Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1570

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
R E K L A M A
ren
R E K L A M A
arenda

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
Wiadomości Zmiana nazwiska

Przydatne informacje dotycz?ce ?lubu

01-03-2018 12:01 | Źródło: | Wyświetleń artykułu: 2,838 | Komentarzy: 0
O tym z kim mo?emy a z kim nie mo?emy wzi?? ?lubu, ile nale?y mie? lat by wzi?? ?lub czy kwestia zwi?zana z nazwiskiem po ?lubie pami?taj? wszyscy jedna warto jest przypomnie? o mo?e b?ahych ale wa?nych sprawach.
Przydatne informacje dotycz?ce ?lubu
Foto:prawo.gazetaprawna

W zwi?zek ma??e?ski mog? wst?pi? osoby, które uko?czy?y osiemnasty rok ?ycia. W prawie polskim zwi?zek ma??e?ski mog? zawrze? osoby o odmiennej p?ci.

Z wa?nych powodów s?d mo?e zezwoli? na zawarcie ma??e?stwa kobiecie, która uko?czy?a szesna?cie lat je?eli jest to zgodne z dobrem za?o?onej rodziny, np. z powodu ci??y. Z wnioskiem wyst?puje sama kobieta do S?du Rejonowego. Przez zawarcie ma??e?stwa po uzyskaniu zezwolenia, niepe?noletnia kobieta osi?ga pe?noletno?? w ?wietle prawa.

Z kim ?lubu nie mo?na bra??

Prawo zabrania zawierania zwi?zku ma??e?skiego:
1. z krewnymi w linii prostej (rodzice, dzieci wnuki)
2. z rodze?stwem tak?e z przyrodnim
3. osoby adoptuj?cej z adoptowanym
4. powinowaci w linii prostej (te?ciowie, zi?ciowie, synowe)
5. z me?czyzn?, który nie uko?czy? osiemnastego roku ?ycia
6. z kobiet?, która nie uko?czy?a szesnastego roku ?ycia
7. z osob?, która pozostaje w zwi?zku ma??e?skim
8. z osob? ca?kowicie ubezw?asnowolnion?
9. z osob? chor? psychicznie lub niedorozwojem umys?owym

Zmiana nazwiska

Kwestie zwi?zane ze zmian? nazwiska reguluje art 25 Kodeksu Rodzinnego i Opieku?czego:

"O nazwisku, które ka?dy z ma??onków b?dzie nosi? po zawarciu ma??e?stwa, decyduje jego o?wiadczenie z?o?one przed kierownikiem urz?du stanu cywilnego. O?wiadczenie mo?e by? z?o?one bezpo?rednio po zawarciu ma??e?stwa albo przed sporz?dzeniem przez kierownika urz?du stanu cywilnego za?wiadczenia stwierdzaj?cego brak okoliczno?ci wy??czaj?cych zawarcie ma??e?stwa".

Przyszli ma??onkowie mog? zosta? przy swoim nazwisku, mog? oboje po??czy? swoje nazwiska lub tylko Panna M?oda, przysz?a ma??onka mo?e przyj?? nazwisko m??a lub to ma??onek przyjmie panie?skie nazwisko ?ony. Je?eli zdecydujemy si? na zmian? nazwiska musimy pami?ta? o wymianie dokumentów (dowód, paszport, prawo jazdy) i zg?oszeniu tego faktu do banku, Urz?du Skarbowego, ZUS, pracodawcy i u lekarza.

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Słowa kluczowe:
Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodaj±c komentarz łami±cy prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporz±dzeniem RODO dotycz±cym Ochrony Danych Osobowych, dodaj±c komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatno¶ci przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
optima
R E K L A M A
tomek opas
najnowsze wiadomości

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości

  Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 1. Plan kol?dy duszpasterskiej na kolejne dni [A...

  35,590   2   Miasto Ko?o

 2. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 3. Mieszkanka Ko?a zgin??a na pasach w Koninie

  17,678   2   Wypadki

 4. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 5. Uczniowie otrzymali odpowied? listown? od Kró...

  14,390   1   Szko?y i Przedszkola

 6. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 7. 27 Fina? WO?P w Kole - pe?ny program

  13,234   3   Miasto Ko?o

 8. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 9. Znamy ostateczny wynik zbiórki WO?P w Kole! P...

  9,544   0   Miasto Ko?o
R E K L A M A
Jarek Kozlarek

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
20 Sty.
17:00

MDK w Kole
Komedia Teatralna ?ONA DO ADOPCJI

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
24 Sty.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.S?owackiego5, Ko?o
W cyklu