Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1570

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
R E K L A M A
ren
R E K L A M A
kol-net

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
Wiadomości Miasto Ko?o

Odszed? od nas Wielki Cz?owiek, Leonard Jaroszewski

15-08-2018 22:20 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 42,119 | Komentarzy: 8
Dotar?a do nas dzi? smutna wiadomo??. Leonard Jaroszewski: Komendant ZHP w Kole, który przez wiele lat pe?ni? t? funkcj?, Honorowy Obywatel Miasta Ko?a, spo?ecznik, cz?onek sztabu Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Kole, ale przede wszystkim cz?owiek o wielkim sercu, pomocy a przy tym nadzwyczaj skromny - w wieku 70 lat odszed? dzi? na wieczn? wart?.
Odszed? od nas Wielki Cz?owiek, Leonard Jaroszewski
Foto:e-kolo.pl

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

W kwietniu 2004 roku grupa radnych z?o?y?a na r?ce Przewodnicz?cej Rady Miejskiej w Kole wniosek o nadanie tytu?u Honorowego Obywatela Miasta Ko?a druhowi harcmistrzowi Leonardowi Jaroszewskiemu. Wniosek popar?y podpisami osoby zwi?zane z harcerstwem w mie?cie Kole. W sierpniu Kapitu?a rozpatrzy?a i pozytywnie zaopiniowa?a dokument. Uzna?a, ?e zas?ugi Leonarda Jaroszewskiego dla harcerstwa, dzieci i m?odzie?y s? niekwestionowane.

- czytamy w informacji o nadaniu tytu?u

O Komendacie mo?na pisa? wiele, lecz tylko w samych dobrych, ciep?ych s?owach. Te dziesi?tki lat pracy na rzecz spo?eczno?ci harcerskiej, miejskiej i powiatowej niech b?d? ?wiadectwem tego, ?e warto by? porz?dnym cz?owiekiem, szanuj?cym bli?niego. 

Leonard Jaroszewski od dawna zmaga? si? z chorob?, która do ko?ca nie zabra?a z Jego twarzy u?miechu i ciep?a - takiego Go w?a?nie zapami?tamy. 

Czuwaj Druhu Komendancie! Dzi?kujemy za lata wspó?pracy jednocze?nie ??cz?c si? w bólu chcieliby?my z?o?y? kondolencje i wyrazy wspó?czucia na r?ce rodziny, najbi?szych i przyjació?.  

Nagrody specjalne od Rady Miejskiej i Burmistrza [VIDEO]

Leonard Jaroszewski oraz Jan Polewski otrzymali na wczorajszej sesji specjalne podzi?kowania za dzia?alno?? dla miasta K...

01-12-2016 10:22 |   10,187 |  17

Leonard Jaroszewski ponownie Komendantem Hufca ZHP

Na zje?dzie Hufca ZHP Ko?o wybrano Komendanta, sk?ad Komendy oraz Komisji Rewizyjnej na kolejn?, czteroletni? kadencj?. ...

14-11-2015 09:26 |   3,621 |  0

Obelisk na 100-lecie ZHP w Kole

Pod koniec maja zostanie uroczy?cie ods?oni?ty obelisk po?wi?cony pami?ci wszystkim, tym którzy dzia?ali na rzecz rozwoj...

26-04-2017 12:24 |   4,812 |  0

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Słowa kluczowe:
Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodaj±c komentarz łami±cy prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporz±dzeniem RODO dotycz±cym Ochrony Danych Osobowych, dodaj±c komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatno¶ci przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (8) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
tomek opas
R E K L A M A
optima
najnowsze wiadomości

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości

  Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 1. Plan kol?dy duszpasterskiej na kolejne dni [A...

  35,590   2   Miasto Ko?o

 2. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 3. Mieszkanka Ko?a zgin??a na pasach w Koninie

  17,687   2   Wypadki

 4. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 5. Uczniowie otrzymali odpowied? listown? od Kró...

  14,390   1   Szko?y i Przedszkola

 6. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 7. 27 Fina? WO?P w Kole - pe?ny program

  13,234   3   Miasto Ko?o

 8. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 9. Znamy ostateczny wynik zbiórki WO?P w Kole! P...

  9,544   0   Miasto Ko?o
R E K L A M A
Jarek Kozlarek

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
20 Sty.
17:00

MDK w Kole
Komedia Teatralna ?ONA DO ADOPCJI

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
24 Sty.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.S?owackiego5, Ko?o
W cyklu