Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1570

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
R E K L A M A
ren
R E K L A M A
mjd

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
Wiadomości Miasto Ko?o

W sobot? w??czmy si? w Ewangelizacj? miasta Ko?a

06-04-2018 09:00 | Źródło: kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 3,144 | Komentarzy: 4
To b?dzie pierwsze tak du?e przedsi?wzi?cie w Kole przeprowadzone w duchu Nowej Ewangelizacji. Przy wsparciu wszystkich kolskich parafii, 7 kwietnia odb?dzie si? uliczna Ewangelizacja. G?osi? j? b?d? przybyli tego dnia do Ko?a go?cie z wielu miejscowo?ci Diecezji W?oc?awskiej. Zwie?czeniem dzia?a? b?dzie koncert przed ratuszem prowadzony przez Wspólnot? z Lubicza „Alfa”.
W sobot? w??czmy si? w Ewangelizacj? miasta Ko?a
Foto:

Inicjatywa wysz?a od zawi?zanego przed kilkoma laty Forum Ewangelizacji Diecezji W?oc?awskiej. Po udanych akcjach w Licheniu i W?oc?awku, teraz przysz?a czas na nasze miasto. W sobot? do Ko?a przyjedzie oko?o 100 ewangelizatorów. Po Mszy ?wi?tej, która rozpocznie si? o godz. 8.00 w parafii ?w. Bogumi?a oraz Adoracji Naj?wi?tszego Sakramentu, rozpocznie si? publiczne g?oszenie pos?ania.

- Ide? by?o, by w naszej diecezji zacz??o dzia? si? co? zwi?zanego z wychodzeniem do ludzi zagubionych w wierze – wyja?ni?a lokalna organizatorka wydarzenia, Joanna R?gowska zwi?zana z Odnow? w Duchu ?wi?tym Góra Syjon przy parafii ?w. Bogumi?a. – Przyj?li?my formu?? Nowej Ewangelizacji, czyli wychodzimy do tych, których nie ma w ko?ciele. Ewangelizacj? prowadzi? b?d? wspólnoty istniej?ce w ko?ciele katolickim, m.in. Odnowa w Duchu ?wi?tym, Szko?a Maryi, Ko?ció? Domowy, Wspólnota Alfa, Ekipa dla Jezusa z Lichenia, ??cznie ponad 100 osób. Ka?da b?dzie wyposa?ona w identyfikator z piecz?ci? parafii. B?dziemy mieszka?com Ko?a g?osi? Dobr? Nowin?, proponowa? rozmow?, modlitw? w okre?lonej intencji. Rozdamy ulotki informuj?ce o istniej?cych lokalnie wspólnotach, mo?liwo?ciach dalszej formacji. Czasem w cz?owieku co? si? zapala, ale nie wie, gdzie pój?? dalej. Pomo?emy, podpowiemy, pokierujemy.

W najbli?sz? sobot?, 7 kwietnia, b?d?my otwarci na mo?liwo?? rozmowy z aposto?ami g?osz?cymi dzie?o zbawienia. Od godz. 10.00 do 13.00 organizatorzy zapraszaj? na stare miasto, przed ratusz, gdzie wspólnota Alfa b?dzie chrystianizowa? poprzez muzyk? i ?piew.

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Słowa kluczowe:
Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodaj±c komentarz łami±cy prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporz±dzeniem RODO dotycz±cym Ochrony Danych Osobowych, dodaj±c komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatno¶ci przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (4) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
optima
R E K L A M A
tomek opas
najnowsze wiadomości

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości

  Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 1. Plan kol?dy duszpasterskiej na kolejne dni [A...

  35,590   2   Miasto Ko?o

 2. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 3. Mieszkanka Ko?a zgin??a na pasach w Koninie

  17,687   2   Wypadki

 4. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 5. Uczniowie otrzymali odpowied? listown? od Kró...

  14,394   1   Szko?y i Przedszkola

 6. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 7. 27 Fina? WO?P w Kole - pe?ny program

  13,234   3   Miasto Ko?o

 8. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 9. Znamy ostateczny wynik zbiórki WO?P w Kole! P...

  9,544   0   Miasto Ko?o
R E K L A M A
Jarek Kozlarek

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
20 Sty.
17:00

MDK w Kole
Komedia Teatralna ?ONA DO ADOPCJI

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
24 Sty.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.S?owackiego5, Ko?o
W cyklu