Mgła 12
Popularne tagi:

Kula śnieżna - konkurs

Autor: PiMBP w Kole 18 Październik 2023 przeczytasz w ok. 4 min.
Kula śnieżna - konkurs
© px
(0) | Czytano:
3,369 razy | przeczytasz w ok. 4 min.
Kula śnieżna

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do konkursu plastycznego „Kula śnieżna”. Cele konkursu to: poznawanie praw fizyki, rozwijanie twórczej aktywności plastycznej, rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia, propagowanie zdolności plastycznych.

R E K L A M A
0
Czytano:
3,369 razy
Udostępnij

Temat i zadanie konkursowe: Z pewnością wiecie jak wygląda kula śnieżna. Wystarcz potrząść, by fruwające płatki śniegu osypały znajdującą się w środku zimową scenkę. W domowych warunkach kula śnieżna jest bardzo łatwa do wykonania. I wystarczą „śmieci”, które zawsze macie w pobliżu. Zapraszamy do zabawy! Stwórzcie świąteczną kulę śnieżną.

Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym; uczniowie klas: 1-3, 4-6, 7-8 szkół podstawowych - miasta Koła i powiatu kolskiego.

Warsztat: technika plastyczna - przestrzenna.

Założenia organizacyjne:

• każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych),

• zgłaszając swoją pracę do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest ona jego samodzielnym dziełem, do którego wyłącznie on posiada osobiste i majątkowe prawa autorskie,

• uczestnik poprzez przysłanie zgłoszenia na konkurs akceptuje warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu „Kula śnieżna” wynikających z tytułu udziału w konkursie oraz upowszechnianie wyników konkursu i wizerunku laureatów na potrzeby materiałów promocyjnych, informacyjnych itp. z zachowaniem przepisów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

• uczestnicy konkursu będący autorami prac nagrodzonych lub wyróżnionych przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych na konkurs prac na poniżej wskazane pola eksploatacji: umieszczania nagrodzonych i wyróżnionych prac w publikacjach promujących Organizatora, a w szczególności w wydawnictwach książkowych, materiałach reklamowych (np. ulotkach promocyjnych, informacyjnych, folderach, plakatach), materiałach multimedialnych dotyczących biblioteki pokazywanych w siedzibie biblioteki i poza nią w celach promocyjnych, a także na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka-kolo.pl,

• praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; imię i nazwisko opiekuna; adres mailowy, nazwa i adres szkoły/placówki,

• prace nie podlegają zwrotowi - Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po terminie, jak również z niego wyłączonych,

• nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,

• prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, z dopiskiem „Kula śnieżna”, do 8 grudnia 2023 r. na adres - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole; ul. Kolejowa 19; 62-600 Koło; prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki,

• o wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa; Komisję powołuje Organizator, • Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,

• Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej z grup wiekowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody książkowe; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych, • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą mailową na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,

• informacja o dokładnym terminie, miejscu i formie wręczenia nagród zostanie poddana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora, • zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora,

• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

• Kontakt: Anna Pietruszka, tel. 63 21 78 005, filiadladzieci@biblioteka-kolo.pl

Oświadczenia i klauzula: http://www.biblioteka-kolo.pl/?p=20688

R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (0)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani. Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Ze względu na liczne łamanie regulaminu i próby ominięcia blokad - wprowadzono moderację komentarzy. Twój komentarz przed publikacją zostanie oceniony przez moderatora, czy nie łamie regulaminu oraz czy dotyczy tematu poruszanego w artykule. Wszystkie inne treści będą usuwane i niepublikowane.
Biblioteka
Basia w pociągu relacji
1 dzień temu 974

Basia w pociągu relacji "Pisarz-Czytelnik"

Biblioteka
Zofia Stanecka w Kole
1 dzień temu 1,718

Zofia Stanecka w Kole

Inne
Statystyka wyjazdów strażaków w ostatnim tygodniu [17.05.2024 -24.05.2024]
1 dzień temu 2,069

Statystyka wyjazdów strażaków w ostatnim tygodniu [17.05.2024 -24.05.2024]

Gmina Przedecz
Prezydent Andrzej Duda ponownie w naszym powiecie!
1 dzień temu 12,964 11

Prezydent Andrzej Duda ponownie w naszym powiecie!

Miasto Koło
Miasto i Mundurowi Dzieciom - festyn sportowy
2 dni temu 3,271 2

Miasto i Mundurowi Dzieciom - festyn sportowy

Miasto Koło
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza na rodzinny piknik
2 dni temu 2,523

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza na rodzinny piknik

1 dzień temu 1718
R E K L A M A