R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Gmina Grzegorzew

Podatki w Gminie Grzegorzew pójdą w górę

09-11-2021 14:50 | Źródło: Redakcja e-kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 4,601 | Komentarzy: 0

Podczas sesji odbytej 5 listopada 2021 roku Radni Gminy Grzegorzew przegłosowali zmiany w systemie podatkowym prawie jednomyślnie uchwalając wysokości podatków, jakie obowiązywały będą w Gminie Grzegorzew w 2022 roku.

Foto:UG Grzegorzew
R E K L A M A

Od dwóch lat stawki podatkowe w Gminie Grzegorzew nie były zmieniane. W 2022 roku będą one wyższe średnio o 13%, za wyjątkiem podatku od środków transportowych, którego stawki utrzymane zostały na dotychczasowym poziomie.

Cenę 1 kwintala żyta stanowiącej podstawę do wymiaru podatku rolnego przyjęto w wysokości wynikającej z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli 61,48 zł za kwintal. Jest to średnia cena skupu 1 kwintala żyta za 11 ostatnich kwartałów. 

Rolnik w Gminie Grzegorzew zapłaci więc za 1 ha przeliczeniowy gruntu 153,70 zł, a więc o 18,70 zł więcej niż do tej pory.

Podatek rolny w dochodach uzyskiwanych przez gminę z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi 19%. Dużym udziałem w dochodach gminy jest podatek od środków transportowych.

Rada Gminy podjęła decyzję o pozostawieniu stawek podatku od środków transportowych na dotychczasowym, nie zmienianym od 9 lat, poziomie.

Od 9 lat nie był podwyższany w Gminie Grzegorzew również podatek od nieruchomości z działalności gospodarczej. W 2022 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą  o 1,24 zł więcej w stosunku do obowiązującej stawki, gdzie maksymalna wysokość, którą Rada Gminy ma prawo obniżyć - to 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

W Gminie Grzegorzew będzie to 21,00 zł za 1 m2.

Pozostałe stawki podatku od nieruchomości podwyższone zostały, tak jak podatek rolny, o 13% i wynosić będą :

 • od budynków lub ich części :
  • mieszkalnych - 0 ,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( o 9 groszy więcej)
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 12,04 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej  ( wzrost o 1,24 zł )
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -  5,25 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej ( o 55 groszy więcej )
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  6,10  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( o 70 groszy więcej )
 • od  gruntów :
  •  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,94 zł od 1 m 2 powierzchni ( więcej o 11 groszy )
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,17 zł od 1 ha powierzchni ( więcej o 18 groszy )
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego - 0,32 zł  od 1 m 2 powierzchni ( wzrost o 4 grosze )
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2021 r. poz. 485  ze zm. ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40  zł od 1 m² powierzchni ( więcej o 12 groszy )
 • od budowli – 2 % ich wartości ( bez zmian ).

 

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, tj. podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, podatku leśnego w ogólnych dochodach gminy stanowią 7 %. Efekt podwyższenia podatków to wpływy większe o 149 733, 32 zł.

Maksymalne stawki podatków, które Rada Gminy ma prawo obniżać z roku na rok systematycznie wzrastają. Ażeby uniknąć drastycznego wzrostu podatków zaproponowaliśmy rozsądną podwyżkę. Naszym zadaniem jest dbanie o stabilność finansową i realne dochody, gdyż każda obniżka to niższa subwencja dla gminy

– powiedziała Wójt Bożena Dominiak występując z uzasadnieniem dla przyjętych rozwiązań.

                                                              

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze