Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming iso-8859-1 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1570
R E K L A M A
ren
R E K L A M A
Artbud
Wiadomości Miasto Ko?o

S?siedzka wojna o piaskownic? dla dzieci. Kto zawini??

25-05-2018 13:18 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 29,511 | Komentarzy: 13
?ycie w zgodzie mi?dzy mieszka?cami kilku bloków nie zawsze jest przyjemne i proste. Pokazuje to szczególnie dzisiejsza sytuacja, jaka odby?a si? na placu zabaw mi?dzy blokami ulicy Ceramicznej i Toru?skiej.
S?siedzka wojna o piaskownic? dla dzieci. Kto zawini??
Foto:czytelnik e-kolo.pl

Zacznijmy od pocz?tku: plac zabaw, który od lat s?u?y? najm?odszym mieszka?com okolicznych bloków obecnie jest w?asno?ci? wspólnoty mieszkaniowej Toru?ska 103. Jedna z mieszkanek nale??cych do w/w wspólnoty z?o?y?a wniosek do KTBSu o zlikwidowanie piaskownicy, gdy? jak twierdzi - s?u?y ona równie? doros?ym, którzy na jej terenie spo?ywaj? alkohol i ha?asuj? w godzinach nochych. Kolskie Towarzystwo Budownictwa Spo?ecznego, które zarz?da tym terenem (zlecenie od wspólnoty) dzi? wys?a?o swoich pracowników na miejsce, aby dokonali demonta?u piaskownicy. 

Nie by?o to takie ?atwe. Jak si? okaza?o, po dojechaniu na miejsce i rozpocz?ciu prac demonta?owych - pojawili si? mieszka?cy innych bloków, których dzieci korzystaj? z piaskownicy. Postawili oni na tyle opór, ?e KTBS postanowi? zaprzesta? demonta?u. 

Kto ma w tym sporze racje? Na to pytanie odpowiedzi szukali?my u prezesa KTBSu - Jaros?awa Tkacza, który przedstawi? nam sytuacj? prawn? placu zabaw. Prezes wyja?ni?, ?e teren na którym obecnie znajduje si? plac zabaw nale?y obecnie do wspólnoty, której mieszkanka zg?osi?a do KTBSu pro?b? o usuni?cie piaskownicy. KTBS jako podmiot obs?uguj?cy wspólnot? rozpocz?? realizacj?. Wiele lat temu ten plac powsta? dzi?ki kolskiej ceramice, która wybudowa?a go dla swoich pracowników i ich pociech. Sytuacja w?a?cicielka obecnie jest inna i to wspólnota decyduje co i gdzie b?dzie znajdowa? si? na ich dzia?ce. 

Jak widzimy, piaskownica sta?a si? punktem zapalnym mi?dzy mieszka?cami wspólnoty i pobliskimi blokami. W chwili obecnej dzieci bawi? si? w piasku ogrodzonym bia?o-czerwon? ta?m?. 

Czy nie mo?na by?o si? po prostu dogada?? Co zrobi? dalej mieszka?cy wspólnoty w?adaj?cej placem zabaw? Pozostaje nam poczeka?.

 

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Słowa kluczowe:
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodaj±c komentarz łami±cy prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporz±dzeniem RODO dotycz±cym Ochrony Danych Osobowych, dodaj±c komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatno¶ci przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (13) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
tomek opas
R E K L A M A
optima
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości
 1. Plan kol?dy duszpasterskiej na kolejne dni [A...

  35,590   2   Miasto Ko?o
 2. Mieszkanka Ko?a zgin??a na pasach w Koninie

  17,687   2   Wypadki
 3. Uczniowie otrzymali odpowied? listown? od Kró...

  14,400   1   Szko?y i Przedszkola
 4. 27 Fina? WO?P w Kole - pe?ny program

  13,238   3   Miasto Ko?o
 5. Znamy ostateczny wynik zbiórki WO?P w Kole! P...

  9,544   0   Miasto Ko?o
R E K L A M A
Jarek Kozlarek
20 Sty.
17:00

MDK w Kole
Komedia Teatralna ?ONA DO ADOPCJI
24 Sty.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.S?owackiego5, Ko?o
W cyklu