R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Gmina Koło

400 000 złotych na zakup wozu dla OSP Wrząca Wielka

29-03-2021 10:07 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 6,493 | Komentarzy: 4

W ostatni piątek, tj. 26 marca br. w sali sesyjnej odbyły się obrady XXIX Sesji Rady Gminy Koło, w trakcie której podjęto decyzję o przekazaniu środków na zakup wozu bojowego dla jednostki OSP Wrząca Wielka.

Foto:e-kolo.pl
R E K L A M A

Tuż po godzinie 13:00 sesję otworzył Przewodniczący Władysław Włodarczyk, którzy powitał radnych i stwiedził quorum. Następnie Wójt Gminy Koło, Mariusz Rybczyński przedstawił informacje o swojej działalności między sesjami, podkreślając kolejny raz, że gmina nie współpracuje z żadnymi podmiotami oferującymi instalacje fotowoltaiczne, tym samym prosił mieszkańców, aby nie wierzyli w zapewnienia handlowców.

Kolejnym punktem piątkowej sesji było sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z działalności w roku 2020. Bryg. Krzysztof Żurawik przedstawił statystyki wyjazdów oraz zakres działalności jednostek OSP z terenu gminy.

Radni przegłosowali uchwały:

  • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koło na 2021 rok.
  • w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Koło środków stanowiących fundusz sołecki.
  • w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Koło.
  • w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło zadania Gminy Koło w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego i zarządzania nim.
  • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koło na 2021 rok.
  • w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025. 

Ważnym punktem obrad było przekazanie kwoty 400 000 złotych na współfinansowanie zakupu wozu bojewego dla jednostki OSP Wrząca Wielka. Kwota ta to podstawa do ubiegania się o dofinansowanie z środków zewnętrznych. 

Radny Roman Woszczynski, a zarazem druh z OSP Wrząca podziękował wszystkim za jednogłośną decyzje, a radny Radosław Małecki , który jest przewodniczącym komisji budżetu i finansów zwrócił uwagę, że wśród zmian budżetowych, które radni jednogłośnie przegłosowali dwie najważniejsze to kwota na wóz dla OSP i ponad pół miliona na remonty oraz adaptacje sal w szkołach.

Wszystkie te inwestycje są możliwe dzięki temu, że nasza Gmina pozyskuje środki zewnętrzne.

- podkreślał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Radosław Małecki

 

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (4) Pokaż komentarze