Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1571
R E K L A M A
ren
R E K L A M A
mjd
Wiadomości Miasto Ko?o

Dzie? dziecka w Kole. Mundurowi dzieciom

28-05-2018 11:55 | Źródło: KPP Ko?o | Wyświetleń artykułu: 5,326 | Komentarzy: 0
25 maja br. na stadionie miejskim w Kole odby? si? festyn pod nazw? „Mundurowi dzieciom”. W tym wyj?tkowym dniu policjanci przygotowali dla dzieci ca?e mnóstwo atrakcji. By?y konkursy z nagrodami, pokazy sprz?tu policyjnego, stra?ackiego i wojskowego, pokaz pracy psa policyjnego, symulator zdarze? drogowych, lekcje pierwszej pomocy itp. Nie zabrak?o atrakcji w postaci dmuchanych zje?d?alni i wielu innych ciekawostek. Na zako?czenie festynu mundurowi z pi?ciu komend wielkopolskiej Policji rozegrali turniej pi?ki no?nej o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kole.
Dzie? dziecka w Kole. Mundurowi dzieciom
Foto:KPP Ko?o

Ju? po raz drugi z my?l? o najm?odszych kolscy policjanci zorganizowali festyn „Mundurowi dzieciom”. Imprez? po??czono z obchodami Dnia Sportu. Do przedsi?wzi?cia przy??czyli si? Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w Kole oraz Urz?d Miasta w Kole. W sportowych rozgrywkach udzia? wzi??y przedszkolaki z kolskich placówek oraz uczniowie szkó? podstawowych. Zawodnicy z r?k organizatorów otrzymali puchary, medale oraz upominki. Na wszystkich przyby?ych maluchów czeka?a moc atrakcji przygotowanych przez mundurowych. Na stanowisku Wojewódzkiego O?rodka Ruchu Drogowego dzieci mia?y okazj? zobaczy? symulator zdarze? drogowych. Wsiadaj?c na fotel, ka?dy móg? przekona? jak wa?ne jest prawid?owe zapinanie pasów bezpiecze?stwa. Dzieci z zaciekawieniem ogl?da?y pokaz udzielania pierwszej pomocy przez cz?onków PCK, podziwia?y wóz bojowy Stra?y Po?arnej, bawi?y si? na dmuchanej zje?d?alni, malowa?y ozdobne tatua?e, rozmawia?y z przedstawicielami Wojska Polskiego.

Na stanowisku przygotowanym przez policjantów du?ym zainteresowaniem cieszy? si? pokaz ró?nych jednostek broni wykorzystywanych przez policjantów. Ka?dy móg? wzi?? do r?ki prawdziwy pistolet, a policjanci odpowiadali na wszystkie nurtuj?ce pytania. Ogromn? atrakcj? dla najm?odszych by?a mo?liwo?? przeja?d?ki radiowozem oraz motocyklem policyjnym. Ch?tnych do skorzystania z tej atrakcji nie brakowa?o i ka?dy cierpliwie czeka? na swoj? kolejk?. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszy? si? pies policyjny – owczarek belgijski, który jest szkolony do tropienia wybuchów. Przewodnik bardzo ch?tnie opowiada? dzieciom o specyfice pracy policyjnych psów. Przypomina? jak nale?y si? wobec nich zachowywa? oraz pokazywa? jakie nale?y przyjmowa? pozycje cia?a, w przypadku ataku agresywnego psa. Ka?de dziecko mog?o pog?aska?, a nawet przytuli? pos?usznego czworonoga.

Punktem kulminacyjnym imprezy by? turniej pi?karski „Mundurowi Dzieciom”, w którym o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kole mecze rozegrali policjanci z Kalisza, Konina, S?upcy, Wrze?ni oraz Ko?a. Niespodziewana przegrana dru?yny ze S?upcy z Wrze?ni? pozwoli?a gospodarzom turnieju zdoby? I miejsce. Na podium stan??y równie? dru?yny z Komendy Miejskiej w Kaliszu oraz Komendy Powiatowej we Wrze?ni. Wszyscy uczestnicy pi?karskich zmaga? otrzymali z r?k organizatora imprezy Komendanta Powiatowego Policji w Kole m?. insp. Artura Fory?skiego pami?tkowe medale, a najlepsze dru?yny turnieju odebra?y puchary. Szef kolskich policjantów podzi?kowa? uczestnikom sportowej rywalizacji za udzia? w zawodach oraz wszystkim osobom zaanga?owanym w przygotowanie tego przedsi?wzi?cia.

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
optima
R E K L A M A
tomek opas
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości
 1. Plan kol?dy duszpasterskiej na kolejne dni [A...

  35,572   2   Miasto Ko?o
 2. Mieszkanka Ko?a zgin??a na pasach w Koninie

  17,674   2   Wypadki
 3. Uczniowie otrzymali odpowied? listown? od Kró...

  14,361   1   Szko?y i Przedszkola
 4. 27 Fina? WO?P w Kole - pe?ny program

  13,233   3   Miasto Ko?o
 5. Znamy ostateczny wynik zbiórki WO?P w Kole! P...

  9,544   0   Miasto Ko?o
R E K L A M A
Jarek Kozlarek
20 Sty.
17:00

MDK w Kole
Komedia Teatralna ?ONA DO ADOPCJI
24 Sty.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.S?owackiego5, Ko?o
W cyklu