× Nowość! Gdzie zjeść? - baza gastronomiczna powiatu
Lekki deszcz 7
Prowadzisz firmę? Chcesz dotrzeć do lokalnych klientów?

Na czym polega praca notariusza?

Autor: Partner 24 Styczeń 2023 przeczytasz w ok. 4 min.
MATERIAŁ SPONSOROWANY
Na czym polega praca notariusza?
© partner
(0) | Czytano:
1,531 razy | przeczytasz w ok. 4 min.

Notariusz to urzędnik państwowy, którego zadaniem jest dokonywanie czynności notarialnych. Czynności te obejmują m.in. sporządzanie aktów notarialnych, potwierdzanie autentyczności podpisów, przechowywanie dokumentów oraz udzielanie informacji prawnych. Notariusz jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości i jego działalność jest nadzorowana przez sąd okręgowy.

R E K L A M A
0
Czytano:
1,531 razy
Udostępnij

Notariusze w Polsce są odpowiedzialni za wiele ważnych i skomplikowanych czynności prawnych, które wymagają ich wiedzy i doświadczenia. Poniżej przedstawiam kilka przykładów czynności, w których może być nam potrzebny notariusz:

 • sporządzanie aktów notarialnych, np. umów sprzedaży nieruchomości, darowizn, umów dzierżawy, ustanowienia odrębnej własności nieruchomości, umów spółki

 • poświadczanie dziedziczenia

 • poświadczanie danych zawartych w dokumentach, np. odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu

 • sporządzanie projektów weksli i czeków oraz przyjmowanie ich do zaakceptowania

 • przyjmowanie do depozytu pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów

 • sporządzanie protokołów

 • modyfikowanie treści ksiąg wieczystychNotariusz jest również odpowiedzialny za prowadzenie kancelarii notarialnej i przechowywanie dokumentów związanych z wykonywanymi przez siebie czynnościami. Każdy notariusz jest zobowiązany do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, co oznacza, że w przypadku gdyby przy wykonywaniu swoich obowiązków wyrządził szkodę, będzie mógł zostać do tego zobowiązany.

Notariusz może współpracować z innymi notariuszami lub zaprząc do współpracy inne osoby, takie jak aplikanci notarialni czy sekretarze notarialni. Notariusz może też zostać powołany przez sąd do pełnienia funkcji komisarza sądowego lub sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.

Prawo o notariacie określa także zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy za naruszenie obowiązków zawodowych lub niedopełnienie ich w sposób rażący. W przypadku stwierdzenia takich naruszeń notariuszowi grozi odpowiedzialność dyscyplinarna, a w skrajnych przypadkach nawet utrata prawa wykonywania zawodu.

Notariusze są odpowiedzialni za swoje działania zarówno zawodowo, jak i dyscyplinarne. W przypadku popełnienia błędu lub niedopełnienia obowiązków, notariusz może ponieść odpowiedzialność cywilną, która polega na naprawieniu szkody wyrządzonej przez swoje działania. Odpowiedzialność cywilna notariusza może być dochodzona przez osoby, których interesy zostały naruszone w wyniku jego działań lub zaniechań.

Notariusze mogą również podlegać odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. Odpowiedzialność karna notariusza może obejmować takie kary, jak:

 • grzywna

 • kara ograniczenia wolności

 • pozbawienie wolności.

Odpowiedzialność karna notariusza może być dochodzona przez organy ścigania, takie jak policja, prokuratura lub sądy.

Praca notariusza wymaga posiadania odpowiedniego wykształcenia i odbycia aplikacji notarialnej. Aby zostać notariuszem w Polsce, należy spełnić następujące wymagania:

 • posiadać obywatelstwo polskie

 • ukończyć studia prawnicze z tytułem magistra prawa

 • odbyć aplikację notarialną trwającą co najmniej 18 miesięcy

 • zdać egzamin notarialny

Osoby chcące podjąć aplikację notarialną powinny złożyć wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zdać egzamin z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego oraz prawa karnego. Aplikant notarialny jest zobowiązany do odbywania praktyk w kancelarii notarialnej oraz do uczestniczenia w szkoleniach i kursach organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką i Naczelną Radę Notarialną. Po zdaniu egzaminu notarialnego aplikant może zostać powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza.

Notariusze w Polsce są zobowiązani do odbywania co 5 lat obowiązkowego szkolenia zawodowego, które ma na celu podniesienie ich kwalifikacji i aktualizację wiedzy z zakresu prawa oraz nowych technologii. Szkolenie to jest organizowane przez Naczelną Radę Notarialną i składa się z dwóch etapów: szkolenia teoretycznego oraz szkolenia praktycznego.

Notariusze mogą również nabywać specjalizacje z zakresu określonych dziedzin prawa, takich jak prawo spadkowe, prawo karne, prawo podatkowe czy prawo gospodarcze. Aby uzyskać specjalizację, notariusz musi spełnić określone wymagania i zdać egzamin przed komisją powołaną przez Naczelną Radę Notarialną. Uzyskanie specjalizacji jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem i pozwala na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz podniesienie konkurencyjności w zawodzie.

R E K L A M A
R E K L A M A
Komentarze (0)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
W związku ze znacznym obniżeniem kultury wpisów osób komentujacyh pod artykułami pragniemy poinformować, że wszelkie treści obrażające innych, zawierające wulgaryzmy i nie związane z treścią artykułu - będą usuwane, a autorzy komentarzy, którzy nie dostosują się do nałożonych przez redakcję wymagań - będą blokowani. Zależy nam na wysokim poziomie dyskusji! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Ze względu na liczne łamanie regulaminu i próby ominięcia blokad - wprowadzono moderację komentarzy. Twój komentarz przed publikacją zostanie oceniony przez moderatora, czy nie łamie regulaminu oraz czy dotyczy tematu poruszanego w artykule. Wszystkie inne treści będą usuwane i niepublikowane.
Miasto Koło
Przy prawie pełnej sali kinowej Jarosław Kawka zaprezentował program i kandydatów [FOTO]
22 godziny temu 7,886

Przy prawie pełnej sali kinowej Jarosław Kawka zaprezentował program i kandydatów [FOTO]

Inne
Akcja kontroli autobusów i ciężarówek. Posypały się mandaty
1 dzień temu 5,181 3

Akcja kontroli autobusów i ciężarówek. Posypały się mandaty

Miasto Koło
W ostatnim tygodniu odeszli od nas [18-02 - 25-02-2024]
2 dni temu 106,340

W ostatnim tygodniu odeszli od nas [18-02 - 25-02-2024]

Wypadki
Zderzenie dwóch osobówek na skrzyżowaniu. Jedna osoba przewieziona do szpitala
5 dni temu 21,870

Zderzenie dwóch osobówek na skrzyżowaniu. Jedna osoba przewieziona do szpitala

R E K L A M A