R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Dawno temu

Potężny pożar budynku mieszkalnego! Kilka godzin gaszenia

21-03-2019 13:49 | Źródło: KPP Koło | Wyświetleń artykułu: 20,439 | Komentarzy: 0

20 marca 2019r. Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kole o godzinie 17.13 otrzymało zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Wandynów gm. Koło.

Foto:KPP Koło
R E K L A M A

 Na miejsce pożaru zadysponowane zostały trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kole oraz zastępy OSP Wrząca Wielka i OSP Kiełczew I. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu przeprowadzono rozpoznanie w wyniku którego ustalono, że pożarem objęta jest część dachu budynku. Mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem straży pożarnej. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu terenu objętego działaniem ratowniczym i ugaszeniu pożaru przy pomocy prądów wody. Prawdopodobnie przyczyną pożaru były wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe. W wyniku pożaru spaleniu część dachu. Pożar przez 5 godzin i 21 minut gasiło 19 strażaków.

Pożar ten jest kolejnym pożarem budynku mieszkalnego na terenie powiatu kolskiego dlatego przypominamy o przestrzeganiu przez właścicieli i użytkowników przepisów przeciwpożarowych. Szczegółowe obowiązki właścicieli domów zostały ustalone w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z nią ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, zapewnienie sił i środków do zwalczania go oraz prowadzenie działań ratowniczych. Właściciel jest zobowiązany m.in. do przeprowadzania regularnych kontroli kominiarskich. Uszkodzony – nieszczelny komin stwarza także niebezpieczeństwo zaczadzenia mieszkańców budynku. Konsekwencje pożaru sadzy w kominie mogą być bardzo poważne, dlatego nie warto lekceważyć obowiązku regularnego przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych zgodnie obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi sprawy bezpieczeństwa pożarowego, w tym m.in. z przewodami kominowymi. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r.) - wyciąg

Instalacje i urządzenia techniczne 
§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
  1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
  2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;
  3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze