sim
mycenter
Wiadomości Urząd Miejski w Kole Wyprawka szkolna 2015 - składanie wniosków do 8 września 2015 r.

Wyprawka szkolna 2015 - składanie wniosków do 8 września 2015 r.

21-07-2015 12:38 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 2,575 | Komentarzy: 0
Jubiler Euro Koło
Wyprawka szkolna 2015 - składanie wniosków do 8 września 2015 r.
Foto:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również materiałów edukacyjnych) przysługuje na jedno z wymienionych poniżej kryteriów:

1. Uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 114) – tj. 574,00 zł na osobę w rodzinie.

2. Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających ww. kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych  lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.

3. Uczniom niepełnosprawnym:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1- 6 po załączeniu do wniosku kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników może otrzymać uczeń rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w:

a) klasach III szkoły podstawowej,   

b) klasie IV technikum

oraz uczniowie:

a) słabowidzący,

b) niesłyszący,

c) słabosłyszący,

d) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

e) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

f) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:  szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II, i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I,  szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

WNIOSKI DOT. „WYPRAWKI SZKOLNEJ” NALEŻY SKŁADAĆ DO DYREKTORA SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZEŃ BĘDZIE UCZĘSZCZAŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DO DNIA 8 WRZEŚNIA 2015 r.


WNIOSEK o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

WNIOSEK o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i/lub materiałów edukacyjnych

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku Materiał sponsorowany. Redakcja nie jest jego autorem i nie ponosi odpowiedzialności za treść w nim zawartą
Urząd Miejski w Kole
Kontakt z autorem: um@kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
*dodając swój komentarz jednocześnie akceptujesz regulamin.
Pamiętaj, że dodając treść łamiącą prawo lub dobra osobiste - narażasz się na odpowiedzialność karną.
WASZE KOMENTARZE (0)
Brak komentarzy pod wiadomością. Bądź pierwszy!