Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1571

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
R E K L A M A
ren
R E K L A M A
arenda

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
Wiadomości Miasto Ko?o

Rusza przetarg na pierwszy odwiert geotermalny!

06-04-2018 11:50 | Źródło: Redakcja e-kolo | Wyświetleń artykułu: 8,850 | Komentarzy: 1
30 marca br. na stronie Urz?du Miasta Ko?a pojawi?a si? informacji o rozpocz?ciu przetargu na pierwszy, badawczy odwiert geotermalny po?o?ony na dzia?ce w miejscowo?ci Chojny.
Rusza przetarg na pierwszy odwiert geotermalny!
Foto:e-kolo.pl

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778

"Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Ko?o GT-1 w celu uj?cia wód termalnych w miejscowo?ci Chojny OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane" to tytu? przetargu og?oszonego przez Urz?d Miejski w Kole. Jak czytamy w tre?ci zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Ko?o GT-1 w celu uj?cia wód termalnych w miejscowo?ci Chojny. [...] Opcjonalnie w przypadku wyst?pienia z?ych w?a?ciwo?ci z?o?owych jury dolnej przewiduje si? likwidacj? otworu w przedziale 2700 -3600 m p.p.t. poprzez wykonanie 2 korków cementowych w interwale 3600 – 3400 m. Ponadto zostan? udost?pnione wcze?niej przebadane i wykazuj?ce dobre w?a?ciwo?ci z?o?owe utwory kredy dolnej poprzez nast?puj?c? kolumn? filtracyjn?: kolumna filtrowa (tracona) o ?rednicy zewn?trznej Ø 7” (177,80 mm) w interwale oko?o 2420 - 2690 m – d?ugo?? oko?o 270 m. Rury te zostan? zawieszone na wieszaku i uszczelnione pakerem. W przedziale g??boko?ci 2420 m do 2690 m p.p.t. przewiduje si? posadowienie kolumny filtracyjnej w postaci filtra typu Johnson z filtrem ze szczelin? ci?g?? o ?rednicy Ø 177,80 mm lub filtra z podwójn? ?ciank?. W przypadku zapuszczenia filtra typu Johnson przed zapi?ciem pakera zostanie wykonana obsypka ?wirowa z odpowiedniej granulacji. Sekcja ta powinna by? odwiercona ?widrem gryzowym lub skrawaj?cym o ?rednicy 81/2”, a nast?pnie poszerzona do ?rednicy 311 mm (w przypadku zapuszczenia filtra typu Johnsona). Konstrukcja kolumny i jej ostateczna d?ugo??, interwa?y perforacji, sposób perforacji, uzbrojenie zostan? ustalone w oparciu o wyniki pomiarów geofizyki wiertniczej i przeprowadzone badania próbnikiem z?o?a.

Terminy wykonania prac:

 • Termin wykonania zamówienia -15 miesi?cy, w tym: 1.1.
  • Prace wiertnicze - 9 miesi?cy
  • Prace przygotowawcze – 2 miesi?ce, licz?c od dnia podpisania umowy,
  • Monta? urz?dzenia i wiercenie otworu – 7 miesi?cy, licz?c od dnia zako?czenia prac przygotowawczych, o których mowa w pkt 4.
  • Badania hydrogeologiczne – 1 miesi?c, licz?c od dnia zako?czenia prac wiertniczych,
  • Demonta? i rekultywacja terenu – 1 miesi?c, licz?c od dnia zako?czenia prac wiertniczych,
  • Opracowanie dokumentacji wynikowej i hydrogeologicznej – 6 miesi?cy, licz?c od dnia zako?czenia prac wiertniczych.

Foto. Materia?y przetargowe

Miasto rozpoczyna swoj? geotermaln? histori?!

Radni zag?osowali tu? przed godzin? 21:00 za historyczn? dla miasta uchwa??, która udziela zgod? na zabezpieczenie ?rodk...

25-10-2017 20:56 |   11,621 |  2

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Słowa kluczowe:
Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (1) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
optima
R E K L A M A
tomek opas
najnowsze wiadomości

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości

  Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
 1. Plan kol?dy duszpasterskiej na kolejne dni [A...

  35,559   2   Miasto Ko?o

 2. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
 3. Mieszkanka Ko?a zgin??a na pasach w Koninie

  17,655   2   Wypadki

 4. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
 5. Uczniowie otrzymali odpowied? listown? od Kró...

  14,328   1   Szko?y i Przedszkola

 6. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
 7. 27 Fina? WO?P w Kole - pe?ny program

  13,217   3   Miasto Ko?o

 8. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
 9. Znamy ostateczny wynik zbiórki WO?P w Kole! P...

  9,530   0   Miasto Ko?o
R E K L A M A
Jarek Kozlarek

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
20 Sty.
17:00

MDK w Kole
Komedia Teatralna ?ONA DO ADOPCJI

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1778
24 Sty.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.S?owackiego5, Ko?o
W cyklu