sim
ubezpieczenia klodawa
Wiadomości Miasto Koło List Otwarty radnego Mazurkiewicza

List Otwarty radnego Mazurkiewicza

04-08-2010 13:17 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 44,743 | Komentarzy: 28
List Otwarty radnego Mazurkiewicza
Foto:
zacisze
Radny Miasta Koła Krzysztof Mazurkiewicz zwrócił się do redakcji portalu internetowego e-kolo.pl z prośbą o publikację Listu Otwartego do Mieszkańców Miasta Koła. Publikowany List dotyczy sytuacji związanej z planami budowy galerii handlowej w Kole i toczącej się wokół niej dyskusji.
Koło, dnia 27.07.2010 roku.

List otwarty


„Koło przyjazne inwestorom i swoim mieszkańcom”


Wiedza na temat podejmowanych uchwał przez Radę Miejską, ich procedowania jest bardzo niewielka wśród mieszkańców naszego miasta. Pochodzi ona z krótkich migawek filmowych realizowanych przez Telewizję Kablową Spółdzielni Mieszkaniowej oraz z nagłówków gazetowych. To za mało, aby posiąść gruntowną wiedzę i móc autorytarnie wypowiadać się na temat decyzji podejmowanych przez radnych… a to ma obecnie miejsce przy dyskusji na temat zmiany planu przestrzennego zagospodarowania w rejonie ulicy Słowackiego. Aby dać Państwu możliwość zapoznania się z argumentami wszystkich stron w toczącej się sprawie zdecydowałem się w tym liście zamieścić pełen stenogram z mojego wystąpienia na Sesji Rady Miasta Koła, a dot. przedmiotowego tematu:

„ Szanowni Państwo, pozwolę sobie zebrać wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy w jedno wystąpienie, chciałbym, żebyście Państwo bez emocji wysłuchali tego, co powiem. Przy podejmowaniu tak ważnej dla miasta, a przede wszystkim dla lokalnej społeczności i pojedynczego mieszkańca uchwały, musimy poznać wszystkie aspekty sprawy. Komisja Rozwoju Gospodarczego miała możliwość wysłuchania inwestorów, architekta, naczelnika, burmistrza, jak również każdy z nas mógł wysłuchać opinii osób bezpośrednio zainteresowanych zmianą planu przestrzennego. Jako zatem przewodniczący komisji pozwolę sobie zebrać argumenty zgłaszane podczas naszych spotkań, podczas procedowania tej uchwały i przedstawić je Państwu, abyście Państwo mogli wypracować najbardziej odpowiednie stanowisko w stosunku do tej uchwały.

Na plus inwestycji można położyć to, o czym powiedział Inwestor, czyli inwestycja ta porządkuje kwartał miasta, który do tej pory był zapomniany przez inwestorów, mieszkańców, był siedliskiem, parkiem, rzeczą, która nie cieszyła oko. W tej chwili, jak przekonuje nas Inwestor, w najbliższych 2-3 latach powstanie tam z prawdziwego zdarzenia punkt handlowy z pełną infrastrukturą. Czyli, jeżeli Państwo możecie sobie wyobrazić wagę, na której szalkach będziemy kładli teraz argumenty za tą inwestycją, to proszę położyć to jako pierwszy argument na korzyść tej inwestycji. Inwestor był na wielu spotkaniach komisji i przedstawiał różne argumenty związane z wybudowaniem tej galerii na należącym do niego terenie. Podtrzymał to w swojej mowie w dniu dzisiejszym, a zatem jeszcze raz trzeba za Inwestorem powiedzieć, że podczas inwestycji, która będzie trwała kilka lat zostanie zatrudnione kilka firm inwestorskich, które będą wykonywały tę budowę. Jak podaje inwestor, przewiduje, że w pracach tych może brać udział do 30 pracowników z lokalnych firm. Po raz kolejny Inwestor podaje, że powstanie tak dużej powierzchni handlowej będzie miało pozytywny wpływ na zatrudnienie, ponieważ stabilną pracę zdobędzie tutaj odpowiednia liczba pracowników. Na różnych spotkaniach Inwestorzy podawali różną liczbę zatrudnienia, wahała się ona od 55 do 100 osób i w zależności od tego, jakie działy będą pracowały w takiej galerii handlowej, należy liczyć, że rzeczywiście taka liczba osób znajdzie zatrudnienie w tej placówce handlowej. Kolejną rzeczą, o której akurat w tym ostatnim wystąpieniu pan inwestor nie mówił, ale przytoczę ją z poprzednich spotkań, jest fakt, że wybudowanie tak dużego obiektu handlowego generuje w określonym czasie podatek od nieruchomości. W tej chwili powiem, że w jakimś daleko określonym czasie. Inwestor też pozwolił sobie informować nas o kwotach, jakie przewiduje, że z tego tytułu na rzecz miasta będą wpływały, był to przedział kwotowy od 50 do 80 tys. zł., które zasilą kasę miasta po wybudowaniu tej placówki handlowej. Bardzo szczegółowo Pan Inwestor powiedział w dzisiejszym wystąpieniu o jeszcze dodatkowych argumentach, rzeczach, działaniach swoich i wspólników, które mają wesprzeć nasze miasto. I to są rzeczy rzeczywiście idące na plus tej dużej inwestycji.

Ale szanowni Państwo ta waga ma dwie szalki i oprócz inwestorów, zgłosili się do nas również przedstawiciele lokalnego handlu i osoby mieszkające w sąsiedztwie terenu, gdzie zlokalizowana jest ta budowa. Z obowiązku czuję się przedstawić grupy osób, które uczestniczyły również w dyskusji i przedstawiały swoje argumenty, zupełnie odmienne do tego, jak widzą taką inwestycję w centrum miasta Koła.

Po pierwsze zgłosiła się grupa osób mieszkańców osiedla z ul. 3 Maja, Curie-Skłodowskiej, Emilii Plater, którzy twierdzą i używają argumentów, że pobudowali domy w sypialni miejskiej, i nigdy nie dopuszczali myśli, że będzie tam duże centrum handlowe, a nie mają środków finansowych i możliwości na przeniesienie się z tej części miasta. Poddawali argumenty, że boją się, iż ruch dowozu towarów, dojazdu klientów, może spowodować rozjechanie tej części miasta, podnosili argument, że chcą mieć święty spokój w miejscu, w którym mieszkają. Czyli jest to pierwsza grupa osób, które odpowiedziały z wielkimi wątpliwościami co do tej inwestycji.

Druga grupa osób, z którą miałem przyjemność dyskutować i rozmawiać, jest to środowisko osób handlujących na targowicy. Przedstawiciele osób handlujących na targowicy stwierdzili, że raz ich wyrzucono z ul. Prusa, gdzie zarabiali na swoje życie, a teraz próbuje ich się wyrzucić z Placu Narutowicza nie dając im żadnej alternatywy. O argumentach powiem później, na razie prezentuję te grupy osób, które aktywnie uczestniczyły w dyskusji na temat tej inwestycji.

Miałem przyjemność także rozmawiać z przedstawicielami handlujących osób z ul. Toruńskiej, którzy wskazywali na to, że ich małe, rodzinne firmy są zagrożone. Oni nie wiedzieli, jakim efektem będzie skutkowało utworzenie tego pawilonu handlowego, jednak w wątpliwość poddawali swoją egzystencję na przyszłość. W czerwcu na wniosek pana burmistrza było przeprowadzone spotkanie, na którym również gościliśmy przedstawicieli osób handlujących z EUROKOŁO i prezesa PSS „Społem” pana Wojciecha Jabłońskiego.
Z dużym niepokojem osoby te podnosiły przyszłość swoją w mieście Kole i utrzymanie swoje w przyszłości, jeżeli taka placówka handlowa powstanie. Wypowiedź pana Jabłońskiego była zawarta w odczytanym na sesji pisemnym stanowisku zarządu PSS „Społem”. Są to grupy osób, które usilnie przekonywały nas do swoich argumentów za i przeciw tej inwestycji. Część argumentów już wymieniłem, kilka jeszcze pozwolę sobie dodać. Osoby, które negatywnie się wypowiadały za tą inwestycją, zwracały uwagę na prawdopodobny odpływ środków finansowych, jakie wpłyną do kasy miasta, bo inwestycja inwestora prywatnego będzie prawdopodobnie prowadzona w systemie uchwały de minimis, czyli uchwały, która zezwala za zatrudnienie pracownika za odroczenie czy zawieszenie podatku od nieruchomości. Przy tak dużej inwestycji wskazywali na to, że to odroczenie może być nawet kilkuletnie. A zatem może dojść do takiej sytuacji, że firmy handlowe, małe sklepy, sklepy rodzinne lub najemcy, którzy podnajmują pomieszczenia handlowe czy to w Euro, czy na ul. Toruńskiej, czy na ul. Sienkiewicza, mogą nie wytrzymać konkurencji ze strony tak dużej placówki handlowej. A zatem po pierwsze albo zlikwidują swoją działalność, po drugie albo będą mieli kłopot z opłatą podatku od nieruchomości, lub po trzecie zmniejszą swoją powierzchnię handlową, poprzez co będą płacić mniejszy podatek od nieruchomości za lokal, który używają. Oczywiście tego nie można dokładnie zbadać, bo rozmawialiśmy z panem Burmistrzem na spotkaniu czerwcowym w tej kwestii i tutaj trudno jest przewidzieć dokładnych rozliczeń finansowych, wręcz trudno by było taką symulacje przeprowadzić.
A zatem jest to prawdopodobny argument, ale czy pewny, tego nie można tutaj stwierdzić i utrzymać.

Stawiano pod znakiem zapytania rynek najemców i obawę przed tym, co będzie się działo z tak dużymi najemcami, jak EUROKOŁO i jakie stawki czynszu pojawią się na rynku.

Nie brano także pod uwagę rozwiązań komunikacyjnych. Pozwoliłem sobie tłumaczyć mieszkańcom, że przy planie przestrzennego zagospodarowania nie jest wymagane rozwiązanie komunikacyjne dla całego regionu, ale taki argument zupełnie nie przekonuje osoby, które mają mieszkać tuż w sąsiedztwie tak dużej placówki handlowej i taki argument, że należałoby dostarczać towary mniejszymi pojazdami towarowymi do tak dużej placówki, ich w zupełności nie przekonał, tym bardziej, że jakość dróg dojazdowych budzi wiele wątpliwości.
My jako komisja jeszcze zastanawialiśmy się nad pewną kwestią, którą w swoich dyskusjach na komisji również wskazywaliśmy, a mianowicie dokładnej formy zapisu przeznaczenia miejsc parkingowych. My wskazywaliśmy, że przy braku możliwości usadowienia pewnych instytucji samorządowych, poszukiwania dla nich terenu, wskazywaliśmy na możliwość, a wręcz konieczność wydzielenia części terenu pod budownictwo „samorządowe”, myśląc o takiej instytucji, jak biblioteka. Szkoda, że nasza sugestia w dyskusji i wspólnej pracy nie została uwzględniona.

Wydaje mi się, że przedstawiłem Państwu wszelkie argumenty, które wpłynęły do mnie jako przewodniczącego oraz do komisji, przedstawiłem wszystkie grupy społeczne, które brały udział w tej dyskusji i musimy teraz wspólnie z rozmysłem podjąć bardzo ważną decyzję, która będzie skutkowała na lata, na przyszłość naszego miasta. Decyzji, jak mówił pan Inwestor, bez emocji, gdyż naród obdarzył nas ogromnym zaufaniem, a zatem trzeba wysłuchać każdej ze stron, bo narodem jest i Inwestor, i ta osoba, która będzie korzystała ewentualnie z miejsca handlu bądź też obecnie tam mieszka, funkcjonuje, jest mieszkańcem miasta Koła. Zatem przed nami jest bardzo trudna decyzja i każdy we własnym sumieniu musi ją podjąć”.


Myślę, że każdy z Państwa po lekturze tego listu, przed wydaniem kolejnych sądów mógł poznać przesłanki, jakimi kierowali się radni przy podejmowaniu swojej decyzji.
Wyposażeni w tak gruntowną wiedzę możemy dopiero teraz z pełną odpowiedzialnością wziąć udział w proponowanej przez Przegląd Kolski sondzie.
Ja zagłosuję w niej na TAK, ale pod warunkiem, że Inwestor spotka się z mieszkańcami osiedla „płaszczyzna”, przedstawicielami drobnego handlu z EuroKoło oraz ul. Toruńskiej, z osobami handlującymi na kolskiej targowicy i będzie miał odwagę przekonywać ich i przekona do swojej wizji zagospodarowania miasta.

W kolejnych sondach, jeżeli pojawiły by się, w których będziemy mieli wypowiadać się na temat budowy delfinarium w Kole, wyrzutni rakiet kosmicznych czy też ……. jeżeli ogół mieszkańców, z którymi przedyskutuje się inwestycje powie TAK, to każdy z nas będzie wspierał takie inwestycje, bo decyduje ogół, a nie jednostka.

Radny Rady Miejskiej w Kole

Krzysztof Mazurkiewicz


Redakcja portalu internetowego e-kolo.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść Listu Otwartego.
Artykuł jest tylko i wyłącznie autorstwa Pana Krzysztofa Mazurkiewicza i został przez niego opłacony.
Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
*dodając swój komentarz jednocześnie akceptujesz regulamin.
Pamiętaj, że dodając treść łamiącą prawo lub dobra osobiste - narażasz się na odpowiedzialność karną.
WASZE KOMENTARZE (28)
nadwarcianin 27-04-2016 08:48
Kolanie mają troche rozbujaną fantazje. Kiedy myślimy gareria handlowa - nie łódźmy się że bedzie to taka która dorówna choćby Ferio. Powstanie po prostu drugie Euro. Czynsze będą takie że spokojnie będą mogly się tam przenieść małe lokalne firmy. Społem zamiast panikować powinno już grzać sobie tam miejsce. Żadna prządna marka się tu nie przyprowadzi!! Do miasteczka w którym odsetek młodych jest minimalny bo wszyscy wemigrowali, a bezrobocie powyżej 13%. Kto tam pójdzie? Garstka ludzi a firmy typu Reserved czy H&M potrzebują ogromnych obrotów nie sprzedanych dwóch bluzek na dzień. Także studzimy emocje proszę państwa!! Osobiście wnoszę o uporządkowanie terenu i wybudowanie obiektu handlowego z zastrzeżeniem że ma być w nim promowany lokalny biznes.
| Zgłoś do usunięcia
~XRumerTest 15-03-2011 03:47
Hello. And Bye.
| Zgłoś do usunięcia
~o co kaman 05-08-2010 20:22
Pan Mazurkiewicz jest na tak a na sesji głosował na NIE, wiec o biega?
| Zgłoś do usunięcia
~kaja 05-08-2010 18:49
Zawsze będą zwolennicy i przeciwnicy nowych inwestycji... Ale czy gdy powstają nowe Biedronki, Kauflandy i inne sklepy spożywcze ktoś jest pytany o zdanie? Ktoś czyli okoliczni mieszkańcy? Tiry z żywnością - jak często przyjeżdzają do takich sklepów? Wtorek, piątek jakie jest natężenie ruchu? Nie przesadzajmy Koło to nie Poznań, ruch jeśli będzie to niewiele większy. Podatek od nieruchomości - dlaczego zwalniać? Bo duża inwestycja? Ech odechciewa się wszystkiego w tym mieście.. Oby do wyborów i oby skład tej rządzącej ekipy uległ zmianie!
| Zgłoś do usunięcia
~młody 05-08-2010 17:35
Najlepszym odnośnikiem do całej sprawy jest budowa marketu Kaufland na Kolejowej, który niewątpliwie jest najbardziej uczęszczaną placówką w mieście przez co emisja hałasu itp jest bardzo duża, jakoś nie przypominam sobie żeby radni starali się zablokować tą inwestycje, ale może za młody byłem - nie ważne. Mimo wszystko okazało się że i Kaufland wypalił i ludzie nauczyli się z tym żyć i tak samo byłoby z Galerią! Jestem ZA!
| Zgłoś do usunięcia
~Ddd 05-08-2010 17:01
Jeśli pan Mazurkiewicz to czyta to tak dla jego wiadomości: - Dzielnica sypialna??? Czyli reszta mista to chołota i może miszkac w dzielnicach niesypialnych? To proponuje zrobic zakaz handlu na ulicy włocławskiej broniewskiego, kolejowej itd tam też mieszkają ludzie i wprowadzając się nie mysleli że dzisaj będzie taki ruch to zróbmy równo dla wszystkich i sklepy niech będą za miastem. - Zwolnienie od podatków to będzie niekonkurencyjne??? pytanie ile wynosi podatek od nieruchomości? Rozumiem że w galeri będzie można wynając powieżchnię handlową wydaje mi się że koszt wynajmu takiej powieżchni będzie wyższy niż w innych porównywalnych miejscach zresztą dlaczego ci kupcy nie mogli by się przeprowadzic do galerii??? Kolejne pytanie to dlaczego rada mista chce byc sądem ostatecznym i decydowac co jest dla rynku dobre a co złe mi osobiście wydaje się że rada ma inne kompetencje a to czy jakis mały sklepik z astronomicznymi cenami wytrzyma konkrencje to nie ich kwestja kolejne lepiej uwzględnic argumenty kilku marnych kupców którzy zdają sobie sprawe ze są kompletnie niekonkrencyjni i koło jest chyba ostatnim mjejscuem gdzie mogą świadczyc tak marne usługi, niż posłuchac argumentów mieszkańców którzy mogli by taniej i lepiej kupowac w pożądnym sklepie. Następna sprawa proszę mi pokazac miasto z galerią handlową które jest niezadowolone z istnienia galeri i gdzie w związku z budową galeri upadły małe biznesy! Jesli ktoś dobrze i fachowo świadczy usługi to sobie poradzi i z galerią, dobra niechce mi sie juz tu pocic a jak chcecie wysłuchac ludzi to zorganizujcie konsultacje społeczne
| Zgłoś do usunięcia
~maciek 05-08-2010 14:08
Dodam tylko: Mieszkać w Kole - ja to pier...... rym wyśmienity. Mamy ambicje aby Koło było pępkiem Polski, ale na każdym kroku dajemy dupy: Geotermia - good bye, basen - na czas nie okeślony googbye, wolny handel - googbye. Jedyne z czego możemy się szczycić to katastrofy budowlane: tir w warszawskiej, ratusz w zgliszczach, upadły komin elektrociepłowni, żuraw wbity w blok na Kolejowej... Nie jesteśmy miastem przyszłości
| Zgłoś do usunięcia
~odp 05-08-2010 13:58
komu by sie chciały tyle tego czytac, mozna to napisac tez w skrocie:P
| Zgłoś do usunięcia
~maciek 05-08-2010 13:58
Najemcy na Toruńskiej się boją - nic dziwnego - stawki są chore - 7000 zł/100 m2 - nic dziwnego, że nic się tam nie da utrzymać bo jak zarobić na czynsz, ZuS itp. Chcemy się rozwijać czy cofać? A odnośnie interesów - to ja mam taki interes, żeby kupować dobre towary tanio, a nie chińskie ciuchy w Euro... Żenada Kolska żenada - nic tylko stąd spier........ i to właśnie będzie się działo
| Zgłoś do usunięcia
~antos 05-08-2010 13:36
....a może allegro zlikwidować tam też jest taniej i pewnie padnie handel w kole zróbmy to niech Pan Mazurkiewicz wystąpi z takim wnioskiem do rady miasta i nie wiem może do sejmu.
| Zgłoś do usunięcia
~czeslaw 05-08-2010 13:18
to niech Mazurkiewicz zrezygnuje z wynajmu polo marketu po co tyle marketów on i tak nie ma z tego korzyści jak zobaczy sie jego oświadczenie majątkowe dostępne na stronie internetowej ,a tak wogóle to ja tez kupując tam mieszkanie w bloku na przeciw liczyłem na spokój a teraz ma smród parkujących samochodów a były tam piękne boksy przynajmniej z płodami rolnymi
| Zgłoś do usunięcia
~Krzysztof 05-08-2010 12:33
Idea listu,która już w znacznej mierze została osiągnięta,to możliwość poznania opinii ludzi ,którzy do tej pory nie mieli możliwości wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie.Dzięki możliwością jakie daje mi portal e-kolo,moge poznać opinie ludzi posługujących się internetem....W przeczytanych powyżej komentarzach nie bierzecie Państwo pod uwage wątpliwości zgłaszanych przez strony tego sporu,jak winniśmy odnieść się do ich niepokoju?Czy powinniśmy się odnosić?Proszę o próbe połączenia własnych opinii z oczekiwaniami różnych stron.Wywołanie tego tematu na forum jest próbą dyskusji z grupą ludzi,która nie prezentowała swojego stanowiska podczas prac nad planem.Chce poznać Państwa argumenty przed podjęciem decyzji w tej sprawie.Z poważaniem. K.M.
| Zgłoś do usunięcia
~aaaannn 05-08-2010 12:09
Jak tak można, zamiast rozwijać , rozbudowywać nasze miasto to przez jakiegoś za przeproszeniem debila będziemy się uwsteczniać, dla innych miast Koło jest małą dziurą dlaczego mamy tego nie zmienić. Nieprawda że mniejsze sklepy upadną, nie wszyscy lubią duże galerie handlowe. NIECH SIĘ ZACZNIE COŚ DZIAĆ W TYM MIEŚCIE!!!
| Zgłoś do usunięcia
~wyborca 05-08-2010 08:49
Portal daje moliwosc wypowiedzi dla wielu mieszkancow i nalezy z tego skorzystac. To chyba jedyny sposob, zeby wladze miasta przekonaly sie jakie sa opinie i nastroje wsrod mieszkancow. Obawiam sie jednak, ze to nie wiele pomoze. Tam na gorze od zawsze licza sie ukaldy, znajomosci. Teraz beda stawiac zegarki za 15 tys zeby ludzie mysleli ze cos sie dzieje w tym miescie. Po wyborach znowu BEZRADNOSC ogarnie radnych. Brak dzialan wspierajacych rozwoj inwestycji w tym miescie to najwiekszy skandal. Bez wzgledu czy chodzi o galerie czy o inne przedsiebiorstwa. Wiele firm ucieka poza Kolo do okolicznych gmin. np koscielec.
| Zgłoś do usunięcia
~wacek 05-08-2010 08:13
Gdyby nie czytali nie było by tego newsa!!!! On jest właśnie przez fora i komentarze!!!
| Zgłoś do usunięcia
~ROY 05-08-2010 07:52
.... jestem tylko ciekaw czy ktokolwiek z naszych rajców czyta nasze wypowiedzi na tym forum .... wątpie ... mam wrażenie że takie forum dyskusyjne ich nie interesuje .... myślę , jeżeli już przeczytaja ... odbiór naszej dyskusji wśród radnych może być jeden ...oszołomy , motłoch ... itp Drodzy uczestnicy forum dzięki za zdrowe i racjonalne myslenie dla wspólnego dobra mieszkańców i rozwoju u naszego pieknego miasta ..pozdrawiam
| Zgłoś do usunięcia
~PKL 04-08-2010 21:30
Osobiście jestem zdecydowanie za powstaniem w Kole Galerii. Jeżdżę rzadziej na zakupy ale do Konina, nie pamiętam kiedy coś kupiłem z odzieży w Kole, a o butach to juz nie wspomnę.
| Zgłoś do usunięcia
~~cbe 04-08-2010 21:01
oczywiście jestem za wybudowaniem galerii handlowej w Kole, nie chcę jeździć do Konina, Poznania Łodzi, chciałabym zrobić porządne zakupy w moim mieście Kole o czym pan Mazurkiewicz i pan Jabłoński tu wspominają - o jakich handlowcach PSS, na Toruńskiej, w EURO KOŁO czy można to nazwać sklepami , w których robi sie normalne zakupy????....nie ubliżajac nikomu to jedynie zabita dechami wieś może ubierać się w te ciuchy co nam ci pseudo "handlowcy " oferują ... nie można kupic dobrej książki jak w EMPIKU, nie ma gdzie kupić dobrej herbaty jak np. w "Five o clock", a gdzie w Kole można nabyć fajny dywan lub chodnik, może mi ktoś powie , że pan na Kolejowej .... wolę jechać do "KOMFORT-u"... ale pytanie dlaczego mam wspierać obce miasta czy naprawdę my mieszkańcy Koła nie zasługujemy na nowoczesność, możliwość wyboru, na wygodę i demokrację ????? osiedle Płaszczyzna - wątpię czy jakies inne miasto sugerowałoby się kilkoma starymi, zgorzkniałymi, upierdliwymi mieszkańcami, co im własciwie to już nic nie pasuje.... W Ł O D A R Z E naszego miasta ocknijcie sie w porę, pozwólcie rozwijać się naszemu miastu , bo inaczej to sie obudzicie po wyborach samorządowych , ale z łapkami w nocniku.....
| Zgłoś do usunięcia
~Ddd 04-08-2010 19:33
A może ktoś wie którzy z radnych byli za a którzy przeciw? warto wiedzieć kto blokuje takie inwestycje i na pewno na te osoby nie zagłosuje. Jeśli ktoś ma taką informację to proszę o podzielenie się:)
| Zgłoś do usunięcia
~koko 04-08-2010 19:21
Mimo że jestem handlowcem popieram budowę tego typu obiektu , lecz o czym my wogóle mówimy o jakich zwolnieniach z podatku. To nie miasto ma wchodzić w dupę "inwestorowi" tylko odwrotnie. Zaproponujmy żeby sfinansował spłatę kredytu na budowę basenu, wybudował drogi dookoła własnej inwestycji, przydałaby się jakaś duża sala gimnastyczna. I niech buduje to wszystko i inwestuje w nasze miasto skoro tak mu się spodobało. W wielu miastach gdzie rządzą odpowiedzialni ludzie taka praktyka jest stosowana. A w Kole mamy na razie kilka marketów które wyprowadzają z lokalnego rynku ogromne sumy pieniędzy nie płacąc ani podatków ani nie inwestując w nasze miasto. A włodarzom naszego Koła w związku z nadchodzącym momentem podjęcia tak ważnej decyzji życzę ROZUMKU, ROZUMKU.
| Zgłoś do usunięcia
~kolak 04-08-2010 18:01
Jestem za,w nadchodzących wyborach rozliczyć i rozwalić całą tą radę miasta.
| Zgłoś do usunięcia
~Darek 04-08-2010 17:23
Podobno mamy wolny rynek i wydawało mi się że chodzi w nim o to żeby minimalizować koszty żeby było jak najtaniej, chyba każdy widzi jakie są w pss ceny a o obsłudze już niemowie tragedia była okazja żeby w tym szarym jak d... mieście chociaż minimum standardów wprowadzić ale widzę że nasi radni to zadowoleni są że miasto wygląda jak z lat 50 i poco to zmieniać. Proponuje radnym ruszyć się trochę z koła i zobaczyć jak wygladają podobne do koła miasteczka jak pięknie mogą się rozwijac i iśc do przodu a koło z takim potęcjałem jak ma dzieki temu toważystwu zostało daleko za innymi a ostatnich gryzą psy. Apeluje do radnych zastanówcie się nad swoią działalnością szkodzicie temu miastu niech za rządzenie się wkońcu wezmą kompetentni menagerowie a nie banda niepotrafiących nic zrobic cwaniaków. Pozdrawiam
| Zgłoś do usunięcia
~justin 04-08-2010 16:19
ferio i nomi i inne sklepy w Koninie to jest plus konina a w kole 3 biedronki do dupy jedna by starczyła a za druga Lidl a za trzecia Tesco albo Aldik lub inne a galeria w kole tak i to szybko bo w euro jest samo chu....owa wystawa jakosc towar nic zero mniej niz zero
| Zgłoś do usunięcia
~dino 04-08-2010 16:08
Dla mnie to sa smieszne te argumeny pana Mazurkiewicza rada trzesie portkami bo ida wybory i poleca ze stołków bo tyle inwestycji wygnali z miasta np wipasz 500 kobiet straciło mozliwosc pracy i to godzikwie platnej ,kappa producent kartonow 300 miejsc teraz galeria do 100 miejsc itp podliczymy was juz niedlugo zero nauczycieli w radzie i sterych mocherow to moze wrescie miasto wyjdzie z dolka . jak sie zmieni rada na lepsza to napewno wipasz powruci do rozmow i galeria powstanie a co do spokoju na płaszczyznie to bez przesady wtorki i piatki harmider balagan na targu a o galeri gadaja ze bedzie hałas
| Zgłoś do usunięcia
~Prezes 04-08-2010 14:52
Żadnych nowości p. Mazurkiewicz nie napisał... Moim zdaniem Euro Koło i PPS dla tego pawilonu handlowego to żadna konkurencja. Jestem dalej za budową galerii.
| Zgłoś do usunięcia
~ROY 04-08-2010 14:22
.... przeczytałem uważnie , przeanlizowałem każdy przedstawiony argument i wyszło mi że żaden z przedstawionych argumentów mnie nie przekonał na nie jestem dalej na tak , Koło zasługuje na rozwój , w tym również poprzez budowanie dużych powierzchni handlowych , z tego co ja pamiętam po 1989 roku społeczeństwo naszego kraju , w tym również mieszkańcy naszego grodu , podjęło ważkie decyzje o wolnym handlu , każdy bez ograniczeń ma prawo do swobodnej , legalnej i zgodnie z prawem działalności gospodarczej a więc wszelkie ograniczenia jak również powoływanie sie na wirtualnych przedsiębiorców z ul Toruńskiej , jakiś EURO KOŁO itp wszelkie utrudnienie umozliwiajace swobodna działalność gospodarczą są łamaniem prawa , pytanie dla p Mazurkiewicza , czy z taka samą troska rozpotrywał zmianę zagospodarowania przestrzennego w środku osiedla przy ul Włocławskiej , itd itd
| Zgłoś do usunięcia
~Mieszkaniec 04-08-2010 14:09
I tak większość mieszkańców (a zwłaszcza młodych) jeździ na zakupy do Konina czy Poznania, bo w naszych sklepach na Toruńskiej nie ma nic, w co można by się ubrać poza słabej jakości oraz okropnym wyglądem ciuchami.
| Zgłoś do usunięcia
~ewa 04-08-2010 13:47
wybory idą i zaczęło się pisanie listów - wpierw Przegląd Kolski, teraz tutaj.
| Zgłoś do usunięcia