R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Powiat Kolski

Spotkanie z Dyrektor RZGW w Poznaniu

16-03-2017 17:03 | Źródło: Starostwo Kolskie | Wyświetleń artykułu: 5,635 | Komentarzy: 0

W dniu 14 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się spotkanie Starosty Kolskiego Wieńczysława Oblizajka z Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Magdaleną Żmudą. W spotkaniu uczestniczyli także Wicestarosta Kolski Marek Banaszewski, Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Zenon Wasiak, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jacek Nowaczyk.
Foto:Starostwo Kolskie
R E K L A M A

Harmonogram spotkania obejmował następujące zagadnienia:

1. Realizacja zadania pn. „Regulacja rzeki Warty w rejonie miasta Koła".

2. Projekt „Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty",

3. Konferencja „Możliwości zmniejszenia skutków suszy w rolnictwie w powiecie kolskim".

Pani Magdalena Żmuda przedstawiła uczestnikom spotkania plany realizacji zadania dotyczącego regulacji rzeki Warty w rejonie miasta Koła. Dzięki przebudowie kanału nastąpi poprawa warunków przepływu wód wezbraniowych, zahamowanie postępującej erozji brzegów koryta rzeki Warty w miejscach wlotu i wylotu koryta kanału, zapewniona zostanie ciągłość zasilania wód gruntowych międzywala z podmokłymi terenami zalewowymi, co będzie sprzyjać utrzymaniu walorów przyrodniczych obszaru Natura 2000. Fiszka projektowa dla tego zadania została zgłoszona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ 4. Budowa przebudowana lub remont urządzeń wodnych, przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy.

Przedstawiciele Starostwa byli również zainteresowani tematem suszy. Magdalena Żmuda przybliżyła uczestnikom spotkania założenia projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. Przedstawiła sposób jego opracowania oraz omówiła katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy. Wyjaśniła, iż w odróżnieniu od Planu zarządzania ryzykiem powodziowym, do Planu przeciwdziałania skutkom suszy nie zostały wpisane nazwy konkretnych inwestycji, które miałyby wpłynąć na ograniczenie skutków suszy. W planie zostały wskazane cztery główne kierunki minimalizowania skutków suszy są nimi m.in.: wspomaganie naturalnej retencji zlewni np. poprzez ograniczanie utraty naturalnej retencji i zachęcanie do jej odtwarzania na terenach zurbanizowanych oraz powiększenie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobów wodnych. W dokumencie znajduje się lista działań o zasięgu regionalnym dotyczących całego regionu wodnego, a także lista działań o zasięgu lokalnym, dedykowanych danej gminie, które powinny być wprowadzone w celu zminimalizowania skutków suszy.

Naczelnik Zenon Wasiak przedstawił założenia konferencji pn. „Możliwości zmniejszenia skutków suszy w rolnictwie w powiecie kolskim" zaplanowanej na koniec kwietnia i zwrócił się z prośbą o przedstawienie jednego z tematów.  Pani Dyrektor zadeklarowała pomoc w realizacji zadania.

Organizatorem spotkania był Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego.

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze

ZOBACZ TAKŻE

NAJNOWSZE

REKLAMA