R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Polityka

Podatki w Kole w górę? Wszystko zależy od radnych!

21-10-2019 15:25 | Źródło: Redakcja portalu e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 14,527 | Komentarzy: 57

Z informacji do jakich dotarliśmy wynika, że Burmistrz Krzysztof Witkowski zaproponował radnym podwyżkę podatku od nieruchomości na terenie miasta Koła. Stopień podwyżki jest wyższy niż za poprzedników.

Foto:e-kolo.pl
R E K L A M A

Dziś spotykają się radni komisji budżetowej, którzy pracować będą nad wnioskiem Krzysztofa Witkowskiego dotyczącym podwyżki podatków. O ile mają wzrosnąć opłaty od nieruchomości i transportu? I czy na pewno wzrosną?

Zacznijmy może od drugiego pytania. Jeżeli radni nie zagłosują za projektem uchwały (jeżeli projekt zostanie włączony do porządku obrad Sesji Rady Miasta) to podatki pozostaną na obecnym poziomie. 

Wróćmy do wysokości podatków. Projekt burmistrza zakłada zmianę kwoty podatku o 7%. Czy to dużo? Znaleźliśmy w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole uchwały z przeszłości o podobnej treści. 

  • w 2011 roku podniesiono podatki o 3%,
  • w 2012 roku podniesiono podatki o 2%
  • w 2013 roku podniesiono podatki o 0,9%
  • do 2019 roku nie podnoszono podatków.

Obecnie za podatek od nieruchomości i środków transportowych płacimy:

  PODATEK

  OD GRUNTÓW

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

  0,66 zł
  od 1 m2 powierzchni

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

  3,58 zł
  od 1 ha powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku    publicznego

  0,23 zł 
  od 1m2 powierzchni

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. 

  2,98 zł
  od 1 m2 powierzchni

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

Mieszkalnych

  0,54 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

  18,35 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

  8,55 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

  3,66 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

  6,12 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej

od budowli

  2% ich wartości

PODATEK ROLNY

 

Podatek od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych

 131,23 zł
  za 1ha

Podatek dla pozostałych gruntów rolnych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym

  262,45 zł  
  za 1ha

 

Poniżej wyjaśnienia Burmistrza, jakie znalazły się pod projektem

W tym miejscu należy zauważyć, że stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Koło nie ulegały zwiększeniu począwszy od roku podatkowego 2014. Zatem ich wzrost o 7%, po tak znacznym okresie obowiązywania stawek na dotychczasowym poziomie jest uzasadniony. Nowe stawki podatku od nieruchomości nadaj pozostają na dość niskim poziomie w stosunku do stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. Nr 738). Ponadto, na uwagę zasługuje fakt, że stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku podatkowym 2019 na terenie wielkopolskich miast zbliżonych wielkościowo do Miasta Koła, pozostają na wyższym poziomie w stosunku do proponowanych stawek przedmiotowego podatku na rok 2020. W świetle powyższych ustaleń, w pełni uzasadnione stało się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości o 7% w stosunku do stawek przedmiotowego podatku obowiązujących w ubiegłych latach podatkowych.

- BURMISTRZ KRZYSZTOF WITKOWSKI

Dochody miasta na 2020 rok zmniejszyły się o ponad 2,5 mln złotych, w tym planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszył się o 1 725 604 złotych

- DODAJE

Co na to nasi czytelnicy? Jak oceniają propozycję burmistrza?


SONDA
Czy podatki w Kole powinny zostać zwiększone?
R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (57) Pokaż komentarze