sim
geberit produkcja
Wiadomości Miasto Koło Program Rewitalizacji Miasta Koła

Program Rewitalizacji Miasta Koła

04-07-2017 15:36 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 3,155 | Komentarzy: 0
Jubiler Euro Koło
Program Rewitalizacji Miasta Koła
Foto:archiwum e-kolo
Jak wiecie szanowni czytelnicy z poprzednich publikacji samorząd Miasta podjął decyzje o przygotowaniu programu rewitalizacji. Prace nad nim trwały długo, rozpoczęły się bowiem jeszcze podczas prac nad strategią. Podczas 41 sesji Rady Miejskiej w Kole przyjęto Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2020. Za przyjęciem głosowało 17 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Wsparcie Radnych dla dokumentu wydaje się zrozumiałe po tak długim i wnikliwym procesie przygotowania. Konsultacje składały się z różnych form: spotkań warsztatowych, ankietowania i konsultacji. Przy czym ankietowanie i konsultacje odbywały się zarówno drogą tradycyjną jak i poprzez Internet. Ponadto po odbywały się spacery badawcze umawiane z konkretnymi interesariuszami podczas spotkań warsztatowych. Informacje o wszelkich formach konsultacji prezentowane były mieszkańców poprzez afisze, zaproszenia na stronach internetowych Miasta. W lokalnych mediach (czasopismo „Przegląd Kolski” i portal internetowy „e‑kolo”) pojawiały się artykuły informacyjne.

Spotkania warsztatowe miały charakter dyskusji poprzedzonej każdorazowo wprowadzeniem, umożliwiającym realne dyskutowanie o rewitalizacji. Elementem konsultacji były też spacery badawcze, podczas których w towarzystwie osób znających teren odwiedzano różne miejsca w Kole, rozmawiając z mieszkańcami i przygotowując dokumentację fotograficzną. Pewną ciekawostkę jest, że w czasie rozpoczęcia prac przy Starym Rynku świeciła pustką część wschodniej z pierzei. Obecnie jest to już teren budowy. Czyli – faktyczna rewitalizacja wyprzedza prace nad programem.

Lokalny Program Rewitalizacji przyjął obszar rewitalizacji składający się z podobszarów:

  • wyspa na Warcie,
  • rejon ulic Toruńskiej/Garncarskiej,
  • rejon ulic Sienkiewicza, 3 Maja, Słowackiego,
  • teren parków i błoni,
  • ruiny zamku królewskiego,

Tereny poprzemysłowe:

  • teren po zakładach Korund (należący do zakładów Saint Gobain),
  • teren w rejonie ulic Toruńska/Zakładowa/Przemysłowa,
  • teren w rejonie ulic Toruńska/Towarowa,

Teren pokolejowy:

  • wieża ciśnień.

Na zaprezentowanej mapce zaprezentowano obszar rewitalizacji (błękitne pola) na tle mapy Koła.

Do programu włączono projekty następujących przedsięwzięć:

 

LP.

LISTA PODSTAWOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

1.

Rewitalizacja terenu po ZREMB

2.

Zabudowa pustej/zdegradowanej wschodniej pierzei Rynku

3.

Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji ulic

4.

Modernizacja Domu Kultury

5.

Zagospodarowanie ruin Zamku Królewskiego

6.

Rozwój terenów zielonych w Kole, poprzez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza

7.

Organizacja DNI KOŁA

8.

Przygotowanie działań podnoszących kwalifikacje osób zagrożonych wykluczeniem

9.

Działania integracyjne

10.

Koło historią się toczy. Miasto rowerów i szlaków historycznych

11.

Stworzenie lokalnego "inkubatora przedsiębiorczości"

12.

Stworzenie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego

13.

Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju turystyki i produktu turystycznego

14.

Rozbudowa bazy gastronomicznej

15

Rozbudowa bazy hotelowej

 

LP.

LISTA UZUPEŁNIAJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

1.

Rewitalizacja terenu po zakładach Korund (obszar 4A)

2.

Rewitalizacja kamienic przy ulicy Toruńskiej 22, 40, 46, 62, Poniatowskiego 20, Wschodniej 13

3.

Rewitalizacja budynku po hotelu przy Starym Rynku 26

4.

Poprawa stanu infrastruktury sieciowej na całym terenie rewitalizowanym

5.

Utworzenie „Muzeum koła”

6.

Plenerowa Scena” Dla Czesława”

7.

Reaktywacja kolskiego amatorskiego ruchu teatralnego

8.

Reaktywacja przystani w Kole

9.

Stworzenie wirtualnego muzeum fotografii kolskiej

10.

Modernizacja i zagospodarowanie wieży ciśnień

11.

Pozyskanie i adaptacja do nowych celów willi „Sejmik” przy ul. Mickiewicza 27

12.

Wspieranie budownictwa mieszkaniowego

13.

Rozwój terenów zielonych w Kole, poprzez odnowę Parku Kaliskie Przedmieście przy ul. Ks. St. Poniatowskiego

 

Jako podsumowanie dodam, że pojęcie rewitalizacji przygotowanej w celu pozyskania środków unijnych podlega wielu ścisłym definicjom. Zainteresowanych Czytelników odsyłam do dwóch dokumentów:

Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ (przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) oraz

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (podpisane przez Ministra Rozwoju).

 

Krzysztof Mrowicki

REMEDIS SA

 

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Słowa kluczowe:
Materiał sponsorowany. Redakcja nie jest jego autorem i nie ponosi odpowiedzialności za treść w nim zawartą
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl