(4)
Zamglenie 0
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?

W Kłodawie będzie komisarz. Burmistrz bez mandatu

W Kłodawie będzie komisarz. Burmistrz bez mandatu

Autor: Redakcja e-kolo.pl 27 Sierpień 2018
W Kłodawie będzie komisarz. Burmistrz bez mandatu
© UG Kłodawa
Komentarzy: 4 Czytano:
11,391 razy |

Ze względu na stan zdrowia Burmistrza Roberta Olejniczaka, decyzja Komisarza Wyborczego w Koninie nie mogła być inna jak ta o wygaszeniu mandatu Burmistrza. Co to oznacza dla Gminy Kłodawa? Przede wszystkim to, że niebawem w urzędzie pojawi się komisarz, który dokończy kadencję oraz to, że pełniąca funkcję Burmistrza Dorota Galus wróci na stanowisko sekretarza.

R E K L A M A
4
Czytano:
11,391 razy
Udostępnij

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Kłodawy

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 6, § 2a i § 3a oraz art. 493 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 i 1349) postanawia się, co następuje:

§ 1. 1.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Burmistrza Kłodawy – Roberta Arkadiusza Olejniczaka – z dniem 1 lipca 2018 r. - wskutek orzeczenia niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. z przyczyny, o której mowa w art. 492 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy. 2. Uzasadnienie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Kłodawy stanowi załącznik do postanowienia.

§ 2.

Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, októrym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933).

§ 3.

Postanowienie doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kłodawie.

§ 4.

Zainteresowanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, który stwierdził wygaśnięcie mandatu.

§ 5.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Koninie I

Michał Jankowski

Poniżej prezentujemy uzasadnienei Komisarza Wyborczego do wydanej decyzji

Na podstawie decyzji ZUS II Oddział w Poznaniu o przyznaniu renty (z dnia 19-07-2018, znak: I/20/054173960) oraz pisma ustalono, że Robert Olejniczak (dalej: zainteresowany) jest uprawniony do renty od dnia 08.07.2018 r. Do renty przysługuje dodatek pielęgnacyjny od dnia 01.07.2018. W świetle art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270) dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Skoro zainteresowanemu przysługuje dodatek pielęgnacyjny od 01.07.2018 r., to należy uznać, że zainteresowany został uznany za osobę całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na okres co najmniej do końca kadencji. W świetle art. 492 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 i 1349) wygaśnięcie mandatu burmistrza następuje wskutek zaistnienia zdarzenia polegającego na orzeczeniu niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej do końca kadencji. W okolicznościach sprawy uzasadnione jest stwierdzenie, że przyczyna wygaśnięcia mandatu Burmistrza Kłodawy wystąpiła w dniu 01.07.2018 r. (data, od której przysługuje dodatek pielęgnacyjny). Komisarz Wyborczy w Koninie I podjął działania z urzędu w celu zabezpieczenia wspólnoty samorządowej przed sytuacją, w której organ wykonawczy nie jest zdolny do pełnienia swojej funkcji. Uwzględniając właściwość terytorialną, Komisarz Wyborczy w Koninie I zobowiązany jest stwierdzić wygaśnięcie mandatu Burmistrza Kłodawy, stosownie do art. 492 § 2a Kodeksu wyborczego.

Oceń artykuł

średnia ocena: 0 liczba głosów: 0
R E K L A M A
newsletter

Korzystaj z newslettera

Dołącz do listy czytelników Newslettera, i otrzumuj specjalnie przygotowane dla Ciebie zestawienia informacji. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne, darmowe i w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji. Dodając adres do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych

R E K L A M A
Komentarze (4)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
Zenek · 03 Wrzesień 2018
Człowiek traci wzrok a wy.... Jak wam nie wstyd
komisarz · 28 Sierpień 2018
nareszcie go zgasili za dlugo trwalo to oszustwo
Suweren · 27 Sierpień 2018
szkoda Kłodawy... -znowu jakiś pis....lec narobi bałaganu za duuuużą kasę
kłoda · 27 Sierpień 2018
I bardzo dobrze już dawno powinna się skończyć ta szopka z burmistrzem na zwolnieniu lekarskim, w końcu w tej sytuacji kiedyś trzeba stwierdzić niezdolność do pracy, szkoda tylko że tak późno.
R E K L A M A