R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Kultura i rozrywka

Transmisja na żywo: Sesja Rady Miasta -czerwiec 2017

28-06-2017 11:01 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 16,161 | Komentarzy: 11

O godzinie 13:00 rozpocznie się transmisja na żywo obrad czerwcowej Sesji Rady Miasta Koła. W dzisiejszym porządku obrad znalazł się punkt o absolutorium budżetowym dla Burmistrza Miasta Koła.
Foto:archiwum e-kolo
R E K L A M A

Harmonogram obrad:


Część I
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Bursztynowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Koła. (Bernarda Buszy)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Koła. (Ignacego Krasickiego)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Koła. (Michała Ostrowskiego)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Koła. (Karola Buczka)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Koła. (Wacława Zawadzkiego)
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Koła. (Aleksandra Zawadzkiego)
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny od Powiatu Kolskiego na rzecz Gminy Miejskiej Koło nieruchomości gruntowej, położonej w Kole przy ul. Poniatowskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. S. Opałki 18 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Blizna 41 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 19A w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty. (lokal nr 33)
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 19A w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty. (lokal nr 45)
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzka 16 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Krótkiej 3 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Nowy Rynek 13 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Rzeźniczej 8 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 20 Stycznia 20 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty. (lokal nr 2)
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty. (lokal nr 4)
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty. (lokal nr 15)
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty. (lokal nr 5)
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty. (lokal nr 22)
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole.
32. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2017-2025.
34. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Michała P. Radnego Rady Miejskiej w Kole na Burmistrza Miasta Koła.
35. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koła na lata 2017-2020.

Część II

36. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Koła za 2016 rok:

a) przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu miasta, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta  Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2016 r.
c) dyskusja

d) głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Koła za 2016 rok

37. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.:
a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Miasta Koła za 2016 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła za 2016 rok wraz z uzasadnieniem
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania  budżetu za 2016 rok
c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej oceniających wykonanie budżetu
d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
e) dyskusja
f)  głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
38. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach.
39. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
40. Wolne głosy i wnioski.
41. Protokół z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
42. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Kole.

R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (11) Pokaż komentarze

ZOBACZ TAKŻE

NAJNOWSZE

REKLAMA