R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Urząd Miejski w Kole

Oświadczenie Burmistrza ws. odszkodowania z 2011 roku

04-02-2017 11:21 | Źródło: Urząd Miejski w Kole | Wyświetleń artykułu: 8,636 | Komentarzy: 9

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami na temat zakończonego w II Instancji postępowania sądowego w sprawie z powództwa o zapłatę przeciwko Gminie Miejskiej Koło, Burmistrz Miasta Koła Stanisław Maciaszek publikuje swoje oświadczenie.
Foto:archiwum e-kolo
R E K L A M A

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami na temat zakończonego w II Instancji postępowania sądowego w sprawie z powództwa o zapłatę przeciwko Gminie Miejskiej Koło wyjaśniam, że przedmiotowa sprawa budząca emocje i skutkująca niedomówieniami dotyczy wypłaty odszkodowania na rzecz przedsiębiorcy, któremu w 2009 roku powierzono w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych – budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kole przy ul. Asnyka. W 2011 roku Wykonawca wystąpił przeciwko Gminie Miejskiej Koło na drogę postępowania sądowego z powództwem o zapłatę należności głównej wraz z odsetkami tytułem odszkodowania, albowiem pełniący wówczas funkcję Burmistrz Miasta Koła wstrzymał wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Postępowanie przed Sądem I Instancji zostało zakończone wyrokiem zasądzającym od Gminy Miejskiej Koło na rzecz Wykonawcy kwotę 216.467,71 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 8 sierpnia 2011 r. Na skutek złożonej apelacji Sąd II Instancji zasądził od Gminy Miejskiej Koło na rzecz Wykonawcy dalszą kwotę 245.985,70 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 8 sierpnia 2011 r.

W tym stanie sprawy, na rzecz Wykonawcy prawomocnie została zasądzona należność główna w kwocie 462.453,41 zł. wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia 8 sierpnia 2011 r., oraz koszty procesu i koszty zastępstwa procesowego, a także naliczone zostały koszty wszczętego przez Wykonawcę postępowania egzekucyjnego, co łącznie komornik inicjujący postępowanie egzekucyjne określił na kwotę 880.894,62 zł.

Wyłącznie na skutek podjętych przez Burmistrza Miasta Kola – Stanisława Maciaszka negocjacji z Wykonawcą, ostatecznie zobowiązania finansowe w przedmiotowej sprawie zostały zminimalizowane do wypłaconej na rzecz Wykonawcy kwoty 462.453,41 zł. tytułem należności głównej oraz kwoty 14.340,00 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przed Sądem I Instancji i kwoty 10.800,00 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przed Sądem II Instancji. Odsetki ustawowe zasądzone na rzecz Wykonawcy od dnia 8 sierpnia 2011 r. w łącznej kwocie 275.052,91 zł. zostały umorzone w ramach kompensaty wzajemnych wierzytelności przysługujących Gminie Miejskiej Koło od Wykonawcy. W ramach wynegocjowanych w dniu 26 stycznia 2017 r. przez Burmistrza Miasta Koła – Stanisława Maciaszka, warunków rozliczenia wierzytelności z Wykonawcą Gmina Miejska Koło uniknęła naliczania dalszych odsetek ustawowych oraz bardzo wysokich kosztów postępowania egzekucyjnego i zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym, biorąc pod uwagę, że postępowania: sądowe i egzekucyjne były wyłącznie konsekwencją wstrzymania przez pełniącego wówczas funkcję Burmistrza Miasta Koła należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych.


- Burmistrz Miasta Koła Stanisław Maciaszek

R E K L A M A

DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (9) Pokaż komentarze

ZOBACZ TAKŻE

NAJNOWSZE

REKLAMA