Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1570

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
R E K L A M A
ren
R E K L A M A
mjd

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
Wiadomości Miasto Ko?o

Procesja Bo?ego Cia?a w Kole

01-06-2018 08:23 | Źródło: Marcin Nowacki | Wyświetleń artykułu: 14,989 | Komentarzy: 5
Centralne uroczysto?ci Bo?ego Cia?a w mie?cie Kole rozpocz??y si? Msz? ?w. sprawowan? w naszym ko?ciele farnym Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego. Przewodniczy? jej i homili? wyg?osi? proboszcz ks. kanonik Józef Wronkiewicz.
Procesja Bo?ego Cia?a w Kole
Foto:mn

Nast?pnie rozpocz??a si? procesja eucharystyczna ulicami naszego miasta, w której kap?ani nie?li Naj?wi?tszy Sakrament w monstrancji. Rozpocz?? ks. kanonik Józef Wronkiewicz - proboszcz naszej parafii, nast?pnie kolejno: o. Henryk Hajzler (gwardian klasztoru bernardynów), ks. Damian Bu?akowski (wikariusz parafii Matki Bo?ej Cz?stochowskiej), i ks. dr Piotr Pawlak (proboszcz parafii ?w. Bogumi?a).

Trasa procesji wiod?a z kolskiej Starówki - ulic? Mickiewicza, Mostem Warszawskim i ulic? Sienkiewicza na osiedle P?aszczyzna. W ten sposób Chrystus Eucharystyczny przeszed? obok miejsc, w których sp?dzamy nasz? codzienno?? - mieszka?, pracy, szkó?, sklepów i urz?dów. Zgodnie z tradycj? przygotowane zosta?y cztery o?tarze - przy ratuszu, na rondzie Sybiraków, obok budynku poczty i przed ko?cio?em ?w. Bogumi?a. Tam kap?ani od?piewywali fragmenty Ewangelii mówi?ce o sakramencie Eucharystii. Nasza parafia przygotowa?a pierwszy z o?tarzy - przy gmachu ratusza.

W procesji przed Naj?wi?tszym Sakramentem szli duszpasterze, siostry orionistki, ministranci, dzieci pierwszokomunijne, dziewczynki sypi?ce kwiaty oraz asysty liturgiczne z wszystkich kolskich ko?cio?ów ze swoimi chor?gwiami, feretronami i sztandarami. Opraw? muzyczn? uroczysto?ci zapewnili panowie organi?ci, Miejska Orkiestra D?ta OSP oraz nasz Chór Farny „Lutnia”. W procesji, która jest publicznym wyznaniem wiary w rzeczywist? obecno?? Chrystusa w Eucharystii - mimo upalnej i s?onecznej pogody - t?umnie wzi?li udzia? mieszka?cy miasta Ko?a z wszystkich parafii.

Przy ostatnim o?tarzu s?owo wyg?osi? ks. dr Piotr Pawlak - proboszcz parafii ?w. Bogumi?a, który wspomnia? prze?ywan? w tym roku setn? rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci przez nasz? Ojczyzn? oraz podzi?kowa? mieszka?com za zaanga?owanie i liczny udzia? we wspólnym ?wi?towaniu. Na zako?czenie udzieli? uroczystego b?ogos?awie?stwa Naj?wi?tszym Sakramentem na cztery strony ?wiata i od?piewano hymn „Bo?e co? Polsk?”.

?ród?o: https://www.facebook.com/kolskafara/

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Słowa kluczowe:
Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodaj±c komentarz łami±cy prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporz±dzeniem RODO dotycz±cym Ochrony Danych Osobowych, dodaj±c komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatno¶ci przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (5) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
optima
R E K L A M A
tomek opas
najnowsze wiadomości

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości

  Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 1. Plan kol?dy duszpasterskiej na kolejne dni [A...

  35,590   2   Miasto Ko?o

 2. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 3. Mieszkanka Ko?a zgin??a na pasach w Koninie

  17,687   2   Wypadki

 4. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 5. Uczniowie otrzymali odpowied? listown? od Kró...

  14,394   1   Szko?y i Przedszkola

 6. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 7. 27 Fina? WO?P w Kole - pe?ny program

  13,234   3   Miasto Ko?o

 8. Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
 9. Znamy ostateczny wynik zbiórki WO?P w Kole! P...

  9,544   0   Miasto Ko?o
R E K L A M A
Jarek Kozlarek

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
20 Sty.
17:00

MDK w Kole
Komedia Teatralna ?ONA DO ADOPCJI

Warning: htmlspecialchars(): charset `iso-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1777
24 Sty.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.S?owackiego5, Ko?o
W cyklu