R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Urząd Miejski w Kole

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kole

03-04-2017 14:27 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 4,209 | Komentarzy: 5

W dniu 29 marca 2017 roku odbyła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Kole. Po otwarciu sesji, stwierdzeniu quorum i powitaniu gości w punkcie porządku obrad dot. informacji z działalności międzysesyjnej Burmistrz Miasta Koła przypomniał efekty działań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych dla zapewnienia lepszych warunków życia mieszkańcom naszego miasta. Bez zewnętrznego wsparcia działania te nie byłyby realizowane, bądź realizowane w ograniczonym zakresie. Gmina musiałaby przez szereg lat oszczędzać i gromadzić fundusze na poszczególne inwestycje albo zaciągać na te cele kredyty. Na podstawie danych zawartych w artykule poświęconym temu tematowi pt. „Pozyskane środki zewnętrzne i planowane przedsięwzięcia na rozwój miasta” wyraźnie widać, że nasza gmina należy do grona aktywnych beneficjentów funduszy unijnych. Dzięki tej aktywności nieustannie zmienia się wizerunek miasta Koła oraz poziom życia mieszkańców.

Foto:Archiwum. UM w Kole
R E K L A M A

Istotnymi w porządku obrad były:

  • informacje Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań w roku 2016,
  • sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Koło nad Wartą w roku 2016,
  • informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole dot. oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Koła w roku 2016, a także informacja Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło.

Rada Miejska podjęła 24 uchwały m.in. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2017 r., w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Koło wkładów niepieniężnych w postaci kanalizacji deszczowej do MZWiK sp. z o.o. w Kole, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ul. Wojciechowskiego, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ul. Żelaznej, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. Nagórna, w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Koła obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koła na lata 2017-2020. Część uchwał zdjęto z porządku obrad, a przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2014-2017 nie przegłosowano. Odrzucenie tej inicjatywy burmistrza ma wpływ na dalsze działania MZWiK sp z o.o.

Na XXXVII Sesji Rada Miejska w Kole w porozumieniu z burmistrzem zmieniła przedstawiony przez niego projekt rozdysponowania wypracowanej w 2016 roku nadwyżki budżetowej. Burmistrz Miasta Koła bardzo rozsądnie dysponował budżetem, gdyż dzięki jego działaniom osiągnął bardzo wysoką nadwyżkę w kwocie 3.223.039,82 zł. Środki przeznaczone na: pokrycie bieżącej działalności Muzeum Technik Ceramicznych oraz Miejskiego Domu Kultury a także realizację zadań związanych z oczyszczaniem miasta, przesunięte zostały na przebudowę ulicy Przemysłowej (będącej drogą powiatową) i przebudowę odcinka ulicy Poniatowskiego w zakresie chodników i ścieżki rowerowej, znajdującego się w pasie drogowym starostwa. Na sesji przyjęto sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Kole za 2016 rok poprzez aklamację.

Opracowała: Ilona Stasiak-Malczyk

R E K L A M A

DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (5) Pokaż komentarze