× Nowość! Kolska Baza Medyczna - znajdź specjalistę już dziś!
Średnie opady śniegu 1.6
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?
REKLAMA

100-lecia istnienia Publicznych Służb Zatrudnienia

Autor: PUP Koło 13 Luty 2019 przeczytasz w ok. 3 min.
100-lecia istnienia Publicznych Służb Zatrudnienia
© Starostwo Kolskie
(0) | Czytano:
7,668 razy | przeczytasz w ok. 3 min.

Z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia w dniu 12 lutego 2019 roku odbyła się uroczystość z udziałem wielu gości, w tym m.in.: Władz Powiatu Kolskiego, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Leszka Galemby, Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy – Pana Michała Wróblewskiego, członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, Burmistrzów Miast i Wójtów Gmin z terenu Powiatu Kolskiego.

R E K L A M A
0
Czytano:
7,668 razy
Udostępnij

Publiczne Służby Zatrudnienia powstały dekretem z dnia 27.01.1919r. podpisanym przez Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego, który nakazywał utworzenie państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Urzędy podlegały Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.

Kolejnym ważnym aktem prawnym poruszającym problematykę polityki rynku pracy była Konstytucja marcowa z 1921r., w której wskazano prawo każdego obywatela do opieki państwa nad jego pracą, a w razie jej braku – prawo do zabezpieczenia społecznego.

Po II wojnie światowej polityka zatrudnienia została podporządkowana realizacji celów systemowo-ustrojowych. Pojawiła się potrzeba nowej organizacji instytucji obsługujących rynek pracy. Kwestie te uregulowano dekretem z dnia 02.08.1945r. o urzędach zatrudnienia. W tamtych czasach kierownicy zakładów pracy mieli obowiązek informowania urzędów zatrudnienia o każdym wolnym miejscu pracy i miejscu nauki zawodu.
Nowe podejście do polityki rynku pracy i jego podmiotów znalazło swoje odbicie w konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22.07.1952r., która gwarantowała każdemu obywatelowi prawo, a nawet obowiązek pracy.

Po 1989r. na skutek realizacji planu Balcerowicza, którego celem było przestawienie gospodarki z centralnie planowanej na wolno - rynkową nastąpił gwałtowny wzrost bezrobocia.

W tamtym czasie instytucje rynku pracy skoncentrowane były głównie na łagodzeniu skutków bezrobocia, w tym wypłatach zasiłków dla bezrobotnych.

Dopiero w ustawie z dnia 16.10.1991r. o zatrudnieniu i bezrobociu oraz w kolejnej ustawie z dnia 14.12.1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu poświęcono znacznie więcej uwagi aktywnym formom przeciwdziałania bezrobociu, ograniczając zdecydowanie prawo do zasiłków dla bezrobotnych.

W dniu 02.04.1997r. uchwalono Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, która stanowi, że każdemu obywatelowi zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy.

Od 01.01.1999r. rejonowe urzędy pracy zostały podporządkowane samorządom wojewódzkim, a rok później powiatowym. Zmiany te miały na celu zwiększenie skuteczności działań w wymiarze lokalnym. Wtedy to działalność urzędów zaczęła koncentrować się - w większym stopniu niż w przeszłości - na aktywizacji osób bezrobotnych.

Wprowadzona w dniu 20.04.2004r. - obowiązująca do dziś i niejednokrotnie nowelizowana - ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy miała na celu zwiększenie zakresu i efektywności działania publicznych służb zatrudnienia oraz dostosowanie prowadzonej w Polsce polityki rynku pracy do standardów w Unii Europejskiej. Ponadto publiczne służby zatrudnienia zostały włączone do sieci EURES, co oznaczało zwiększenie obszaru rynku pracy oraz współpracę z innymi europejskimi służbami zatrudnienia.

Dziś w ramach Publicznych Służb Zatrudnienia funkcjonują zarówno wojewódzkie jak i powiatowe urzędy pracy, w tym także Powiatowy Urząd Pracy w Kole. Realizują one zadania państwa i samorządu w zakresie aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia. Pomimo wielu zmian jakie przeszły urzędy od początku swojego istnienia nadal najważniejszym celem naszej działalności jest jak najlepsza pomoc osobom bezrobotnym i wspieranie pozytywnych przemian zachodzących na rynku pracy poprzez szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i wsparcie finansowe pracodawców w tworzeniu nowych miejsc zatrudnienia.

W dniu jutrzejszym opublikujemy obszerną relację video z wydarzenia

Oceń artykuł
średnia ocena: 0 liczba głosów: 0
R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (0)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
Powiat Kolski
Sanepid w Kole sprawdził obciążenie uczniów plecakami szkolnymi
9 godziny temu 2,995 5

Sanepid w Kole sprawdził obciążenie uczniów plecakami szkolnymi

Miasto Koło
Bieżące utrudnienia na lokalnych drogach [AKTUALIZACJA]
4
9 godziny temu 10,019

Bieżące utrudnienia na lokalnych drogach [AKTUALIZACJA]

Inne
PSP ma duży powód do radości - nowy wóz już w garażu
9 godziny temu 3,326 2

PSP ma duży powód do radości - nowy wóz już w garażu

Powiat Kolski
Ostrzeżenie meteo pierwszego stopnia  w pow. kolskim
1 dzień temu 12,209

Ostrzeżenie meteo pierwszego stopnia w pow. kolskim

Miasto Koło
WOŚP KOŁO: Będzie rekord! Choć liczenie jeszcze trwa
1 dzień temu 3,089 3

WOŚP KOŁO: Będzie rekord! Choć liczenie jeszcze trwa

Miasto Koło
Pomóżmy Jackowi Dziedziczakowi. Ucierpiał w pożarze własnej pracowni
1 dzień temu 9,523

Pomóżmy Jackowi Dziedziczakowi. Ucierpiał w pożarze własnej pracowni

R E K L A M A
R E K L A M A
Przasnysz