Częściowe zachmurzenie 17
Popularne tagi:
REKLAMA

Motanka

Autor: PiMBP w Kole 04 Styczeń 2023 przeczytasz w ok. 9 min.
Motanka
© px
(0) | Czytano:
2,617 razy | przeczytasz w ok. 9 min.
Tkaniny

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do konkursu plastycznego „Motanka”. Cele konkursu to: poznanie pradawnych tradycji słowiańskich, rozwijanie twórczej aktywności plastycznej, rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia, propagowanie zdolności plastycznych.

R E K L A M A
0
Czytano:
2,617 razy
Udostępnij

Tematem i zadaniem konkuru jest: stworzenie „motanki – słowiańskiej lalki mocy”.

Pradawne słowiańskie lalki motanki były formą talizmanu. Motane z nici i skrawków materiału, wypełniane słomą, roślinami albo ziarnem miały strzec domowników przed złymi duchami, pomagać ciężarnym i matkom w opiece nad dziećmi, ochraniać podróżnych, wspierać gospodynie w prowadzeniu domu.

Tradycja związana z motankami przekazywana była ustnie (dopiero w XX w. zaczęto zbierać informacje na ich temat). Korzeni tej tradycji upatruje się w kulturze trypolskiej z III-V w. p.n.e. Badacze sugerują, że lalki nawiązywały do kultu Wielkiej Matki, która w tradycji słowiańskiej przerodziła się w kult bogini Mokosz.

Motanki towarzyszyły ludziom na co dzień, w ważnych momentach przejścia, takich jak ślub czy narodziny dziecka. Symbolizowały drogę rozwoju człowieka, wzmacniały życzenia i intencje.

Nie ma jednego typu motanki – każdy region wytworzył własne praktyki i rodzaje lalek. Różnice dotyczą rozmiaru, formy, używanych materiałów. Były lalki Otulaczki, które robiono dla nowonarodzonego dziecka i umieszczano w kołysce. Wykonywano je z nasączonych zapachem i energią kawałków ubrań należących do rodziców. Wierzono, że lalka mogła przyciągać do siebie złe moce, by ochronić dziecko. Jeśli w domu było dużo dzieci, które dobrze się chowały, to taką lalkę przekazywano z pokolenia na pokolenie. Była też motanka Wieduczka, czyli lalka wiodąca, którą dorastająca dziewczynka otrzymywała od swojej matki. Przedstawiała ona dużą postać kobiecą, która trzymała przed sobą mniejszą laleczkę – obie były połączone dłońmi. Taka motanka przekazywała błogosławieństwo całego kobiecego rodu. Kiedy dziewczyna była gotowa do zamążpójścia, przygotowywała dla siebie lalkę z długą szyją, oplecioną 7 lub 9 wstążeczkami. Nakładając każdy z pasków, dziewczyna wizualizowała cechy, które miał posiadać jej przyszły mąż. Taką motankę wystawiano w oknie i była to informacja dla świata i swatów, że w chacie mieszka dziewczyna na wydaniu. Były lalki przejścia, które z jednej strony symbolizowały młodą dziewczynę, a z drugiej dojrzałą kobietę. Matka albo babka przygotowywała taką motankę dla córki lub wnuczki, żeby oswoić ją z momentem przejścia z jednego stanu w drugi. Były też lalki tworzone w cyklu rocznym jak Zielarki czy Ziarnuszki. Ziarnuszka to korpulentna i okrąglutka motanka, którą przygotowano każdego roku po żniwach; gdy spełniła swoje zadanie rozplątywano ją, ziarno, którym była wypełniona, wysiewano na polu, a resztki lalki palono.

Dziś szczególnie popularne są motanki, które tworzy się z osobistą intencją. Żadanica ma wspierać w spełnieniu życzenia, powierza się jej bardzo konkretne zadanie.

Lalki można motać z osobistych tkanin, które dobrze nam się kojarzą i są nośnikiem dobrej energii. Kiedyś ceniono materiały należące do przodków, wierzono, że za ich pośrednictwem otrzymujemy wsparcie całego rodu. Dziś ważna jest idea przetwarzania i nadawania tkaninom nowego życia. Oprócz naturalnych tkanin do motania lalek wykorzystujemy także rośliny oraz związaną z nimi symbolikę. Jeśli chcemy pracować z tematem kobiecości, możemy skorzystać z dzikiej róży. Jeśli potrzebujemy się doenergetyzować, możemy sięgnąć po mięte. Gdy chcemy się oczyścić i szukamy ochrony, to dobry będzie piołun albo wrotycz. Ziarnuszki wypełniane są z kolei ziarnem zbóż, kaszy, grochu czy fasoli, które symbolizują nowe życie, związane są z czasem wzrostu i rozwoju, a także obfitości i sytości.

Motanki tworzone są ręcznie, bez użycia ostrych przedmiotów, aby „nie ukłuć losu”. Sposób, w jaki je przygotowujemy, sprawia, że lalki przechowują moc dobrych myśli i ciepło ludzkich dłoni. Technika motania wiele mówi też o tym, w jaki sposób możemy traktować siebie – w sposób łagodny, miękki, z uważnością. Motanie nie jest czynnością techniczną, na każdym etapie wpływamy na ostateczny kształt lalki. Poddając się procesowi motania, możemy po prostu przyjrzeć się sobie, swoim intencjom, dążeniom. Motanie jest symboliczne na każdym poziomie: to, jakie kolory mnie przyciągają, jaką postawę przyjmie lalka, jakiej będzie wielkości – wszystko ma tu ogromne znaczenie.

Lalki tworzymy w jednym ciągu czasowym, nie przerywamy etapu motania, co oznacza, że nie porzucamy swojego marzenia. Gotową lalkę obdarowujemy prezentem, to może być koralik czy tasiemka, dzięki czemu intencja, będzie mogła się spełnić. Kiedy podejmujemy decyzję o tym, że chcemy zrobić motankę, to tak naprawdę decydujemy o tym, w jakim kierunku wyruszamy. Samo przygotowywanie motanki daje możliwość przyjrzenia się sobie. Zawiązując każdy supełek na lalce, afirmujemy miłość, szczęście, radość, zdrowie, przywołujemy świadomie to, czego potrzebujemy. Dlatego lalki zaleca się robić przede wszystkim wtedy, gdy jesteśmy w pozytywnym nastroju.

Słowiańskim lalkom nie nadawano żadnego oblicza i motanki nie mają twarzy. Tradycja wyjaśnia, że gdyby je miały, to zajęłyby się swoimi sprawami. Jasna twarz lalki mówi o tym, że nie ma tu przestrzeni dla oddzielającego ego, jest czystość niesionych intencji, głębia człowieczeństwa. Motanka jest postacią, w której można się przejrzeć, zobaczyć siebie, swoje emocje i dążenia, zbadać wartości, którymi się kierujemy.

Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym; uczniowie klas: 1-3, 4-6, 7-8 szkół podstawowych – miasta Koła i powiatu kolskiego.

Warsztat: technika plastyczna – przestrzenna.

Założenia organizacyjne:

 • każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
 • zgłaszając swoją pracę do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest ona jego samodzielnym dziełem, do którego wyłącznie on posiada osobiste i majątkowe prawa autorskie,
 • uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na konkurs akceptuje warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu „Kula śnieżna” wynikających z tytułu udziału w konkursie oraz upowszechnianie wyników konkursu i wizerunku laureatów na potrzeby materiałów promocyjnych, informacyjnych itp. z zachowaniem przepisów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • uczestnicy konkursu będący autorami prac nagrodzonych lub wyróżnionych przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych na konkurs prac na poniżej wskazane pola eksploatacji: umieszczania nagrodzonych i wyróżnionych prac w publikacjach promujących Organizatora, a w szczególności w wydawnictwach książkowych, materiałach reklamowych (np. ulotkach promocyjnych, informacyjnych, folderach, plakatach), materiałach multimedialnych dotyczących biblioteki pokazywanych w siedzibie biblioteki i poza nią w celach promocyjnych, a także na stronie internetowej biblioteki biblioteka-kolo.pl,
 • praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; adres mailowy, nazwa i adres szkoły/placówki,
 • prace nie podlegają zwrotowi – Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,
 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Motanka”, do 10 marca 2023 r. na adres – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole; ul. Kolejowa 19; 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,
 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa; Komisję powołuje Organizator,
 • Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych,
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą mailową na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,
 • informacja o dokładnym terminie, miejscu i formie wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora,
 • zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora,
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
 • Kontakt: Anna Pietruszka, tel. 63 21 78 005, filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl

Klauzula informacyjna i oświadczenia dla uczestników konkursu na: http://www.biblioteka-kolo.pl/?p=20010

R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (0)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani. Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Ze względu na liczne łamanie regulaminu i próby ominięcia blokad - wprowadzono moderację komentarzy. Twój komentarz przed publikacją zostanie oceniony przez moderatora, czy nie łamie regulaminu oraz czy dotyczy tematu poruszanego w artykule. Wszystkie inne treści będą usuwane i niepublikowane.
Miasto Koło
Miasto i Mundurowi Dzieciom - festyn sportowy
12 godziny temu 2,046 2

Miasto i Mundurowi Dzieciom - festyn sportowy

Miasto Koło
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza na rodzinny piknik
13 godziny temu 1,811

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza na rodzinny piknik

Powiat Kolski
Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie zakończona
14 godziny temu 5,777 1

Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w miejscowości Długie zakończona

Miasto Koło
Stowarzyszenie Klubu Seniora Trzecia zmiana w Kole: Zmiany w Zarządzie i plany na wakacje
14 godziny temu 3,737

Stowarzyszenie Klubu Seniora Trzecia zmiana w Kole: Zmiany w Zarządzie i plany na wakacje

Powiat Kolski
Planowane wyłączenia prądu przez operatora w powiecie kolskim 23.05.2024
15 godziny temu 3,371

Planowane wyłączenia prądu przez operatora w powiecie kolskim 23.05.2024

Miasto Koło
Minister Krzysztof Hetman gościem naszego podcastu [WIDEO]
1 dzień temu 1,393 1

Minister Krzysztof Hetman gościem naszego podcastu [WIDEO]

R E K L A M A