R E K L A M A
R E K L A M A
Wiadomości Miasto Koło

Robert Andre otrzyma tytuł Honorowego Obywatela Koła?

29-01-2018 11:29 | Źródło: Redakcja e-kolo | Wyświetleń artykułu: 8,064 | Komentarzy: 2

Na grudniowej Sesji Rady Miejskiej w Kole Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Szafrański złożył wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Koła dla Pana Roberta Andre. Stosowna uchwała o nadanie tytułu znalazła się z porządku obrad środowej Sesji.
Foto:Archiwum e-kolo.pl
R E K L A M A

W dniu 11 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Kapituły w składzie: Ewa Baryła, Halina Musiałek, Teresa Brzoska, Sebastian Kuty, Florian Olejniczak. Kapituła obradowała pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Artura Szafrańskiego. Członkowie Kapituły po szczegółowej analizie biografii Pana Roberta Andre, jego dorobku oraz aktywnej i bezinteresownej działalności na rzecz społeczeństwa Miasta Koła w obszarze kultury, sportu, zdrowia i oświaty oraz za zasługi dla rozwoju przemysłu w mieście Kole, co przekłada się na promocję naszego miasta w skali ogólnopolskiej i poza granicami kraju pozytywnie ocenili wniosek złożony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła za zasługi w zakresie działalności na rzecz społeczeństwa Miasta Koła w obszarze kultury, sportu, zdrowia i oświaty oraz za zasługi dla rozwoju przemysłu w mieście Kole. 

Pan Robert Andre urodził się w dniu 28 maja 1952 roku w Kielcach, z zawodu jest mgr. inżynierem chemikiem, absolwentem Politechniki Poznańskiej, a obecnie prezesem zarządu Spółki ANDRE ABRASIVE ARTICLES w Kole, autorem różnych publikacji i patentów z zakresu chemii materiałów ściernych.

Po ukończeniu Wydziału Chemicznego Politechniki Poznańskiej w 1976r. odbył stażw Poznańskich Zakładach Nawozów Fosforowych, a po odbyciu służby wojskowej w ramach Szkoły Oficerów Rezerwy w Wyższej Szkole Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu i uzyskaniu stopnia oficera rezerwy, rozpoczął pracę w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym VIS w Kole, a następnie jako specjalista technolog w Fabryce Materiałów i Wyrobów Ściernych w Kole. W roku 1987 zarejestrował własną działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Wytwarzania Materiałów Ściernych”, który w 1990 r. przybrał obecną nazwę ANDRE ABRASIVE ARTICLES.

Robert Andre jest znany w kolskim środowisku jako pracodawca, który zapewnia ergonomiczne i przyjazne warunki pracy swoim pracownikom, gwarantuje stabilność , wypłat i wielu innych świadczeń socjalnych, stara się ciągle doskonalić i unowocześniać miejsca pracy, zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i administracyjnych. Firma „ANDRE” jest postrzegana przez lokalną społeczność jako przestrzegająca zasad „fair-play” w stosunku do swoich interesariuszy, za co wielokrotnie została uhonorowana przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie stosownymi nagrodami i certyfikatami.

Pan Robert Andre współpracuje w różnorodnych formach z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami na terenie miasta Koła i regionu kolskiego: Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Technik Ceramicznych, Miejskim Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Hufcem ZHP, Państwową Szkołą Muzyczną im. K. Szymanowskiego, Miejską Orkiestrą Dętą, Klubem Sportowym „Olimpia”, Stowarzyszeniem Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, Manufakturą Piosenki Harcerskiej „Wartaki”, Klubem Młodzieżowym LOK „Kolska Starówka”, Kolskim Towarzystwem Cyklistów, Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Triathlon”, „Malinową Mambą”, Stowarzyszeniem Klub Seniora „Trzecia zmiana”, Polskim Związkiem Niewidomych, Polskim Czerwonym Krzyżem i wieloma innymi prowadzącymi działalność charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wśród wielu inicjatyw Pana Roberta Andre w obszarze pełnionych funkcji oraz organizowania, wspierania i sponsorowania przedsięwzięć na terenie miasta  Koła i regionu, do najważniejszych można zaliczyć:

 • pełnienie społecznej funkcji Przewodniczącego Rady Muzeum przy Muzeum Technik Ceramicznych w Kole  i sponsorowanie tej placówki;
 • sponsorowanie imprez kulturalnych i wystaw w Miejskim Domu Kultury w Kole, w tym inicjatywa utworzenia  „Galerii Nowej”, ufundowanie tablicy pamiątkowej przy „Galerii Jerzego Buszy” oraz wspieranie lokalnych spektakli teatralnych;
 • wsparcie merytoryczne i finansowe utworzenia stałej wystawy „Fajans kolski” im.Cz. Freudenreicha zlokalizowanej w kolskim ratuszu;
 • współzałożyciel Kolskiego Klubu Fotograficznego „Fakt” im. prof.dr. T. Cypriana i jego wieloletni prezes, a obecnie prezes honorowy;
 • autor, kurator i juror licznych wystaw i konkursów fotograficznych, w tym międzynarodowego konkursu „Portret”, twórca „ Kolskich Spotkań z Fotografią” – corocznych warsztatów na terenie MDK w Kole, członek Związku Polskich Artystów Fotografików;
 • wieloletni udział w sponsorowaniu publikacji „Rocznik Kolski” i innych wydawnictwi albumów o mieście Kole i powiecie kolskim;
 • sponsorowanie imprez sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, takich jak: Międzynarodowy Bieg Warciański, Grand Prix Koła w bieganiu, turnieju piłkarskiego „ANDRE CUP”;
 • fundowanie stypendiów uczniowskich w ramach Towarzystwa Samorządowego w Koninie;
 • sponsorowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy wraz z udziałem rzeczowym w corocznych licytacjach.

W sferze gospodarczej firma Pana Roberta Andre ANDRE ABRASIVE ARTICLES posiada ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji uniwersalnych i specjalizowanych narzędzi ściernych ze spoiwem ceramicznym i żywicznym do profesjonalnych zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, łożyskowym, budownictwie, hutnictwie, a nawet spożywczym i tytoniowym.

Pan Robert Andre zaczynał budowanie firmy od absolutnego zera – obecnie Spółka „ANDRE” dostarcza swoje wyroby do prawie 1000 stałych odbiorców w Polsce i na świecie, zatrudniając w chwili obecnej 210 pracowników i współpracując z wieloma lokalnymi kooperantami na zasadzie outsourcingu, będąc tym samym jednym z większych pracodawców w Kole. Sprzedaż eksportowa stanowi ponad 22% przychodów i jest kierowana do takich krajów jak: Niemcy, Szwecja, Hiszpania, Iran, Indie, Egipt, Czechy, Litwa, Francja, a nawet Chiny, przy czym zdecydowanie największy jest rynek niemiecki.

Produkowane narzędzia ścierne spełniają wszystkie międzynarodowe normy jakościowe, branżowe i środowiskowe, w tym ISO 9001:2008, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004 oraz EN 12413. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z jednostkami naukowymi takimi jak: Instytut Zaawansowanych Technologii w Krakowie, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz uczelniami wyższymi: Politechniką Poznańską, Koszalińską, Rzeszowską i Łódzką.

Personalnie inż. Robert Andre jest członkiem Rady Biznesu na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz Rady Przemysłu na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania tej uczelni. Od wielu lat jest również członkiem Rady Kolskiej Izby Gospodarczej i Konińskiej Izby Gospodarczej. W bieżącym roku został zaproszony do Komitetu Honorowego Międzynarodowej Konferencji Rozwoju Przemysłu – 24th International Conference on Production Research, zorganizowanej przez Politechnikę Poznańską.

Pan Robert Andre w swojej karierze zawodowej i społecznej uzyskał szereg indywidualnych odznaczeń, nagród i wyróżnień, z których najważniejsze to:

 • Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP;
 • Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” nadane przez Marszałka województwa wielkopolskiego;
 • tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki przyznany przez Business Centre Club w kategorii Partner Firm Zagranicznych;
 • tytuł Wielkopolski Menadżer Jakości przyznany przez Wielkopolski Instytut Jakości – Unię Wielkopolan;
 • statuetka MECUM TUTISSIMUS IBIS – Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej;
 • Medal Europejski przyznany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej;
 • Wielkopolski Filar Biznesu przyznany przez Wielkopolski Klub Kapitału;
 • Srebrny Medal  Fotoklubu RP w Warszawie za całokształt twórczości fotograficznej.
R E K L A M A

Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: [email protected]
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (2) Pokaż komentarze

ZOBACZ TAKŻE

NAJNOWSZE

REKLAMA