R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Polityka

Transmisja na żywo Sesji Rady Miasta

25-10-2017 09:02 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 13,123 | Komentarzy: 12

O godzinie 12:00 zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo obrad październikowej Sesji Rady Miasta Koła.
Foto:e-kolo.pl
R E K L A M A
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła.
 8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 9. Informacja Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Koło za rok szkolny 2016/2017 w tym o wynikach egzaminów gimnazjalnych.
 11. Informacja o wynikach ekonomiczno - finansowych za 2016 rok Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.
 12. Informacja o wynikach ekonomiczno - finansowych za 2016 rok Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole.
 13. Informacja o wynikach ekonomiczno - finansowych za 2016 rok Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.
 14. Informacja o wynikach ekonomiczno - finansowych za 2016 rok Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/400/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.(działka nr 1/5, 1/8)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło. (działka nr 1/8, 1/10 i 15)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło.(1/8,15)
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017 – 2025.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/416/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koła na lata 2017-2020.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
 24. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 26. Wolne głosy i wnioski.
 27. Zamknięcie obrad XLIVII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

 

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (12) Pokaż komentarze

ZOBACZ TAKŻE

NAJNOWSZE

REKLAMA