R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Miasto Koło

Transmisja na żywo: Sesja Rady Miasta - luty 2017

22-02-2017 11:13 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 16,466 | Komentarzy: 53

O godzinie 13:00 rozpoczynamy transmisję na żywo obrad Sesji Rady Miasta Koła. Poniżej znajduje się okno do oglądania oraz harmonogram obrad.
Foto:
R E K L A M A

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kole o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Koła za 2016 rok
 8. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście oraz realizacji zadań za 2016 rok
 9. Sprawozdanie za rok 2016 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2017
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2014-2017
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Koła
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego tytułem aportu w podwyższanym kapitale zakładowym w/w Spółki
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2017-2025
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Alicji Wapińskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Kole
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego
 19. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016
 20. Przyjęcie sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole za rok 2016
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 23. Wolne głosy i wnioski.
 24. Protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 25. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Kole.
R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (53) Pokaż komentarze

ZOBACZ TAKŻE

NAJNOWSZE

REKLAMA