sim
marzena pilarska
Wiadomości Miasto Koło Teen Challenge ds. uzależnień w Kole

Teen Challenge ds. uzależnień w Kole

04-06-2013 08:43 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 2,193 | Komentarzy: 0
Teen Challenge ds. uzależnień w Kole
Foto:
zacisze
Celem Punktu Konsultacyjnego jest świadczenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin. Wspieranie rodzin z problemem alkoholowym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ich członków, wspieranie rodziców i opiekunów w realizacji funkcji wychowawczo-opiekuńczej przy współpracy z innymi podmiotami (szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami pomocy społecznej, itp.) oraz tworzenie systemu wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholików poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień. Osoba uzależniona korzysta z poradnictwa Punktu Konsultacyjnego (motywowanie do leczenia, kierowanie do ośrodków resocjalizacyjnych, grupa wsparcia). Rodzina osoby uzależnionej może otrzymać pomoc terapeuty uzależnień.
Ośrodki "Teen Challenge" zarówno w naszym kraju jak i zagranicą mają program oparty na biblijnej, pierwotnej opcji chrześcijaństwa. Człowiek ma nie tylko biologiczne i psychiczne, ale również duchowe potrzeby i ich zaspokojenie jest możliwe przez odwołanie się do duchowych wartości, które, chociaż dawno zakorzenione w naszej kulturze, dzisiaj kojarzą się jedynie z ceremoniałem kościelnym i nie stanowią atrakcyjnej oferty dla człowieka, który przeżywał "odmienne stany świadomości".

Co sprawia, że niektórzy narkomani w tym programie na nowo odkrywają dawno im znanego, chrześcijańskiego Boga i zaczynają żyć zgodnie z jego przykazaniami?

Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma poznawanie Boga w oparciu o autorytet Pisma Świętego i nawiązanie z nim osobistej relacji. Studiowanie Biblii ma bardzo praktyczny wymiar i jego celem nie jest osiąganie określonych stanów duchowych czy też tylko propagowanie filozofii chrześcijańskiej. Celem jest zmiana sposobu myślenia i postępowania, kierowanie się zasadami biblijnymi w codziennym, zwyczajnym życiu. Pacjent poznaje, jaka powinna być jego postawa względem rodziny, bliźnich, prawa, pracy, pieniędzy, przeszłości, przyszłości, aktualnych problemów itd.

Po drugie, szczególną rolę przypisuje się tutaj pracownikom ośrodka. Są to ludzie o różnorodnych kwalifikacjach (psycholog, teolog, duchowny, technik w trakcie studiów pedagogicznych, neofici), ale podstawowym wyznacznikiem ich postępowania są biblijne standardy moralne. Każdy pracownik bierze na siebie odpowiedzialność wobec narkomana, któremu chce pomóc i musi być gotowy, podobnie jak apostoł Paweł, by zaproponować: "Patrz na mnie i postępuj tak, jak widzisz u mnie."

Po trzecie, w przebiegu terapii ma miejsce praktyczne zastosowanie pewnych sposobów podejścia do pacjenta przedstawionych w Piśmie Świętym, np. fragment Ewangelii św. Mateusza rozdz. 18, w. 15-17 mówi o tym jak radzić sobie w sytuacji, gdy ktoś nie respektuje upomnienia. W ośrodku duży nacisk kładzie się na terapię i poradnictwo indywidualne, a gdy rozmowy w cztery oczy nie przynoszą rezultatów, bądź wychowawca wyczerpał swoje możliwości, problem danego pacjenta porusza się na forum grupy. Pacjenci mają dzięki temu poczucie, że szanuje się ich indywidualność i pozwala na zachowanie intymności.

Przedstawiona metoda terapii zawiera jeden zasadniczy kierunek działania - ewoluowanie od uzależnienia od środków odurzających do polegania na Bogu. Wszyscy doskonale wiemy, że wolność absolutna jest atrybutem Boga, a w stosunku do rodzaju ludzkiego jedynie konstruktorem teoretycznym. Jako ludzie możemy wybrać to, co chcemy, aby nas determinowało. Dla pacjentów, którzy ukończyli ten program terapeutyczny istotny jest fakt, że mogą prowadzić nie tylko wolne od narkotyków, ale produktywne i satysfakcjonujące życie, dzięki stale rozwijanej i wzbogacanej zależności od Boga.

Punkt Konsultacyjny w Kole funkcjonuje od kilku miesięcy. Warto dodać, że jest to nieodpłatna forma pomocy. Punkt jest czynny w każdy piątek pomiędzy godziną 16: 00, a 18: 00 - poradnictwo indywidualnie, oraz od godziny 18: 00, a 20: 00 - grupa wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od różnego rodzaju używek (alkohol, papierosy, narkotyki, pornografia, itd.) Adres: ul. Ogrodowa 10, 62-600 Koło
Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
paryz
DODAJ KOMENTARZ
*dodając swój komentarz jednocześnie akceptujesz regulamin.
Pamiętaj, że dodając treść łamiącą prawo lub dobra osobiste - narażasz się na odpowiedzialność karną.
WASZE KOMENTARZE (0)
Brak komentarzy pod wiadomością. Bądź pierwszy!