnością obciązać jednej osoby, jak wszyscy wiemy, to rada miasta akceptuje lub nie wszystkie inicjatywy, burmistrz nie może sam nic zrobić, w przecwnym przypadku \"referendum\", jak ośmielają się nazwyać jego inicjatorzy jest po prostu prywatną zagrywką przeciwko burmistrzowi, do której chcą wciągnąć mieszkańców- HEJ, KOMITET, PRYWATNE BRUDY PRAC W SWOICH PRYWATNYCH PRALNICH
iza · 01 Luty 2016
Cóż to za autorytety chcą odwołać Burmistrza , ludzie nie ośmieszajcie się,Najpierw trzeba zapytać zwykłych mieszkańców czy tego chcą, bo na pewno nie !Jeśli referendum to tylko łącznie z odwołaniem Rady Miasta
tyrtyr · 31 Styczeń 2016
Takie są narody jak synów chowanie.
Szczęściarz · 31 Styczeń 2016
Popieram \" UCZCIWOŚĆ ? \". Dobre, bardzo dobre pytanie !
Wyborcy · 31 Styczeń 2016
No i jak zawsze umiecie krytykować tylko. Kwiaty nie interesują ? To jest najpiękniejsze co może być dla nas mieszkańców. No, ale My potrafimy cieszyć się z drobnej i każdej rzeczy. Co można zrobić przez rok, wybudować zakład ? O czym Ty piszesz ? Co przez rok urzędowania zrobił poprzednik, pytam co ? Proszę napisz nam . Poczekaj do końca kadencji, daj szansę, a nie ujadacie wszyscy i wszędzie, bo pozwalniał ? Wszędzie tak robią, nie pamiętacie jak PO zwalniało ? Skleroza ? Pójdziemy na sesję w lutym to mieszkańcy posłuchają was i nas .
tyrtyr · 31 Styczeń 2016
Mieszkam i pracuję, płace podatki przez całe życie w kole a trochę się tego nazbierało. Kwiaty na słupach minie nie interesują. Byli inni, populizm mnie nie interesuje. Do demokracji trzeba dorosnąć.
dość · 31 Styczeń 2016
A skąd byli za poprzedniego, weź wreszcie człowieku wysil się i sprawdź wszędzie i wszystkie zakłady, urzędy itd. Skończ wreszcie z tym kłamstwem bo ktoś może ci podać jeszcze pracujące do tej pory klany rodzinne. To są ludzie z Koła ? A pan K, ??? gdzie mieszkał przed zatrudnieniem? Poczytaj wszystkie wpisy na e koło i dopiero dyskutuj !!! Przez rok chcesz wybudować zakład, pokaż jak to się robi? A jaki zakład wybudował poprzedni przez 8 lat ??? Może odpowiesz gdzie on jest ? Widmo ??? A my właśnie NIE pójdziemy na referendum i grono znajomych i rodziny i nie będzie frekwencji ???
tyrtyr · 31 Styczeń 2016
Panie Burmistrzu więcej zaufania do mieszkańców Koła, którzy mogą pracować na stanowiskach, a ściąga Pan desant z Łodzi, Turku czy Zgierza. Czas na zmiany bo w Pana wykonaniu nie są one dobre (Hasło PIS).Proszę ściągnąć inwestorów, wybudować zakład, dać zatrudnienie ludziom a nie produkować bezrobotnych. Niech Pan coś zrobi dla ludzi młodych i wykształconych. Bo na razie widać tylko kolesiostwo, zresztą nieudaczne. Jeśli będzie to ja i znajomi będziemy głosowali za Pana odwołaniem. Niech Pan szuka szczęścia w PKP CARGO.
popieram burmistrza · 30 Styczeń 2016
Minusować to wy sobie możecie cały czas, ale my z rodzina i grono znajomych też nie pójdziemy :) Chcieliście to sobie idźcie sami :)
Zołza · 30 Styczeń 2016
Nie ma takich ??? Szok, prawda ???
Uczciwość ? · 30 Styczeń 2016
Pytanie do WSZYSTKICH krytykujących działania burmistrza. Czy wiecie co oznacza słowo UCZCIWOŚĆ ? Więc kochani , ci którzy dobrze znają naszego włodarza to powiedzą , że UCZCIWOŚĆ to nasz BURMISTRZ - Stanisław Maciaszek . Będzie niedługo okazja zadać wam to pytanie, aż mnie zżera ciekawość co odpowiecie.
kolanin · 30 Styczeń 2016
Proszę państwa tak jak ten burmistrz dba o miasto, jeździ, załatwia co słyszymy na sesjach, czego inni nawet nie wiedzieli gdzie i co trzeba załatwić. Podobno jest na facebook filmik z sejmu jak toczą się rozmowy na temat geotermi w Kole. Można ??? Trzeba poczekać na wszystko nieraz dwa lata, trzy bo biurokracja straszna. Wy chcecie żeby w rok wszystko wam pod nos postawić ? I tak byście go szkalowali i pomawiali, bo zazdrośnicy, przegrani, pozwalniani i ci którzy NIE dostali pracy czuwają na potknięcia. Nie myli się tylko ten co nic nie robi !!! Za bardzo nasi r.adni na sesjach kopali d.olki pod burmistrzem, a teraz zobaczcie kochani siedzą jak s.zc..zur..y w n.orac.h. Zapamiętajcie kochani jeśli nie bedzie burmistrza to i nie będzie WAS !!! Jaka zgodna sesja była, dlaczego ? Bo dokonali tego co chcieli i wstyd im teraz było przed miastem się wychylić, nawet przeprosiny były, jak wy spojrzycie ludziom w oczy teraz ? Znam was ko.bietki osobiscie i wstydzę się za was, tak nis.zczyć człowieka który tyle robi ? Znam niedoszłego burmistrza i wielu innych osobiście i powiem tak Wstyd i Żenada !!! My również NIE pójdziemy na referendum !!! Wy chodzicie do kościoła ??? Po co pytam ???
pani i pan · 30 Styczeń 2016
Ale wreszcie ludzie piszą prawdę. Nie musimy nigdzie chodzić - wystarczy, że nie PÓJDZIEMY na REFERENDUM i będzie mała FREKWENCJA . My z rodziną NIE pójdziemy !!!
mklcldm/ld · 30 Styczeń 2016
Pani kadrowa przychodzi do pracy a jej mama przenosi się do innej pracy - również w instytucji podległej burmistrzowi.. To też przypadek?? Zapytajcie się ile Pani kadrowa zarabia.... Mozecie pomarzyć o takiej pensji....
s;a;ka:L · 30 Styczeń 2016
Teraz dopiero są kliki. Nazwisko to co za poprzednika teraz też są na stanowiskach tylko jeden w innej instytucji haha. Nic się nie zmieniło. Pani radca w urzędzie, pani radca w radzie nadzorczej a mężczyzna o tym nazwisku w społce KTBS jako kierownik.. przypadek? Dyrektor domu kultury z pensją 8.250.. Kto to widział??? Jego zona ma pracę w szkole nagle...
wnerwiony · 30 Styczeń 2016
A dlaczego geotermii nie ma od lat? Bali się mogło ministerstwo pomóc chcieli! Teraz mówią, że nie prawda ale tak było> Niech nie kłamią ! teraz kliki w urzędach. A wcześniej co? Paniusia radnego w urzędzie, kuzynka radnego w urzędzie, rodziny z Grzegorzewa w urzędzie...trzeba było czytać obok drzwi nazwiska!Jakie i nazwisko to znane w Kole rodzina kliki. ..Tak było!Radni do rad nadzorczych potem. Jak ich nie wybrali. Ludzie na oczy przejrzyjcie. Facet jest rok burmistrzem. Rok a Drożdżewski był 8 lat!!Osiem.
Ludzie rozumu ciut! · 30 Styczeń 2016
Kochani chcą referendum z zemsty dziwne, że na Pana D wcześniejszego burmistrza nie wnosili o referendum. Jak do mnie przyjdą z listą to pogonie! Przez Pana Klukaczyńskiego ja płacę wyższy czynsz z powodu wody!!! I jak nie wstyd człowiekowi z rady nadzorczej latać z listami przeciwko burmistrzowi no ale co się dziwić. To członkowie rodzin i tych zwolnionych i tych co to nie wygrali konkursów. Czy to,ze wybrano kogoś innego anie Panią M to grzech zbrodnia? Widocznie byli lepsi! A żona pana dyrektora domu kultury jest też artystą. !!!! Na dodatek dobrze uczy. W Domu Kultury stale coś się dzieje. No i jak chodzą słuchy to wiadomo jak nie wiadomo i wyszło szydło z worka. mają paść a nie dopuścić do geotermy! Dlaczego? Bo co? Bo jeden mały miejski zakład boi się o swoje miejsca pracy? Przecież mają mieć zapewnienie pracy to o co chodzi? Ktoś im wmawia, że ich zwolnią? Prezes? A wcześniej jak zwalniali innych jak budowali markety i male sklepy padały to gdzie byli? NO gdzie? Jak radni poprzedniej kadencji dawali na to zgodę to nie krzyczeli? A splamili się tym, że dali podwyżki!!! A teraz ten były krzyzcycoś o neisparwiedliwosci? A kto mu dał młodemu bez doświadczenia pracę w radzie nadzorczej bo co? Egzamin zda i zaraz do rady? A cieplik ? Ich nie obchodziło co zrobia ludzie jak im cenę za wodę podniosą. Oni pracę mają!!! A ludzie większy czynsz nawet bezrobotni!!! A;e to ichnie obchodzi bo to budżetówka. mają i 13 i premie i wszystko. Naszym kosztem!!! Całego miasta! Jak energa strajkowała ktoś się przejął? Nikt. Oni się nami nie przejmowali a mzuk? Pan prezes kochany tam nie był. Czyli panowie zwolnieni, pani z aspiracjami na lepsze stanowiska różne po kolei. I kto tam? Inni zwolnieni? Jak Was kochani zwolnią to się przekwalifikujecie jak inni musieli. Proste!!!!!!!! Nas nie żałował nikt jak nas zwalniali. A co to teraz prezesem jest się do emerytury? Nie chcecie geotermii , sld kiedyś jej nie chciało, zwalili winę na panią skarbnik bo ponoć kasy dać nie chciała, potem bo za woda gorąca, potem, że za głęboko,za drogo Jak się znalazł inwestor to krzyk,ze jakim prawem ma zarobić A co darmo Wam dać? 15lat temu mogłos ię zacząć ale nie. Bali się. teraz radny O powiedział, że: nie jego wina bo pani skarbnik potem ze zarobią inni potem, że za drogo potem w domu kultury wyznał,ze gdyby go wybrali toby geoterma była. Potem,ze pzreciez jest UNiejów i już będzie kOnin to do nas nie przyjada aczy pam wie ze jedna ze wsi naszeog pwoaitu za naszymi plecami robi starania a by u nich odwietrty były? Wieś się rozbuduje zostanie kurortem a Koło z aściankiem z Waszej winy a ludzie zapamiętają Wasze nazwiska po wsze czasy. Tablicę Wam zrobią z nazwiskami kto był przeciwko geotermii, ciepłych basenów może bogatego kurortu, sanatoriów itd. Wy!Ludzie z radnego Pana O. w głos się już śmiali. W głos!!! Panie kochany! Zdecyduj się chcesz tej geotermii czy też udajesz przed ludźmi?Brak na Was słów . Wodociągom i sld i innym opcjom zależy aby nie było geotermii i żeby miasto pominięto we wszystkich turystycznych katalogach. Burmistrz D. przecież z tego zrezygnował! Najśmieszniejsze, że ja nie lubię PiSu ale będę głosować jak co za burmistrzem Maciaszkiem , jest dopiero rok. A już ilu osobom pomógł? I oni wszyscy za nim zagłosują a Was poślą na cztery wiatry. W końcu dosyć tego. Pani Majtczak z Kołą rodem? Czy się wżeniła? A Kolanie nie pracują winnych miastach? Pracują i nikt ich stamtąd nie wygania! TO, że ktoś zatrudniony spoza Koła A Pani radna L jest z Kołą? BO podobno nie a dyrektorka. I można? Można.A pani z UP vicedyrektor? Też nie pochodzi z Koła a wicedyrektorka!!! Ma ponoć przyjść nowy\" dobry człowiek\" Jasne obniży nam wodę obniży śmieci i zapewne wszystkim jak leci potrzebującym w pierwszym roku da pracę i mieszkania! BO jak nie da to my Jego też wywalimy! Basta!Dziwne bo te wszystkie uwagi winniście wcześniejszemu burmistrzowi który razem z radnymi żyli miasto zadłużylo strasznie. Strasznie.Nie umieli pisać unijnych projektów a takie mądre po studiach??dziwne. A teraz jeden były radny strasznie zacięty pluje na burmistrza, burmistrz winny wszystkim kataklizmom nawet zadłużeniu basenu! Zapomniał młody, że on tylko kwiatki dal kobitom raz na ulicy w dzień kobiet i co innego zrobił wiecej? A!! tego oklniętego Peję zaprosił nie za swoje, za miastowe! I wsłąwił się kłotniami z inną panią radną, KTÓREJ DO PIĘT JEDNAK NIE DORASTA I NIGDY NIE DOROŚNIE. Ona ma wielkie zasługi i się wcale tym nie chwali a ON co? Co zrobił?
!!! · 29 Styczeń 2016
Przepraszam, oczywiście ŻĄDAMY
!!! · 29 Styczeń 2016
Nikt nie zabrania dorabiać ale zajmowanie miejsca komuś kto nie ma żadnego dochodu ( np młodzi ludzie , studenci) jest juz niesmaczne ! Rzadamy wyjaśnień na jakiej zasadzie został zatrudniony !
??? · 29 Styczeń 2016
A kto zabrania dorabiać do emerytury? Chwalić takich ludzi których nie zwolniono, a jeszcze dalej są zatrudniani :)
Czy to prawda? · 29 Styczeń 2016
Chodzą takie plotki że mąż pani radnej Musiałek z zaplecza politycznego pana Burmistrza pracuje na basenie miejskim? Czy to prawda a jeśli tak, to czy pobiera emeryturę i pensję jednocześnie?
spoko !!! · 29 Styczeń 2016
Chodzą słuchy od dawna i zapytam, czy to prawda ze pani Majtczak też była zwalniana z zakładów pracy ? Podobno szkoła w Bełchatowie? w Turku z urzędu? z banku ? Słuchajcie ja nie jestem ciekawy, ale dobrze by było żebyśmy wiedzieli ??? :) No i ktoś ostatnio napisał gdzieś na forum, chyba Lm, że starała się o pracę u Burmistrza ? To akurat możemy zapytać naszego Burmistrza, ale wszystko w swoim czasie :)
benek · 29 Styczeń 2016
Może by tak Pan Klukaczyński wyjaśnił mieszkańcom Koła, dlaczego to już jego 3 praca z dyscyplinarnym zwolnieniem. Czyżby miał takiego pecha , czy z niego taki guw...ny pracownik.?
henio · 28 Styczeń 2016
No teraz widzicie klany, a poprzednich nie ? Ciekawe. No tak - bo to były wasze klany ? Teraz rozumiem :)
nbkbl · 28 Styczeń 2016
Utworzyły się teraz dopiero klany rodzinne w domu kultury w urzędzie i w spółkach a ród Nuszkiewiczów dalej zajmuje stanowiska na basenie i w muzeum haha nic się nie zmieniło, dalej ta sama Pani skarbnik w Urzędzie a wy naiwniacy Sekretarz ze Zgierza dojeżdża ludzie.. czy w Kole nie ma wykształconych ludzi?
Dzień Dobry · 28 Styczeń 2016
NIE dla Burmistrza MACIASZKA !!!
DD · 28 Styczeń 2016
Kogo by Pan Burmistrz nie zatrudnił to zawsze będzie czyjaś rodzina lub znajomy. Takie życie . Nikt z poza ziemi CV nie składa ,żeby wszystkich zadowolić . Pewnie i wtedy by ktoś wytknął ,że jest praca dla Kosmitów a nie ma dla Ziemian :-):-)
jaksn;kn nv · 28 Styczeń 2016
Dla kogo chce lepiej? dla pani sekretarz ze Zgierza? dla pewnej rodziny, gdzie pani prawnik jest radcą w urzedzie, szefem rady nadzorczej w spółce a jej mąż jest w innej spółce? Czy może innej rodzinie w której Pan dyrektor zarabia ponad 8 tysięcy i zatrudnił swoja żonę, która jeszcze cudem znalazła pracę w szkole? Dla tych to faktycznie robi dobrze...
DD · 28 Styczeń 2016
Moim zdaniem Pan Maciaszek może spać spokojnie.Nie znajdziemy nigdzie miasta, żeby wszystkim dogodzić. Tutaj mamy jedynie małą grupkę osób , której coś się nie udało i teraz starają się odbić w inny sposób. MAŁE SZANSE DRODZY :-). Popieram w 100 % działania Pana Burmistrze. Wreszcie ktoś kto robi porządek w tym mieście . Szary obywatel tak jak Ja, wie że Burmistrz chce właśnie dobrze dla klasy średniej i najbiedniejszej ( czyli dla nas ) a nie dla prezesików .Nowy szeryf w mieście i nowe zasady :-).
tomasz · 28 Styczeń 2016
Mam pytanie ile trzeba zebrać podpisów by zorganizować te referendum!!!! Bo na tej stronie pisze że ponad 600 podpisów a na stronie Radio Merkury pisze że ok 2 tys???? I jak np by się odbyło te referendum to ile musi pójść na wybory by go odwołać???
sam · 27 Styczeń 2016
Może tak tv zaprosimy ? Pokażemy wreszcie prawdę ? Burmistrzu damy radę.
filutek · 27 Styczeń 2016
Dziwię się, że takie beznadziejne postulaty jakie przedstawili oponenci brane są pod uwagę. Może trzeba dopisać że odwołujemy Burmistrza że nie chce iść na układy, że zwalcza korupcję, że likwiduje kliki kolskie, że zwalnia z pracy obiboków i przekręcaczy? Może wtedy mieszkańcy zrozumieją dlaczego tak nie wygodny jest Burmistrz?
gosc · 27 Styczeń 2016
A kiedy odwołamy radnych ? Dziś radni na sesji mówią, że miasto tonie w błocie, więc zapytam - co zrobili przez tyle lat żeby miasto nie tonęło ? Teraz czepiają się obecnego burmistrza ? Co z poprzednim nie mogli się dogadać? A taki był dobry :)
Bartek · 27 Styczeń 2016
Wziął się za złodziei, którzy przez ponad 25 lat zrobili sobie z Koła prywatny folwark. Przez to Miasto zostało jeszcze w XX wieku. Mieszkańcy Koła to nie ciemna masa. Nic nie zrobicie burmistrzowi:).
kolanin · 27 Styczeń 2016
kto zlozyl wniosek?zapewne te czerwone scierwo,wy chcecie odwolac Maciaszka za co?jakim prawem.a co tamten byl lepszy? bo z PO? czy wy nie widzicie ile Macaiszek robi dla was mieszkancow,on chociaz cos robi,dla dzieci,dla nas.Powrocily majowki...itd za co ma byc odwołany za to ze tamten nakradl narobil burdelu,dobrze niech Pan Maciaszek bedzie jak najdluzej Burmistrzem,to jest dobry czlowiek,on chociaz wychodzi do was ,do ludzi,A nie jak tamten siedzial i Pierdział w stołek,Zastanowcie sie zanim zaczniecie kogos oczerniac
anatola · 27 Styczeń 2016
Mówi się o ciepłych posadkach prezesów ,a co z posadkom prezesa MZEC-tylko 17 lat.
wiara · 27 Styczeń 2016
Dobrze piszą, ale ludzie jak sie czyta piszą do NIK, aby zawitali do naszego miasta. Oj bedzie sie działo. Będzie bulll .
thomas · 27 Styczeń 2016
Więc ile muszą zdobyć podpisów żeby referendum się odbyło bo na stronie radio Merkury piszą żeby referendum się odbyło to trzeba zdobyć ponad 2 ts podpisów???
Anna · 26 Styczeń 2016
dlaczego te czerwone rączki przy ocenie pozytwnej dla Burmistrza nie wszystkie działają?
Kolanin · 26 Styczeń 2016
to tylko ujadanie...karawana idzie dalej.Ludzie są za p.Burmistrzem.A któryś z nich ,jak przyjdzie po podpis ,to dostanie ...z liścia
Rafał · 26 Styczeń 2016
@Kłodawa To niech wasz burmistrz zamelduje się i zamieszka w Kole, wtedy go my wybierzemy. U was było prosto, bo ten \"szczupły\" pan, to nie wiem na czym jechał, że był i radnym powiatowym, i burmistrzem wreszcie, a że teraz lepiej - udało się wam i tyle. Tutaj chociaż Koło większe, to osobiście raczej nie widzę porządnego kandydata, choć Maciaszek zawiódł na całej linii. Radni są jeszcze większą parodią niż on, a co może \"kandydat niezależny\" ze stowarzyszenia KOLANIE? Kogo ze znanych nam proponujesz?
jacce · 26 Styczeń 2016
ci zwolnieni niech sie wezna do roboty fizycznej a nie krasc
Janusz Kupczak · 26 Styczeń 2016
Ciekawe który z wypowiadających się na forum podpisał by się imieniem i nazwiskiem Odwagi!!!!Pisanie czułych listów już nie wystarczy.
Kłodawa · 26 Styczeń 2016
W Kłodawie też mieliśmy referendum i teraz jest dużo lepiej.
Michaił C. · 26 Styczeń 2016
Panie Burmistrzu! Jestem z Panem. Gdyby Pan należał do sld lub po (z pogardy do tych partii piszę ich nazwę z małej litery). Wnioskodawcy chcą swoich na stanowiska. My, rdzenni kolanie nie damy się.Nie pozwolimy na Pana podnieś ręki. Damy radę!!!!!!! Trzymaj się Pan!!!
vicek · 26 Styczeń 2016
Ja osobiście wyciągam wnioski po urzędowaniu poprzedników w naszym mieście. Dlatego wiem że Ci co rządzili już powinni siedzieć za takie zadłużenie miasta. Widać po gębach tych co złożyli wniosek o odwołanie Burmistrza . Kij ma dwa końce - niech nie myślą że są tacy czyści , w odpowiednim czasie się przekonają co mają na sumieniu.
Do Rafał. · 26 Styczeń 2016
Stanisław: Do Rafał - Zgodzę się Rada Miasta jest też do wymiany. Wszyscy jednym hurtem ustalili panu Burmistrzowie najwyższe z możliwych wynagrodzeń. Zdrowy rozsądek jedynie zachował Radny Sobolewski, który się wstrzymał. Trzeba sobie samemu odpowiedzieć jaki pracodawca daje najwyższe wynagrodzenie na dzień dobry? Do wymiany są w szczególności pani radna Musiałek, radna Skrzypczak, radna Wapińska, radna Nuszkiewicz. Radni Miłowski, Borysiewicz, Hanefeld.
Rafał · 26 Styczeń 2016
Jeszcze raz proszę osobę odpowiadającą na moje posty, o wpisanie imienia, będzie łatwiej. Pytam tylko grzecznie, skoro to wszystko przekręty, to co zrobili radni? Przecież RM ma wiele instrumentów kontrolnych. Jeśli jesteś osobą tak obeznaną, to wymień mi dwa-trzy przykłady działań kwestionujących błędne decyzje Maciaszka, poza obcięciem pieniędzy na promocję.
do Vicek · 26 Styczeń 2016
Ja bym się liczył jednak ze słowami, bo czy brak strony BIP-u to jest przekręt? Żadnemu z Prezesów nie postawiono żadnych zarzutów prokuratorskich, a swoją drogą z tego co ja się orientuje to właśnie Ci byli Prezesie poszli do Sądu Pracy. Efekty poznamy między 3 a 7 miesiące. I znów za polityczne decyzję pana Maciaszka zapłacą mieszkańcy! Bo tak to się skończy!.
vicek · 26 Styczeń 2016
Grupa byłych skorumpowanych Prezesów spółek, którzy zostali zwolnieni za przekręty. Mszczą się na Burmistrzu i wciągają w to mieszkańców Koła. Nie dajcie sobą manewrować. Burmistrz zwalnia tych co oszukują i nie spełniają swych obowiązków. Wszyscy wylecieli za przekręty, dlaczego nie idą do Sądu Pracy? tylko robią referendum? Bo w Sądzie nie mają argumentów na swoją obronę i chcą to zrobić za pomocą skołowanych mieszkańców.
Kamila · 26 Styczeń 2016
\"do\" osoby chyba zasiadającej w RM lub związanej... Otóż jeśli odpowiadasz mi, to chyba do Kamili, nie do Kamila, ale to szczegół. Kawę to sobie wypij ty. Mi chodzi o to, że radni zamiast rzeczowo rozmawiać z burmistrzem, drą tylko koty na transmitowanej sesji, a po cichu robią swoje. Ludzkimi sprawami ma się zajmować RM. Ilu radnych rozmawiało z burmistrzem konkretnie, konstruktywnie? Szanowni Radni ośmieszają się sami... Głupie wydatki i posunięcia? Gdzie wasze wnioski do RIO, gdzie do wojewody? No gdzie? Jeśli RM przyznaje Maciaszkowi, formalnie, nie gardłowo, rację, to jak was nazwać, chyba tylko tchórzami dbającymi o własne diety i interesy, albo jak to powiedział Michał \"Dzidziuś\" Jurecki, po meczu z Norwegami, wy też jesteście \"cioty i piz... wszyscy, bez wyjątku\".
do rafał · 26 Styczeń 2016
w Komitecie Referendalnym zgodnie z ustawą musi być m.in. pięć osób, na razie mówi się że to dwaj prezesi, nie ma wzmianki o żadnym innym zwolnionym pracowników. Podobno w komitecie jest aż 9 osób. Pozostaje pytanie kim są pozostali, wydaje mi się nie są to żadne znane nazwiska. Burmistrza czemu uważam za niefajnego, bo nie umie zarządzać miastem. Jest zadufany w sobie nazywając siebie \"menadżerem\" miasta, choć w ustawie o samorządzie gminnym nie ma takiego pojęcia. Wydzierżawił działkę na ulicy Sosnowej osób którzy odsiadywali wyrok. Ci sami ludzi przedstawiali się jako jedna firma, a inna firma złożyła wniosek o wydzierżawienie wspomnianej działki. W zamian za wydzierżawienie dziłaki obiecywali bloki komunalne w ramach partenrtska publicznego, pytam się gdzie one są? czemu nikt o tym już nie pamięta? Obiecywał że tej elektrociepłowni miały być spalane kolskie odpady komunalne co miało przełożyć się na niższą cenę za śmieci, obiecywał także odbiór osadów pościekowych co miało rozwiązać problem z gospodarką osadową przez miejska spółka zwleka z rozpoczęciem własnej inwestycji. Miałby być podobną prąd tańczy o 20% jakby zapomniał, że ten prąd trzeba oddać do siebie a nie sprzedawać na wolnym rynku. Po kilku miesiącach okazało się że żadne kolskie śmieci będą dalej wożone do konina, żadne osady nie będą spalane w tej elektrociepłowni, a co ważne- za to do Koła będą przywożone przetwarzane śmieci! Burmistrz miał hasło wyborcze słuchać mieszkańców, zmieniać Koła, a jak postępuje z mieszkańcami. Czy miasto Koło jest tak bardzo ubogie intelektualnie że na zaszczytne funkcje publiczne sprowadza się ludzi z zewnątrz jak panią Sekretarz z Zgierza, Prezesa Wodociągów z Turku czy prezesa MZUKU. O obsadach w Radach Nadzorczych szkoda gadać bo tam zasiadają ludzie z Turku, Konina, Gniezna, Poznania czy Jarocina. Do tej pory za poprzednika były to symboliczne wynagrodzenia a teraz są wyższe jak w miastach wojewódzkich (Konina, Gniezno) dlaczego? Dlatego że koledzy pana Burmistrza nie będą przyjeżdżać za przysłowiową złotówkę. Mami się nas drugim Uniejowiem, choć w domyślenia chodzi o przejęcie sieci ciepłowniczej, wskaż mi jakiś samorząd w którym podmiot prywatny (prywatny właściciel) widzi dobro mieszkańców a nie swoje? Po to ktoś prywaciarz inwestuje by zarabiać i pomnażać majątek, taka jest rola prywatnych przedsiębiorców. Rolą miasta bo taka jest istota samorządu jest świadczenie usług nie zarabiając na nich. Ktoś dobrze zauważył - czy Burmistrz przyszedł do Inwestora, czy Inwestora do Burmistrza, bo ten do kogo przychodzi to ma interes a nie odwrotnie. Po za tym Burmistrz więcej mówi niż robi niż mówi. Stworzył sztuczne Radny Społeczne i co z nich wyszło? Nic. Mówią o rożnych mackach jakie były, to poczekajmy na rozstrzygnięcie przetargu na sprzątanie basenu jak ktoś już słusznie zauważył. WG danych GUS za poprzedni rok, 7,4 miliona Polek i Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, a 1,4 mln dzieci żyje w niedostatku lub biedzie, Burmistrz zamiast stworzyć jakiś loklany Progamy dożywiania dzieci w szkoła, to wydaje ponad 50 tys zł na kwiaty na lampach oświetleniowych, na audyty które nic nie dały, na autobus miejski wożący powietrze i to mają być te sukcesy? Póki co to jedynym sukcesem jest niesłuszne zwalnianie pracowników, bo gdyby było słuszne Sądy Pracy nie nakazywały był płacić takich takich odszkodowania. Można wiele by się rozpisywać, ale ludzie z znajomością samorządu doskonale widzą co się dzieje, poplecznicy i 5 zmiana który bawi się na miejskich imprezach - nie, bo i właśnie tylko to szczęścia potrzeba. To wszystko, tyle i aż tyle.
Rafał · 26 Styczeń 2016
@\"do Rafał\" (wpisz wreszcie SWOJE imię) Mietek wycofał się, albo i nie... To kto ma według ciebie być nowym burmistrzem? Może któraś pani radna? Może pan ze Stowarzyszenia KOLANIE? Może któryś z szeregowców TS? Naprawdę, to już mnie rozwaliło...
Rafał · 26 Styczeń 2016
@\"do Rafał\" Czyli do osoby odpowiadającej mi... (gdyby było imię, odpowiadać łatwiej): Co takiego się wydarzyło, że burmistrz ma być odwołany teraz? Zastanawia moment i rzeczywiście forma. Naprawdę odwołani prezesi sądzą, że całe Koło za nimi płacze? Może sądzą, że każdy był pracownikiem MZWiKu, albo MZUKu, ewentualnie pływalni, MDK, MTC, czy czego tam jeszcze? Chociażby ja - nie. Dlatego uważając burmistrza Maciaszka za \"niefajnego typa\", wcale za fajnych nie uważam tych, którzy chcą go teraz \"demokratycznie odsuwać\". Tym powinni się zająć zwykli ludzi i to nie powinien być żaden odwet prezesów. Teraz to dla wielu ludzi nie nasza sprawa. Być może tego nie wiesz, jednak RM ma odpowiednie instrumenty nadzoru, z których jednak nie skorzystała, więc albo to radni nie są przygotowani, albo im tak wygodnie. Moment odwołania uważam za bardzo zły. Ceny wody przecież na pewno wzrosną i choćby to byłby moment lepszy. Odwołanie tak, ale i burmistrza, i tych w większości \"egzotycznych\" radnych. Jeśli jesteś za tymi darmozjadami, to raczej z tobą niż ze mną jest coś \"nie tak\".
do Rafał · 26 Styczeń 2016
Co ty z tym Mietkiem? Mietek wycofał się całkowicie z życia publicznego jakbyś nie zauważył. Masz urojenie na punkcie Mietka.
do Kamila · 26 Styczeń 2016
Kamila, zwykłe ludzkie sprawy i rozmowa z burmistrzem. Czy ty uważasz, że ktoś, kto bierze tak dużą pensję jest od tego, aby rozmawiać o zwykłych ludzkich sprawach. Umów się z koleżanka i przy kawce sobie porozmawiajcie. Burmistrz jest od tego by załatwiać spektakularne sprawy dla tysięcy mieszkańców tego miasta. Słyszeliśmy o jego kolejkach pod gabinetem . Czego chcieli ci ludzie? Co rozmawiali o ludzkich sprawach? A może poszli tam załatwić swoje interesy. I co załatwili? A może tylko byli zwodzeni, obiecanki cacanki i nic więcej.My nie jesteśmy małymi dziećmi, nie potrzeba nam głaskania po główkach. Jeśli burmistrz chciał ROZMAWIAĆ o ludzkich sprawach to powinien zostać psychologiem, a nie burmistrzem.Stanowiska mu sie pomyliły.
Rafał · 26 Styczeń 2016
@o: \"Ręką wykonawczą\"? Co ty pier[wiadomo jak dokończyć]? Tam rączka rączkę myje. Oni przed kamerami urządzają teatr lepszy niż elżbietański był, a poza nimi robią swoje. Wiesz... nie zdziw się, jak we wszystkich naszych kościołach będzie wysyp mszy \"w pewnej intencji\", to radni zamówią, żeby burmistrz ZOSTAŁ NADAL. Właśnie z Maciaszkiem jest im jak najbardziej wygodnie, on zły, oni dobrzy, a wszystko cichaczem dogadują, jak będzie Mietek, wtedy będzie jednak odpowiedzialność ich większa też i referendum trzeba będzie zrobić nowe, tylko rzeczywiście już samych radnych dotyczące.
do Rafał · 26 Styczeń 2016
Kochany Rafale, a w jakiej formie referendum nie byłoby parodią? Tak z pozoru mądrze piszesz, tymczasem za twoim pisaniem kryją się znane nam już z całorocznej pisaniny, pewnie twojej i tobie podobnym, oskarżenia ,że to wszyscy wokoło są winni tylko nie burmistrz. Tylko, że wszystkie kontrowersyjne i niestety kosztowne decyzje podejmował sam.Referendum to nie farsa to bardzo demokratyczne odsunięcie od władzy tych, którzy do niej niedorośli. Zaklinanie rzeczywistości już nic nie pomoże. Czas rozliczeń właśnie nadszedł.
Kamila · 26 Styczeń 2016
Jeśli dobrze to rozumiem, referendum ma dotyczyć tylko burmistrza? To jak najbardziej tak! Niech teraz będzie najlepiej z powrotem Mieczysław, to trzy-cztery miesiące i Koło będzie miało kolejne referendum. Co robią radni? Ile błędnych decyzji Maciaszka byli w stanie zablokować? Ilu usiadło z nim normalnie, żeby faktycznie porozmawiać o naszych, ludzkich, kolskich sprawach? Moje zwłaszcza ostatnie komentarze (pisane w lizusowskim wobec burmistrza stylu) były jawną drwiną ze wszystkich burmistrzowych lizusów, niestety z RM przede wszystkim. Jeśli Maciaszek zostanie odwołany, to wtedy naprawdę zobaczymy jaka jest RM i wtedy was odwołamy my, mieszkańcy, bez prezesów spółek. Szkoda tylko, że będzie to dodatkowy wydatek, a można by te referenda przeprowadzić łącznie, choć może też więcej oczu się wtedy otworzy.
do gość · 26 Styczeń 2016
I tu się właśnie kłania umiejętność zarządzania finansami. Problemy finansowe miasta zaczęły się pojawiać w momencie kiedy trzeba było płacić podwójnie za to samo stanowisko pracy. Jednego zwolniono a w to miejsce zatrudniono już następnego i zarówno jednemu jak i drugiemu trzeba był płacić wynagrodzenie. Rozsądny człowiek był dał wypowiedzenie takie jakie przysługuje w oparcie o kodeks pracy, lub umowie o prace czy ustawie o pracownikach samorządowych np 3 czy 6 m-ce i poczekałby jak ten okres się skończy a dopiero później zatrudnił by nową osobą. Wystarczyło troszkę rozsądku i logicznego myślenia. Co do następców, nie porównujmy wszystkich do Maciaszka? Zaczynąjąc od pani Burmistrz Gutkowskiej, poprzez pana Dużyńskiej, Przybylskiego, czy Drożdżewskiego, żaden tak nie traktował Kolan jak obecny. Nie rozumiem słów popleczników Burmistrza by finansowali referendum, zamiast kwiatków w tym roku lampach oświetleniowych będzie referendum, koszt zbliżony. Po to referendum że w przyszłym roku nie wydawać na bzdury (kwiaty) publicznych pieniędzy już nigdy nie więcej z naszych podatków.
Rafał · 26 Styczeń 2016
Osobiście takiego niefajnego typa jak burmistrz Maciaszek wyrzuciłbym na \"zbity\" ;-) Tyle, że takie referendum (w tej formie), to niestety parodia. Mili Państwo Radni - nie tędy droga i gdybym to ja był burmistrzem, po tym referendum znalazłbym grupkę przyjaciół, która odwoła was, sam nie, bo on burmistrzem BĘDZIE niestety nadal. Ileście zrobili, żeby mu faktycznie pomóc? NIE musi znaczyć twarde NIE, a TAK ma znaczyć TAK. Teraz to dla własnych partykularnych interesów zrobicie wszystko. Bo to, czyje tutaj są inspiracje, dla większości zorientowanych mieszkańców jest oczywiste. Szkoda tylko, że np. pewien radny liczy każdą złotówkę wydaną na Bieg Warciański, a gdy ją dawać jego wyborczej trampolinie i do tego Owsiakom, już taki skrupulatny nie jest. To samo inni, buzie otwierają przed kamerą, a swoje sprawy załatwiają po cichu, przecież z tym samym Maciaszkiem, bo dwóch burmistrzów nie ma. Mam jednak nadzieję, że NIEUDANE, bo przedwczesne, nie z powodów formalnych, ale z powodu gotowości Koła, referendum, jeśli w ogóle do niego dojdzie, to gęby wam na dobre pozamyka. Zresztą kto ma być za niego? Znowu Mietek? Może któraś z \"sesyjnych dam\"? Może jutro na sesji znowu do kamer jakieś wierszyki będą recytowane? To żałosne, tragikomedia i farsa...
o · 26 Styczeń 2016
referendum by się przydało, ale w sprawie nowych wyborów do rady, bo ci radni nie współpracują, nie pomagają, nie reprezentuja głosu swoich regionów, tylko blokują każdą inwestycję, są ręką wykonawczą tych, którzy zmian nie chcą, bo to uderza w ich interesy
gość · 26 Styczeń 2016
Nie strasze nikogo, nie jestem za PIS, zadałem tylko pytania !!! bo jak znam życie to o wszystkich zawsze ktoś ma coś do powiedzenia, czy to jest prawda czy nie? Po prostu poznamy nazwiska tych którzy chca referendum, czy to coś złego napisałem? ja nie piszę o 3 w nocy bo śpie, a czy inni to robią to mnie nie obchodzi. Tyle w temacie, tylko co dalej? Jeśli będzie następny to będzie wszystko idealnie? Może znowu zwolnienia? odszkodowania ? Tego chcemy ? Jeśli tak to gratuluję :) Napisałeś popaprańcy przy władzy? dla korzyści? Kogo masz na myśli? Jakie korzyści? Odpowiedz proszę :)
do zaciekawiony · 26 Styczeń 2016
człowieku co ty komu chcesz wmówić, że Maciaszek nie chciał podwyżek. Z koniem się kopałeś czy co? Prezesi w interesie spółek wystąpili o podwyżki? A Maciaszek się na to zgodził twierdząc ,że są uzasadnione. To radni próbowali wykazywać, że być może są na wyrost. To on twierdził, że przejrzał wszystko i się na nie zgadza. Zaciekawiony, kładź się spać. Nie odwracaj kota ogonem
Gość · 26 Styczeń 2016
Mam wrażenie , że jest to komitet obywateli miasta Koła .
do gośc · 26 Styczeń 2016
Odpowiadając na pytanie; czy uważacie ,że pracodawcy zwalniają dobrych pracowników ? :):):) chcę ci uświadomić, iż dobrzy pracodawcy szanują swoich pracowników, popaprańcy przy władzy są w stanie zwolnić każdego dla swoich osobistych korzyści. Przecież ewentualne odszkodowania wypłacą podatnicy.
do gość · 26 Styczeń 2016
Nie straszcie nikogo. Piszesz,że będziesz pisał co wiesz o NAS. Możesz już zaczynać. Nie potrzebne są ci nawet nazwiska. Przecież poplecznicy burmistrza, pismacy co to nawet o 3 nad ranem robią wpisy wiedzą wszystko najlepiej. Co usłyszymy? Znowu kliki, układy, nieróbstwo itd. Stare kłamstwa wyssane z paluszka, na marginesie paluszka który trzymacie w d... obecnemu. A teraz użyję waszego ulubionego słowa: jesteście ŻAŁOŚNI w tym waszym trzymaniu się koryta do którego się dorwaliście. Wasze argumenty już słyszeliśmy przez poprzedni rok.Jesteście chorzy z urojenia.
kolanin · 26 Styczeń 2016
do mieszkanki z rodzina ... koszty referendum o które się tak Pani troszczy i chce Pani obciążyć wnioskodawców referendów to są koszty nie współmierne do tych jakie ponosi budżet miasta z tytułu ustalonego przez Pana Burmistrza wynagrodzeń nowo zatrudnionych prezesów , doradców , innych urzędników oraz koszty ewentualnych odszkodowań z tytułu wyroków sądu pracy , proszę sobie to wszystko policzyć i zabierać głos w tym temacie , ponadto referendum lokalne jest jednym z elementów demokracji bezpośredniej według prawa traktowane jest na równi z wyborami do samorządu
co cocolino · 26 Styczeń 2016
Ja czytam twoje wpisy to mam wrażenie że jesteś oderwany od rzeczywistości. Obecnej sytuacji nie ma co upolitycznia z PO czy SLD czy inną partą ten burmistrz jest po prostu nie udolny i nie ma pojęcia o funkcjonowaniu samorządu. A to że ktoś jest 2 kadencję radnym to są układy? Przecież radnego nie wybiera się z nadania, tylko bezpośrednio ludzie wybierają ty, twoi sąsiedzi bliżsi i dalsi. Sam również mogłeś być radnym wystarczyło \"tylko\" wygrać wybory. A co do tych układów to poczekajmy na rozstrzygnięcie i zobaczymy jaka firma fizycznie będzie sprzątać basen!
gość · 26 Styczeń 2016
Mam nadzieje, ze po zapoznaniu z nazwiskami również napiszemy wszyscy co o nich wiemy? Np. czy dobrze znają burmistrza? Dlaczego chcą zrobić referendum? Czy zostali zwolnieni? lub ktoś z ich rodziny? czy też inne powody? Wtedy zobaczą sami co myślą o nich mieszkańcy ? Kochani czy uważacie ,że pracodawcy zwalniają dobrych pracowników ? :):):)
mieszkanka z rodziną. · 26 Styczeń 2016
Popieram \" Opamiętajcie się \" oraz \" Zaciekawiony \" Kochani Oni mają rację, kto chce odwołać i podpisze się pod referendum jak myślicie ? Koszt referendum plus następne zwolnienia i odszkodowania przy nowym burmistrzu. Do ruiny doprowadzą ci którzy chcą odwołania. Może miasto powinno zareagować żeby ci którzy wystąpili z takim wnioskiem zapłacili za referendum z własnej kieszeni? oraz wypłacili ludziom odszkodowania, których następny będzie zwalniał? Mieszkańcy zróbmy coś i nie pozwólmy na dalsze ośmieszanie naszego miasta. Nie potrafią odejść z godnością? Jeśli burmistrz wygra to jak Wy spojrzycie nam mieszkańcom w oczy ? My będziemy znać wasze nazwiska. Chętni na ten stołek już są ??? ha,ha. Będziecie bardzo żałować tych zmian, jeśli do nich dojdzie.
kolak · 26 Styczeń 2016
Ten Burmistrz to najlepsze co mogło nas spotkać. Trzymam kciuki za Pana Panie Burmistrzu życzę wytrwałości w tym co Pan robi.
ehh · 26 Styczeń 2016
czyli następny burmistrz, jesli referendum sie uda, nie bedzie mogl zwalniac, zmieniac itd. w strachu, ze znowu bedzie referendum i go odwolaja?
cocolino · 26 Styczeń 2016
Każdy wie jak jest,takie mamy czasy trudne ,ale ja doradców nie widzę w radzie miasta ,czy oni maja pomysł na miasto???nie którzy tkwią w radzie już 2 dekadę ,a więc układ trwa nadal oby żyło im się dostatnio ,miasto potrzebuje kogoś więcej jak tylko ludzi którzy będą głosować lub odrzucać wnioski miastu potrzeba ludzi z pomysłami ,a takich w radzie brak,BURMISTRZ zostanie mimo nacisków obroniony bo czas PO,SLD juz minął
Kolanin · 26 Styczeń 2016
do wszystkich ..... może i ten burmistrz ma dobre intencje ...ale.. nie zapominajmy o tym że od momentu wyboru Pana Maciaszka na burmistrza kilka spraw się wydarzyło i to za sprawą tego Pana .. co mnie przekonuje do popierania referendum za odwołaniem to po pierwsze forma i sposób rozwiązywania przez Pana Maciaszka problemów miasta mam tu na myśli m.in spółki miejskie , z jednej strony dostrzega nieprawidłowości w zarządzaniu tymi jednostkami , z przeglądu tych nieprawidłowości i oceny przez Pana Burmistrza tych nieprawidłowości można przyjąć że Pan Burmistrz widział rozwiązanie tych problemów , tylko poprzez konflikt ( wodociągi ) i udowodnienie ogółowi społeczeństwa z jaka troska pochyla się nad problemami miasta , kuriozalna rzeczą jaką wykonał było wywieszanie plakatów na slupach ogłoszeniowych , kolejna sprawa to współpraca z Radą Miasta - można to było zaobserwować z transmisji TV z sesji , brak akceptacji faktu że jest takie gremium , które wytycza działania gospodarcze miasta i kolejny duży konflikt z częścią Rady , dla mnie osobiście , niedopuszczalnym był fakt że Pan Burmistrza w wywiadzie udzielonym w Przeglądzie Kolskim nr 49 z dnia 8-14 grudnia 2015 określił że normy moralne w tym mieście określa alfons a uczciwość złodziej , nie wiem w jakim środowisku porusza się Pan Burmistrz i skąd czerpie wiedzę w tych tematach wiem tylko jedno że obrażanie społeczeństwa , nawet pojedynczego obywatela tego miasta jest niedopuszczalne i haniebne , każdy .. każdy obywatel ma prawo do szacunku i traktowania godnego i niech cieszy się Pan Burmistrz z faktu że grupa osób urażonych tymi stwierdzeniami zatrzymała działania zmierzające postawienia Pana Burmistrza z powództwa cywilnego za obrazę godności i naruszenie dóbr osobistych dlatego dobrze się stało że znalazła się inna grupa która podejmuje trud odwołania tego Pana ze stanowiska w ramach referendum , uważam , dalej ten Pan nie powinien zajmować stanowiska Burmistrza Miasta .
maxsimus · 26 Styczeń 2016
Państwowa Komisja Wyborcza określiła w roku 2015 średni koszt referendum na jednego mieszkańca który wyniósł 2,74 zł , miasto wielkości 30 tys mieszkańców oszacowały koszty referendum na poziomie 50 000 zł - o jakich kosztach my mówimy ?
zaciekawiony · 26 Styczeń 2016
A wsystko zaczeło się od podwyżki cen wody. Ludzie w krzyk, radni w krzyk. Za co tyle za wodę? Nowy samochód? Podwyżki dla pracowników kosztem ludzi z miasta? Domniemań wiele. Nawet radni zadawali takie pytania z jakiej racji Pan K chce tak dużej podwyżki za wodę od mieszkańców miasta Koła. Za śmieci to samo! Panowie prezesi zapomnieli? To nie burmistrz chciał tych podwyżek ale on. Zapomnieliście już? zapomnieliście. No to pan burmistrz zareagował i oto skutki. Zastanówcie się nad tym.
Opamiętajcie się. · 26 Styczeń 2016
To żałosne co się dzieje.Zwalniał to my go zwalniamy . To tak ma być? Ludzie! Przyjdzie nowy i się zobaczy bo może reszcie miasta nie pasować mimo, ze cieszy się popularnością Niestety ma swoje układy a ludziom te układy może się nie spodobają bo to te co były wcześniej. Tu powinien być burmistrzem ktoś spoza Koła spoza miasta i wtedy może by było spokojnie. Wiadomo,że nie do razu mieszkania da bo ich po prostu nie ma. A kto sprzedaje mieszkania za bezcen? Tylko burmistrz?Nie. Jest tez rada. Są inni. Chcecie po prostu ciągiem pozmieniac wszystko. KODy są to tu też,O to chodzi? O politykę? Kto was podpuścił? Oto jest pytanie bo to perfidia. Niedawno pluliście na byłego burmistrza .Co to było. Ludzi zatrudnia z Grzegorzewa! Itd.A teraz? Jak miały być wybory to Ci, którzy przeciwko byłemu burmistrzowi byli wiele lat , nagle zmienili front. Ten obecny przynajmniej coś robi idzie do ludzi rozmawia z nimi. Potrafił pojechać sprawdzić jak ludzie mieszkają. Rozmawia z nimi. szanuje ich. Tych zwykłych ludzi a nie tylko elitę. Z szarymi ludźmi i to się elicie nie podoba! Przecież najważniejsi byli a teraz co? O to chodzi? \"Dobry człowiek\" na nowego burmistrza, tak an jednym portalu napisano. czyli co? Już pewne było,że będzie referendum tylko czekano okazji? Dobry to znaczy kompetentny czy też nie? Ten do wieczora przyjmuje interesantów. Następny będzie musiał Mu sprostać a to nie będzie łatwe. A jeśli okaże się jedynie biurokratą nie rozmawiającym z ludźmi, nie idącym do ludzi to też go zmienią. Zawsze się znajdą antagoniści. A kto za to zapłaci?Miasto???A z jakiej racji miasto ma zapłacić za Wasz fanaberie? Bo za referendum zapłaci miasto i ciekawe co na to radni, którzy tak się boją o budżet! Nagle pieniądze znajdą?
art.52 · 26 Styczeń 2016
Może wreszcie zwolnimy zwalniacza....szkoda że nie dyscyplinarnie. Walczy z układem zastępując go swoim układem.
do egi · 26 Styczeń 2016
Zwróć uwagę ,że ty i tobie podobni ciągle kogoś oceniacie, negujecie, wypominacie. I właśnie dlatego odwołujemy Maciaszka. On tez tak robił. Jednak nie można ciągle szukać winy i u innych. Czasami trzeba spojrzeć na siebie.
do edi · 26 Styczeń 2016
Zaraz zaraz jakie podwyżki jakie podatki opłaty. Za daleko się rozpędzasz. Żaden burmistrz bez zgody rady to może sobie tylko palcem w bucie poruszać. Podatki musi zatwierdzić Rada. Co do Basenu, to wskaż konkretnie jakie jego Programu (jakie Fundusze, jakie Działanie i jaki Priorytet) można było skorzystać, bo tak ogólnikami środki unijne to każdy potrafi pisać? Czy tak trudno to zrozumieć że programy na lata (2004-2006,2007-2013,2014-2020) każda perspektywa finansowa przeznacza jest na inne programy. Inne są dla aglomeracji miejskich a inne dla aglomeracji wiejskich. A do długu publicznego miasta, dlaczego ten burmistrz nie zrobił nic aby go zmniejszyć a bezsensownie wydaje publiczne pieniądze na jakieś zabawy i tańce. Co do kosztów referendum? - Stać nas było na puste powietrze wożone przez autobus miejski? Stać. Stać nas było na bezsensowe audyty? Stać. Stać nas było na odprawy i odszkodowania za niesłusznie zwalnianych pracowników? Strać. Stać nas było za wiszące kwiaty na lampach oświetleniowych za ponad 50 tys zł? Stać. TO tym bardziej musi stać Nas na referendum, bo dalej naszego miasta już nie stać na kolejne lekką wydane pieniądze z naszych podatków!
do egi · 26 Styczeń 2016
Skąd wiesz, że będą podwyżki? Z własnego doświadczenia?Fakt jak nastał Maciaszek od razu były podwyżki - wody, śmieci, parkingów. Zrobił z nas dojne krowy. Czas na wykazanie się już był. Rok to za mało? Co zrobił? Trwonił nasze ciężko zarobione pieniądze. Co po sobie zostawił? Rozgoryczenie i złość, że daliśmy nabrać się na jego obietnice. Marnego był o nas zdania. Sam nie wykazywał się zdrowym rozsądkiem. Bez najmniejszej rozwagi zachłystywał się jakimiś inwestorami. Bezkrytyczny wobec swoich pomysłów, bez refleksji nad swoim postępowaniem. On już swoją szansę dostał. Zmarnował ją całkowicie. Ta funkcja zdecydowanie go przerosła.
egi · 25 Styczeń 2016
Proszę zastanowić się nad tym referendum, które będzie za nasze pieniądze. Przyjdzie następca i zaraz popodnosi wszystkie opłaty, podatki od nieruchomości , wode itp. Proszę dać jeszcze szansę na wykazanie się . Spójrzcie prawdzie co zrobili poprzednicy, zadłużyli nasze miasto na ogromne pieniadze. Nie umieli skorzystać z pieniędzy Unijnych nawet budując basen czy remontując ulice. Zobaczcie do około w pobliskie wsie czy miasta gzie skorzystali z pieniędzy unijnych i jak pięknie teraz wyglądają, Doskonale wiem ,że trzeba napisac projekty i je obronić . Ale potem otrzymuje sie duże pieniądze. Nie po co komuś zapłacić za taki projekt. Lepiej te pieniądze zabrano- przeznaczono na podwyżki diet radnych, na swoje i współpracowników wysokie nagrody. Tak jak poprzedni tak i obecni radni nic nie robią dla dobra naszego miasta tylko na wszystkich zebraniach sie kłócą albo wysuwają beznadziejne propozycje . Jak potrzebowali podpisy przed wyborami to nawet umieli każdego znalźć a teraz to nawet ich nigdzie nie widać i niczym się nie interesują , Więc proszę zastanowić się co zrobić , Wydacie nasze pieniądze a potem każdy znów bedzie narzekał bo i tak nikomu nikt nie dogodzi. Ja sama nie jestem za PIS-em ale nieraz trzeba ustąpić i poczekać co będzie dalej , dać jeszcze szansę, A przede wszystkim bym apelowała do PAŃSTWA RADNYCH o rzetelna współpracę z Burmistrzem a nie tyko stawiania kłody po nogi. Poczekajmy jak zażądają podwyżki wtedy postawiła bym VETO!
Jan · 25 Styczeń 2016
Komitet referendalny to nie grupa cwaniaków, jak to próbuje się nam znowu wmówić. Mieli odwagę powiedzieć NIE dla poczynań burmistrza.Sięgnęli po demokratyczne narzędzie i nic więcej. Oczywistą sprawa wydaje się teraz ta narracja popleczników obecnego burmistrza. Teraz będą po raz kolejny próbowali zrobić nam wodę z mózgu, tak jak robili to przed wyborami. Drugi raz nie damy zrobić z siebie idiotów. Próżny trud. Nie zasłużyliśmy sobie na takie traktowanie.
do patrioty · 25 Styczeń 2016
jesteś patriotą? ale jakiego miasta - Zgierza, Turku, Konina czy innego miasta którzy zabierają miejsca pracy kolanom. Mieszkańcy Koła na stanowiskach publicznych to dla Ciebie mafia, za to inni sprowadzani najemnicy (koledzy) są ok? Ręce opadają.
partiota · 25 Styczeń 2016
odwołani prezesi maja nadzieje, ze władze przejmie ktoś z ich mafii, i wszystko powróci do starego porządku, sprawa przycichnie, wrócą na swoje stołki, układy znów zaczną przynosic korzysci, LUDZIE NIE DAJCIE SIE OMOTAC GRUPIE CWANIAKÓW, w Kole wreszcie cos zaczeło sie dziac, nie wracajmy do tego co było, czyli do zacofania, stagnacji, i bezwiednego popierania umiejących manipulować ludżmi cwaniaków
kolkaa · 25 Styczeń 2016
A czemu do artykułu załączono zdjęcie przy choince , a nie z dzisiejszego dnia?
Złodziej · 25 Styczeń 2016
Większość go wybrała i większość go odwoła!!!!!!!!!!
Alfons · 25 Styczeń 2016
Zobaczymy ile z tej większości zostało.
ciekawy · 25 Styczeń 2016
Burmistrz zostaje dostał mandat od większości mieszkańców ,a jeszcze nie urodził się,żeby wszystkim dogodził Stanisław miasto i jego moc jest z tobą Damy radę .
Do ciekawy · 25 Styczeń 2016
Panie \"ciekawy\" odpowiedź jest prosta. Burmistrzem zostanie człowiek, który nie wstydzi się tego ,że żyje i pracuje dla Koła, wierzy w potencjał mieszkańców tego miasta i wie ,że zgoda i wzajemny szacunek budują. Tak więc lista może być naprawdę długa. Koło zasłużyło sobie na burmistrza, który będzie szanował jego mieszkańców. Insynuowanie, iż za referendum kryją się interesy kogokolwiek jest drogą donikąd. Tutaj raczej wskazana jest głęboka refleksja nad całą sprawą.
ciekawy · 25 Styczeń 2016
A kto ma być następcą tronu,bo jeśli robicie taki cyrk to chyba wiecie ,my tez chcemy wiedzieć ?
abc · 25 Styczeń 2016
Podobno powolani przez burmistrza czlonkowie rad nadzorczych spolek miejskich otrzymali 300% podwyzke \"apanazy\" (tak to wynagrodzenie nazwal burmistrz) w stosunku do wynagrodzen otrzymywanych przez ich poprzednikow.
Do ciekawy · 25 Styczeń 2016
Zatroskany \"ciekawy\" mów za siebie. Znalazła się kasa na nierentowny bus miejski, na kwiatki, na kiełbaski pod ratuszem, na majówki, na odszkodowania, na pensyjki dla znajomków, znajdzie się i na referendum. Ty nie jesteś pępkiem świata, kolanie dadzą sobie radę i bez ciebie.
ciekawy · 25 Styczeń 2016
A kto ma zapłacic za taimpreze pod publiczke chyba ci co złozyli wniosek bo taka jedniodniowa impreza to wydatek ok 50tys ,co w tym roku moze wiele zmienic a igrzyska zwane Dniami Koła to gdzie bedziecie goscic chyba przed tv twórcy niech sie martwia o to żeby nie zabrakło im frekwencji i pieniadze niech szykuja bo my jako podatnicy na takie imprezy nie dajemy
do ona · 25 Styczeń 2016
A gdzie byłaś do tej pory jak Maciaszek wydawał kasę. Wstydź się,wstydź. A to czy jesteśmy bez szans to się jeszcze okaże. To pierwsze referendum w naszym mieście. Kto tego dokonał? MACIASZEK. I to jedyne jego osiągnięcie.
do Cezar · 25 Styczeń 2016
Ciągle wracasz do tamtej kadencji. Tamtego burmistrza już nie ma. Teraz rozliczamy obecnego. Tak Maciaszek naobiecywał, tak nas mamił. A co zrobił? NIC. NIC. NIC. To za jego kadencji zobaczyliśmy co znaczy kolesiostwo, pogarda do drugiego człowieka. Czym tak naprawdę jest władza człowieka, który szczyci się tym, iż ani jednego dnia nie przepracował w Kole. C
ona · 25 Styczeń 2016
Tak, niech przyjdzie następny, a ci których zwolni znowu odszkodowania? Do tego chcecie się posunąć? W następne wydawanie kasy chcecie miasto wpakować? Wypłacicie odszkodowania wszystkim ze swoich pieniędzy? Do Was piszę kochani którzy złożyliście to pismo o odwołanie? jeśli pokryjecie wszystkie koszty związane z referendum również z własnej kieszeni to proszę róbcie to, ale zobaczycie, że jesteście bez szans !!! A radni niech przemyślą to wszystko. Burmistrz zostanie na 100%, natomiast Wy wszyscy nie będziecie mogli spojrzeć nam mieszkańcom w twarz. Wstyd !!!
Cezar · 25 Styczeń 2016
Tak pamiętam jak rada miejska współpracowała za kadencji tamtego burmistrza blokujemy wszystkie inwestycje
Edek · 25 Styczeń 2016
A sponsorzy nie mogli bardziej celowo i mądrze lokować kasy tylko na hulanki pod ratuszem. Dlaczego burmistrz nie poprosił ich o sponsorowanie bardziej udanych rzeczy. Czy to nadal nie sprowadza wszystkiego do stwierdzenia, że burmistrz robił imprezki pod publiczkę.
Do Cezar · 25 Styczeń 2016
Rada cały czas chciała współpracować. To Maciaszek chciał wszystkich przekonać,że jest inaczej. Nie dziwie się, że teraz na nowo pismacy Burmistrza wracają do starych , wyświechtanych argumentów o braku współpracy. To Maciaszek nie chciał współpracować. Chciał , aby wszystko było tak jak on sobie wymyśli. A niestety myślenie nie było jego mocną stroną.
do edek · 25 Styczeń 2016
nie wiesz to nie wprowadzaj ludzi w blad. imprezy pod ratuszem byly w 100% pokrywane z kasy sponsorow a nie miasta.
Cezar · 25 Styczeń 2016
Wiadomo,że to nic nie zmieni oprócz tego ,że do nastepnych wyborów pozostaniemy powiedzmy pod skrzydłem jakiegos człowieka wskazanego nie przez nas mieszkanców tylko przez chyba wojewode ,no nie wiem dokladnie przez kogo ,ale zobaczcie czy to jest dobre rozwiazanie?jesli burmistrz ma odejsc musi tez odejsc rada innej opcji nie ma jak rozpierduche robicie to zróbcie z całym miastem ,a nie sie uczepiliscie jednego czlowieka ,trzeba bylo wspólpracowac od poczatku ,a jak było kazdy wie co rada zrobila dobrego dla mieszkanców???
Edek · 25 Styczeń 2016
Prawdziwy gospodarz to taki co potrafi pieniądze dobrze zainwestować, a nie przetrawić na hulanki. Te zabawy pod ratuszem to jak biba w patologicznej rodzinie żyjącej z zapomogi. NO cóż wzorce zachowań wynosi się z domu.
Anna · 25 Styczeń 2016
Panie Analizator, a może wspomnimy o tych fenomenalnych posunięciach Maciaszka. Układy, układziki o tym już słyszeliśmy przez całą kadencję tego pana. I jaki był tego efekt - zwolnienia, za które wypłacaliśmy MY odszkodowania. Pan Maciaszek nie płacił za własne błędy, zwalniał, szkalował, przegrywał sprawy a potem wydawał NASZE pieniądze. Czy nie lepiej było wydać je na coś pożytecznego? Ściągał inwestorów o szemranej reputacji. Kłamał byle tylko osiągnąć swój cel, wycofywał z raz danego słowa itd, itp., Pozatrudniał SWOICH fachowców, którzy dla Miasta NIC nie zrobili. Co im zawdzięczamy? Gdzie te pozyskane fundusze? Ciągłe obiecanki i nic. A na ustach burmistrza tylko inwektywy pod adresem mieszkańców. Tak się drogi Panie nie rządzi. Pan nas nie szanował? Na to referendum zapracował sobie pan sam. Nawarzył pan piwa musi pan je teraz wypić.
do przeciwnikow burmistrza · 25 Styczeń 2016
a co wtedy, kiedy albo bedzie za mala frekwencja albo wiekszosc bedzie za pozostawieniem burmistrza - czy wtedy te osoby, ktore rozpoczely referendum pokryja wydatki wyborow? to bedzie ladne kilka setek tysiecy. Czy wtedy nie bedziecie mowic, ze wydano na marne kase? to juz wole te kwiatki niz wydane pieniadze po nic.
do hej · 25 Styczeń 2016
pieniądze to każdy potrafi wydawać. Za Choinki i inne imprezy rodziny nie wyżywisz. Niech pozwalnia tych najeźdźców co posprowadzał.
hej · 25 Styczeń 2016
Kolejnego nauczyciela chcecie powołać. Jeszcze nigdy nie działo się w Kole co teraz. Dzień dziecka,początek roku szkolnego, mikołajki , choinka , Sylwester. Burmistrz próbuje zadowolić wielu mieszkańców i ich dzieci.Przedtem nic się nie działo i jakoś nikt nie narzekał.Facet chociaż się stara i nie pierdzi tylko w stołek.
Ela · 25 Styczeń 2016
Proszę przeczytać informację na stronie radia Merkury .Czysta informacja bez komentarza.
olek · 25 Styczeń 2016
Szkoda tylko że nie udało mu się odwołać prezesa MZEC który rządzi tyle lat i obstawił się swoimi ludżmi.
ha! · 25 Styczeń 2016
KOD w Kole -K...wa Oddajcie nam nasze Dochody!!
Analizator · 25 Styczeń 2016
Szanowni Państwo, Ataki na Pana Burmistrza są jak konwulsje konającego, a tym konającym są stare układy, które funkcjonowały w naszym kochanym mieście. Przez szereg lat nasze miasto znajdowało się w letargu. Władze przechodziły z rąk do rąk członków tej samej grupy. Gdy w demokratycznych wyborach Pan Stanisław Maciaszek otrzymał fotel Burmistrza, zadrżało w kręgach wzajemnej, kolskiej adoracji. Ktoś z poza układu zasiadł za sterami kolskiej władzy. Normalnym jest, że wchodząc w struktury, przegniłe od układów i układzików, należało drastycznymi ruchami zakończyć ich funkcjonowanie. Okres przejściowy boli, ludzie patrzący krótkowzrocznie narzekają, ale czy w momencie budowy domu posiada on pełną formę i krasę, czy dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia można podziwiać efekty ?! Apeluję do rozsądku nas wszystkich - dajmy czas, aby ten człowiek ( a moim zdaniem intencje ma szczere ) zrealizował to, co rozpoczął. Zmiana na tym stanowisku może tylko wyjść nam na gorsze. Kolejny okres przejściowy doprowadzi miasto na skraj upadku. Nie odbierajmy sobie szansy na lepsze jutro. Jeżeli dojdzie do referendum, ja i moja rodzina zagłosujemy, aby Stanisław Maciaszek mógł kontynuować i realizować swój plan.
Tomek · 25 Styczeń 2016
odwołać Maciaszka!!!!!! Bardzo świetny pomysł wydzierżawił działkę na 29 lat ludziom po wyroku kolegom z łodzi, sekretarzem miasta jest pani ze Zgierza!!! zatrudnia znajomych i rodzinę gdzie ta transparentność?, płaci odszkodowania w sumie to my mieszkańcy bo to nasze pieniądze!!! nazywa nas alfonsami i złodziejami!!!! rozdaje kiełbasę i myśli że to go uratuje, dzieciom w szkołach zabiera stołówki i chce catering, tanie mięso to psy jedzą a nie nasze dzieci!!!!!!! nawet jednej drogi nawet jednej kostki brukowej nie zrobił. Żadnego oświetlenia. Wydał ponad 50 tys. na kwiaty które zwiędły i zostały wyrzucone!!! a on dzieciom żałuje na obiady w szkole!!!!! Dosyć tego ODWOŁUJEMY BURMISTRZA!!!!!
do ela · 25 Styczeń 2016
a co mieli napisac? ze to aninimowe , nikomu nieznane osoby? napisali jak jest , wiec nie bylby stronniczy gdyby podali, ze inicjatorami jest xyz?
Kolanka · 25 Styczeń 2016
Drodzy mieszkańcy nie mieszajcie tu polityki. To nie PIS, PO to referendum dotyczy MACIASZKA burmistrza, który nic w Kole nie zrobił. Prze rok kadencji jedyna skuteczna rzecz, którą udało mu się zrobić to skutecznie zniechęcić do siebie, poobrażał tak wielu ludzi w Kole, że nie zasługuje na to abyśmy pracowali na jego utrzymanie. Trwonił kasę miejska na prawo i lewo, rozdawał bez opamiętania. Nic nie wybudował, nie spłacał zadłużenia miasta, marzył o kolejnych pożyczkach.Krytykował poprzedników a sam robił jeszcze większe błędy. Ale nade wszystko nie szanował mieszkańców. Nie jesteśmy nieudacznikami, nierozumnymi ludźmi, alfonsami ani złodziejami.Żyjemy i pracujemy w tym mieście uczciwie i żaden burmistrz nie ma prawa tak o nas nawet myśleć a co dopiero mówić. Odwołajmy go, to najlepsza alternatywa dla Koła.
Statystyka · 25 Styczeń 2016
Aby doszło do referendum trzeba zebrać minimum 10% podpisów uprawnionych do głosowania mieszkańców Koła to jest ok. 1900 podpisów. Artykuł polubiło już 55 osób. Jeśli każdy tylko po swojej rodzinie zbierze 10 podpisów to daje 550 podpisów.
Ela · 25 Styczeń 2016
Panie redaktorze moim zdaniem w Pana artykule o baku bezstronności świadczy sformułowanie \" odwołanych prezesów \"
do Edi · 25 Styczeń 2016
Widać, że nie masz zielonego pojęcia o funkcjonowaniu samorządu. Powiedz z nazwiska jaki Burmistrz (Pani. Kicińska, Pan Dużyński, Pan. Przybylski, Pan Stępiński, P. Drożdżewski) sprzedał miejski zakład pracy? Konkretnie, kto i jaki zakład sprzedał? - Mam nadzieje ze odróżniasz Przedsiębiorstwa Państwowe (podlegają Wojewodzie) od samorządowych. Jedna ważna rzecz - to że się jest Wójtem, Burmistrzem, Prezydentem Miasta to nie znaczy ze wszystko jest gminne czy miejskie, to tak na marginesie. A co do sprzedaży zakładów pracy, to właśnie obecnie jak nigdy za tego Burmistrza jest realne zagrożenie przejęcia miejskiej spółki \"cieplik\" przez prywatnego właściciela., Co do zadłużenia miasta - czemu ten Burmistrz zamiast spłacać kredyt przesuwa go na kolejne lata (pokolenia)? Myślę że bankom to tylko na rękę.
cocolino · 25 Styczeń 2016
Do Karol niestety tu przyznam ci racje to w Kole nie ma wykształconych ludzi mógł nie sprowadzać ludzi z zewnątrz ,ale państwa polskiego nie mieszaj do tej kolskiej zapadliny rządzonej przez PO -8 LETNIA KADENCJE I CO ZROBILI PRZEZ 8 LAT NIE POTRAFILI SPROWADZIĆ INWESTORA ,A ŻE WŚRÓD INWESTORÓW OSZUŚCI SĄ TO CHYBA ZASŁUGA PO
egi · 25 Styczeń 2016
Tak, najlepiej odwołać Burmistrza i powołać następnego nieudacznika takiego jak poprzednich , którzy nic nie robili , a tylko zadłużali nasze miasto. Posprzedawali wszystkie duże zakłady pracy. Obsadzili wszystkie stanowiska prezesów radnych itp swoimi bliskimi. Nie zwracali uwagi na bezroboci.Każdy prezes, czy siedzący na stanowisku w urzedzie miasta , czy gminy dbał tylko o swój \"tyłek\" a zwykłego człowieka miał za nic. Jeszce tak jest w Urzędzie Powiatu. Jak idzie coś załatwic to trzeba odczekać , az panie przyjda z zakupów czy tez wypiją kawkę i muszę się nagadać z koleżankami, sama miałam takie doświadczeni, kiedy poszłam ze sprawa do załatwienia, to panie przymierzały obuwie.Jak zwróciłam uwage to się obraziły. Jak powiedziałam , że jeśli by pracowały w prywatnym zakładzie to już by nie pracowały za takie zachowanie, to sie zaczęly śmiać. tak też widać , ze jak ktoś zaczął robić porządek to robi się wielki alarm aby tego usunąć ze zajmowanego stanowiska bo tak bardzo boją sie o swój tyłeczekm
Karol · 25 Styczeń 2016
Do Cocolino: Jakie PO? Nie wszystko to polityka! My zwykli mieszkańcy mamy już dosyć tego co się wyprawia w tym państwie i w Kole pod rządami PiSu. Zrozumcie to wreszcie, tak się nie da dalej żyć! Pan burmistrz nie dba o mieszkańców Koła, tylko ściąga swoich ludzi ze wszystkich stron i wsadza ich na stołki, nowe Rady Nadzorcze, Prezesi spółek. To my płacimy podatki a oni wyprowadzają te pieniądze i wydają w swoich miastach.
Obywatel gorszego sortu. · 25 Styczeń 2016
Niekompetentnych należy zwalniać. Dotyczy to również burmistrza. Przerosły go obowiązki. Do widzenia Panie Burmistrzu.
koniec · 25 Styczeń 2016
ciekawe jak .nowoczesna(Peło)Koło się zachowa, popiera przecież Burmistrza.
cocolino · 25 Styczeń 2016
czy PO chce przejac władze NNNNNNNNNNNNNNNNNN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
CRX · 25 Styczeń 2016
Z naszych informacji wynika, że wśród grupy inicjatorów znalazły się nazwiska odwołanych prezesów. Co teraz? odp jest jedna jeszcze bardziej burmistrz się umocni w roli włodarza
kamila · 25 Styczeń 2016
Bardzo dobrze tego Pana mamy już dość tylko jeden bałagan w mieście wszystko prywatyzuje sprzedaje i zatrudnia ludzi zewsząd tylko nie z koła a co my kolanie jesteśmy gorsi. Maciaszek koniec twojej kadencji
xyzxyz · 25 Styczeń 2016
A może nie wiesz, że w naszym mieście jets dużo osob o tym samym imieniu ? Myśl zanim napiszesz !
Krystian · 25 Styczeń 2016
Hej Grazyna! nie zauwazylas ze wpisalas ze NIE chcesz burmistrza a w domu mowilas cos innego ???
Konkret · 25 Styczeń 2016
Radni nic nie zrobia bo sa zajecie uprawianiem sportu - trzymaja sie posadki radnego bo roboty moze nie byc po kadencji samorzadu.....
crx · 25 Styczeń 2016
Mimo wszystko nie nasram w swoje gniazdo tylko chorzy ludzie zmieniają upodobania i przynależność partyjna ,musimy poznać grupę która złożyła taki wniosek ,wtedy sprawa inaczej się ułożyć może ?jestem w tym momencie neutralny ,bo nie znam szczegółów ,ale przynalezności lemingi z PO,NOWOCZESNEJ I RAZEM nie zmienię
Najwyższy czas ! · 25 Styczeń 2016
No wreszcie! Czas w końcu pogonić to towarzystwo z Zgierza, Konina, Turku które zaczyna się panoszyć i rządzić. Miejsca pracy dla Kolan nie ma ale za to dla innych są! Dosyć tych upokorzeń dla tego miasta i jego mieszkańców!
Grażyna · 25 Styczeń 2016
Tak trzymać, nie chcemy takiego Burmistrza !
ktoś · 25 Styczeń 2016
Zobaczymy co zrobia nasi radni. Popieram \"ehwy\". Przekonamy się jakich mamy radnych? jakie wartości są dla nich najważniejsze ? W końcu ich też można zmienić w następnych wyborach ?
tomek · 25 Styczeń 2016
porządek robi z nierobami to im się zachciało referendum. Człowiek zaczął coś robić to go wylać. ćwoki do roboty a nie bzdurami się zajmować
Hanba! · 25 Styczeń 2016
Chcemy zeby wrocilo stare, chemy, prosily blagamy odwolajcie burmistrza - chcemy spokoju nie rozwoju.
ehwy · 25 Styczeń 2016
No cóż były burmistrz tez zwalniał ludzi, swoja panią sekretarz czy zastępcę zwolnił i krzyku co niemiara ale kobita głowę do góry i się w końcu odnalazła.W swoim życiu w wiele osób jest zwalnianych z pracy dzisiaj jutro i kiedyś tam.Nie ma tzw świętych krów każdy może być zwolniony . Takie teraz czasy. Szkoda tylko, że o tym najpierw informowali na portalach społęcznościowych ludzie w ogóle w Kole nie mieszkający no ale mają tu przyjaciół. Byłych prezesów to napisali ciut wcześniej aby wykazać się znajomościami. Wszyscy wiemy o kogo chodzi i jakie znajomości chodzi. Ale przykre. kiedyś mnie też zwolniono z pracy. Pies z kulawa nogą za mną się nie ujął no ale ja prezesem nie byłem. Tylko zwykłym poszkodowanym pracownikiem. A ilu zwolnili byli prezesi ludzi? Może nie wszyscy ale są tacy wśród nich co zwalniali. No i jak padnie burmistrz to oczywiście geoterma też bo wiadomo radni bezradni boją się żeby tu Koło stało się Kimś a lepiej żeby było zaściankiem. Zaściankiem lepiej się rządzi. No i relacje przynajmniej były całe i ludzie wiedzieli co radni robią dla miasta. I dla ludzi. Wszystkich a nie swoich.
ddd...... · 25 Styczeń 2016
Pozostało wam tylko minusiki stawiać i czekać jak burmistrz wygra po raz drugi. Minusami nie wygracie . Nas jest więcej !!! Gratuluję !!!
twarda reka · 25 Styczeń 2016
Slabi nie wytrzymali i sie poddali wiec chca odwolac Burmistrza, przeciez jest fajniej jak jest spokoj jak kiedys.... kiedy urzednicy podawaja sobie w przejsciu na korytarzach dokumenty aby zajac sie czyms i dac poczucie mieszkancom ze praca wreeeeeee he he he, to jest jak z Nauczycielem - zly jest ten ktory wymaga. No i nomen omen \"KOLO sie zamyka\"
kolanka · 25 Styczeń 2016
Burmistrzu miasto nie pozwoli na to, głowa do góry. Warszawa wychodzi na ulice, a ich jest za mało żeby spacery urządzać. Pomarzyć dobra rzecz :)
Koniec · 25 Styczeń 2016
Będziecie uciekać jak szczury z tonącego statku!
witwit · 25 Styczeń 2016
Zapomnijcie !!! Nie ośmieszajcie się bo potem będzie wam tylko wstyd !!!
gosc · 25 Styczeń 2016
No przecież kto mógł napisać? Każdy wie doskonale. Możecie zapomnieć że odwołamy burmistrza. NIGDY !!! Początek Końca ? Chyba Twojego ? :)
Koniec · 25 Styczeń 2016
W końcu, początek końca !
abecadło · 25 Styczeń 2016
A dlaczego grupa nie jest przedstawiona z nazwiska? Mieszkańcy chcą wiedzieć czy za grupą stoją ludzie, którzy zostali zwolnieni w ostatnim czasie.
Pożary
Samochód zapalił się wewnątrz garażu. Ogień przechodził na dom
2 godziny temu 3,780

Samochód zapalił się wewnątrz garażu. Ogień przechodził na dom

Miasto Koło
Ekologiczna Olimpiada w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kole: wyjątkowy dzień dla Małych Ekologów
2 godziny temu 268

Ekologiczna Olimpiada w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kole: wyjątkowy dzień dla Małych Ekologów

Miasto Koło
Promocja zawodu podczas pikniku sportowo-militarnego w ZST w KOLE
2 godziny temu 293

Promocja zawodu podczas pikniku sportowo-militarnego w ZST w KOLE

Powiat Kolski
Sukces na etapie powiatowym XXX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK
4 godziny temu 578

Sukces na etapie powiatowym XXX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK

Miasto Koło
Prognoza pogody dla Koła na nadchodzące dni. Jaka będzie majówka?
4 godziny temu 2,293

Prognoza pogody dla Koła na nadchodzące dni. Jaka będzie majówka?

Miasto Koło
Będą ponowne wybory w jednym z okręgów w Kole
5 godziny temu 7,414 2

Będą ponowne wybory w jednym z okręgów w Kole

R E K L A M A