× Wszystkie informacje o 31 Finale WOŚP w Kole
Pochmurno -0.4
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?

Poezja jest kobietą

Autor: PiMBP w Kole 07 Październik 2019 przeczytasz w ok. 4 min.
Poezja jest kobietą
© px
(0) | Czytano:
3,347 razy | przeczytasz w ok. 4 min.
Kobieta w deszczu

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do konkursu „Poezja jest kobietą”. To już kolejna edycja konkursu recytatorskiego - organizowanego przez placówkę - tym razem w innej odsłonie.

R E K L A M A
0
Czytano:
3,347 razy
Udostępnij

Regulamin konkursu recytatorskiego „Poezja jest kobietą”.

Zaprasza – Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

Cele konkursu: zainteresowanie poezją, popularyzowanie twórczości POETEK, rozwijanie zdolności recytatorskich, doskonalenie dykcji, rozwijanie umiejętności deklamacji, zachęcanie do prezentowania siebie, wdrażanie do rywalizacji w przyjaznej atmosferze, integracja, nawiązanie współpracy między placówkami.

Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów klas 8 szkół podstawowych powiatu kolskiego (każdą szkołę reprezentuje maksymalnie trzech uczniów).

Konkurs poprowadzony będzie w formie turnieju recytatorskiego (wystąpienie determinuje alfabetyczne ułożenie nazwisk): repertuar obejmuje 2 utwory poetyckie – dowolnej poetki – w całości; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 7 minut.

Prezentacja/recytacja oceniana będzie przez komisję konkursową na podstawie: doboru tekstu odpowiednio do wieku i predyspozycji recytatora, interpretacji głosowej tekstu (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza), kultury słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie), opanowania pamięciowego utworu, ogólnego wyrazu artystycznego.

Podstawą do sformułowania werdyktu będzie wysłuchanie przez każdego członka komisji konkursowej wszystkich uczestników. Ostateczny werdykt ustalony zostanie w drodze wspólnej dyskusji członków komisji konkursowej. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzygającym będzie głos przewodniczącego. Decyzja komisji jest ostateczna. Komisja konkursowa powołana przez organizatora składać się będzie z 2-3 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu komisji w trakcie trwania konkursu. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 21 listopada 2019 r.

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy. Nie przewiduje się miejsc równorzędnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą – do 8 listopada 2019 r. w Filii dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło, lub mailowo – filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl – w postaci prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia RODO. Nie dostarczenie Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w niniejszym konkursie. Formularze Zgłoszeniowe nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

Konkurs odbędzie się w Czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, ul. Kolejowa 19 (I piętro) – 21 listopada 2019 r. o g. 9:00.

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Zgłaszający swój udział w konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w konkursie. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków podanych powyżej wiązać się będzie z niezakwalifikowaniem prezentacji/recytacji do konkursu lub utraty prawa do nagrody.

Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie finansowe za uczestnictwo w konkursie. Organizator nie pokrywa kosztów podróży uczestników i ich opiekunów.

Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie wyników konkursu, zdjęć i relacji na www.biblioteka-kolo.pl, fb organizatora, mass mediach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od uczestnika konkursu Formularza Zgłoszeniowego z przyczyn od niego niezależnych; opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego; nieprzestrzeganie przez uczestników postanowień niniejszego Regulaminu; niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu.

Kontakt: Anna Pietruszka, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole, tel. 63 21 78 005, mail – filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl

Formularz Zgłoszeniowy konkursu recytatorskiego „Poezja jest kobietą” oraz Oświadczenie znajdziecie na  - http://www.biblioteka-kolo.pl/?p=16350

Oceń artykuł
średnia ocena: 0 liczba głosów: 0
R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (0)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
Gmina Grzegorzew
Grzegorzew znów będzie miastem? Dyskusja w trakcie sesji
1 dzień temu 5,614 11

Grzegorzew znów będzie miastem? Dyskusja w trakcie sesji

Powiat Kolski
30 tysięcy porodów w Wielkopolsce w 2022 r. 46% porodów w kolskim szpitalu to mieszkańcy z sąsiednich powiatów
1 dzień temu 1,829 1

30 tysięcy porodów w Wielkopolsce w 2022 r. 46% porodów w kolskim szpitalu to mieszkańcy z sąsiednich powiatów

Pożary
Autostrada A2: Jedno z kół naczepy zapaliło się w trakcie jazdy
1 dzień temu 4,806

Autostrada A2: Jedno z kół naczepy zapaliło się w trakcie jazdy

Muzeum
Magiczny Lechistan - nowa wystawa w kolskim muzeum
1 dzień temu 563

Magiczny Lechistan - nowa wystawa w kolskim muzeum

Inne
Rusza nowy cykl Grand Prix Koło 2023
1 dzień temu 1,375

Rusza nowy cykl Grand Prix Koło 2023

Inne
Wolontariusze WOŚP przeszli szkolenie z bezpieczeństwa w trakcie kwesty
2 dni temu 1,895 4

Wolontariusze WOŚP przeszli szkolenie z bezpieczeństwa w trakcie kwesty

R E K L A M A
R E K L A M A
Przasnysz