Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1570
R E K L A M A
ren
R E K L A M A
kol-net
Wiadomości Miasto Ko?o

6 maja Powiatowe Obchody Dnia Stra?aka

10-04-2018 12:42 | Źródło: kolo.pl | Wyświetleń artykułu: 3,419 | Komentarzy: 0
Wyj?tkowo uroczyst? opraw? b?d? mie? tegoroczne, planowane na 6 maja br., Powiatowe Obchody Dnia Stra?aka. Miejscem wydarzenia b?dzie nasze miasto, bowiem taki przywilej przys?uguje jednostce, która w danym roku zosta?a w??czona do struktur krajowego systemu ratowniczo-ga?niczego. W 2018 w systemie pojawi?a si? OSP Ko?o nad Wart?, dlatego uroczysto?? odb?dzie si? w Kole.
6 maja Powiatowe Obchody Dnia Stra?aka
Foto:

Organizatorzy, a s? nimi: Zarz?d Oddzia?u Powiatowego Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych w Kole, Burmistrz Miasta Ko?a, Starosta Powiatu Kolskiego, Komendant Powiatowy Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Kole oraz Zarz?d Ochotniczej Stra?y Po?arnej Ko?o nad Wart?, przygotowuj? uroczysty apel. Program Dnia Stra?aka znajdziemy na plakatach, jakie niebawem pojawi? si? na mie?cie. Jako przedsmak wydarzenia mo?emy zdradzi?, ?e uroczyste obchody rozpocznie zbiórka pododdzia?ów i pocztów sztandarowych na placu przed ratuszem, z?o?enie kwiatów przed pami?tkow? tablic? i wymarsz do ko?cio?a farnego na Msz? ?w. w intencji stra?aków. Po nabo?e?stwie obecni przemaszeruj? przed budynek starostwa powiatowego, gdzie odb?d? si? centralne uroczysto?ci. Podczas okoliczno?ciowego apelu, poza elementami patriotycznymi i przemówieniami go?ci, nast?pi wr?czenie medali i odznacze? oraz nadanie wy?szych stopni s?u?bowych, a tak?e przekazanie decyzji w sprawie w??czenia jednostki OSP Ko?o nad Wart? do struktur KSR-G. ?wi?tuj?cym stra?akom asystowa? b?dzie Orkiestra D?ta OSP Ko?o. Na uczestników czeka? b?dzie stra?acka grochówka i inne plenerowe specja?y. Ju? dzi? zach?camy do wzi?cia udzia?u w tym wa?nym wydarzeniu, warto towarzyszy? naszym druhom w dniu ich ?wi?ta, w ten sposób wyrazi? nasz szacunek dla ich pe?nej po?wi?cenia profesji. Wydarzenie, jak wiele organizowanych w tym roku, wpisuje si? w oficjalne obchody 100-lecia odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci.

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
optima
R E K L A M A
tomek opas
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości
 1. Plan kol?dy duszpasterskiej na kolejne dni [A...

  35,586   2   Miasto Ko?o
 2. Mieszkanka Ko?a zgin??a na pasach w Koninie

  17,674   2   Wypadki
 3. Uczniowie otrzymali odpowied? listown? od Kró...

  14,365   1   Szko?y i Przedszkola
 4. 27 Fina? WO?P w Kole - pe?ny program

  13,233   3   Miasto Ko?o
 5. Znamy ostateczny wynik zbiórki WO?P w Kole! P...

  9,544   0   Miasto Ko?o
R E K L A M A
Jarek Kozlarek
20 Sty.
17:00

MDK w Kole
Komedia Teatralna ?ONA DO ADOPCJI
24 Sty.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.S?owackiego5, Ko?o
W cyklu