R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Biblioteka

Konkurs recytatorski - Wolność - w PiMBP w Kole

21-07-2017 11:03 | Źródło: PiMBP w Kole | Wyświetleń artykułu: 2,782 | Komentarzy: 0

Filia dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim "Wolność".

Foto:px | Ptak w locie
R E K L A M A

Cele konkursu: popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa.

Zadanie konkursowe: uczestnicy przygotowują prezentację składającą się z wybranego przez siebie wiersza, będącego refleksją na temat szeroko pojętej Wolności.

Uczestnicy konkursu: uczniowie gimnazjów.

Kryteria oceny: dobór repertuaru, interpretacja tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Założenia organizacyjne:

placówki zainteresowane uczestnictwem zgłaszają do konkursu 3 osoby,  zgłoszenie powinno obejmować: imię i nazwisko recytatora; autora oraz tytuł wybranego wiersza; imię i nazwisko opiekuna; nazwę instytucji delegującej, adres do korespondencji;

każdy uczestnik powinien w dniu konkursu dostarczyć Jury ksero tekstu recytowanego wiersza w trzech egzemplarzach;

zgłoszone do udziału w konkursie prezentacje będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora,  decyzje Jury są ostateczne;

rodzice/opiekunowie prawni uczestników, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych (imię i nazwisko, szkoła) w regionalnych mediach, na stronach internetowych Organizatora i lokalnych portali internetowych, a także na publikację wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182);

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu;

zgłoszenia przyjmowane będą do 27 października 2017 r. w: siedzibie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej; ul. Kolejowa 19; 62-600 Koło; tel. 63 21 78 005; e-mail: [email protected] ;

konkurs odbędzie się: 9 listopada br. o godzinie 9:00 w Czytelni PiMBP w Kole;

wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu - Filii dla Dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, tel. 63 21 78 005 lub mailowo na adres: [email protected], osoba kontaktu - Anna Pietruszka;

nagrody Laureatom konkursu zapewnia Organizator;

Organizator prosi o pomoc nauczycieli języka polskiego oraz bibliotekarzy.

R E K L A M A

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze