sim
kdf
Wiadomości Powiat Kolski GRZEGORZEW: Zmiana na stanowisku sekretarza. Trwa nabór

GRZEGORZEW: Zmiana na stanowisku sekretarza. Trwa nabór

24-01-2017 09:27 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 10,928 | Komentarzy: 0
GRZEGORZEW: Zmiana na stanowisku sekretarza. Trwa nabór
Foto:Archiwum e-kolo.pl
zacisze
Po wielu latach pracy na stanowisku sekretarza Arleta Nowicka postawiła na zmiany. Efektem tych zmian, jest nabór na nowego sekretarza w gminie Grzegorzew. Osoby zainteresowane objęciem stanowiska mogą jeszcze składać dokumenty.

Wielu samorządowców od dawna wspominało o doskonałej współpracy między Wójtem Grzegorzewa a sekretarzem, dlatego tym bardziej wszyscy byli zdziwieni, gdy okazało się, że Arlena Nowicka rezygnuje z pracy. Na dwa lata przed końcem kadencji samorządu trwa nabór na nowego sekretarza.

Wymagania:
1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902) w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 wyżej wskazanej ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
3) obywatelstwo polskie,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania za przestępstwo umyśle lub przestępstwo skarbowe umyślne,
6) nieposzlakowana opinia

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Sekretarza Gminy :
1) opracowywanie projektów: - regulaminów organizacyjnych, - regulaminu wynagradzania, - regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, - oceny pracowników
2) opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
3) opracowywanie opisu stanowisk pracy,
4) nadzór na organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem kadr, dokonywanie kontroli wykonywania zadań przez pracowników Urzędu wynikających z ich zakresów obowiązków,
5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej przez pracowników Urzędu,
6) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
7) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
8) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami europarlamentarnymi, parlamentarnymi, prezydenckimi, samorządowymi, sołeckimi i referendami oraz spisami powszechnymi,
9) koordynacja wykonywania zadań w zakresie obsługi organów gminy, zapewnienia terminowego i prawidłowego przygotowania materiałów pod obrady sesji rady i komisji rady,
10) koordynowanie i wykonywanie zadań dotyczących kontroli zarządczej,
11) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
12) analiza danych zawarty w oświadczeniach majątkowych składanych wójtowi,
13) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
14) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z ich obsługą, str 2/4
15) prowadzenie rejestru protokołów z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie,
16) Nadzór pod względem merytorycznym nad opracowaniem projektów aktów prawnych organów gminy, a także przygotowywaniem dokumentów przez pracowników Urzędu,
17) udział w pracach gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK), powołanego odrębnym zarządzeniem wójta
18) nadzór nad administrowaniem stroną Biuletynu Informacji Publicznej Gminy,
19) nadzór nad organizacją wydarzeń i uroczystości kulturalnych, historycznych, rekreacyjno-sportowych, których organizatorem jest gmina.
20) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

 

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
*dodając swój komentarz jednocześnie akceptujesz regulamin.
Pamiętaj, że dodając treść łamiącą prawo lub dobra osobiste - narażasz się na odpowiedzialność karną.
WASZE KOMENTARZE (0)
Brak komentarzy pod wiadomością. Bądź pierwszy!