R E K L A M A
ren
R E K L A M A
DUKAT
Wiadomości Powiat Kolski

XLVII sesja Rady Powiatu Kolskiego

04-06-2018 14:01 | Źródło: Starostwo Kolskie | Wyświetleń artykułu: 2,091 | Komentarzy: 1
W dniu 24 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się XLVII sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tomicki. Następnie serdecznie powitał radnych, naczelników wydziałów, media, Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brdowie druha Wojciecha Kołodziejskiego, Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Brdowie druha Piotra Szafrańskiego oraz druhnę Agatę Zwolińską.
XLVII sesja Rady Powiatu Kolskiego
Foto:Starostwo Kolskie
R E K L A M A
hydra

Porządek obrad składał się z 18 punktów. W sesji wzięło udział 21 radnych. Na wstępie Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu Kolskiego za miesiąc maj oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za okres od 19 kwietnia do 17 maja 2018 roku.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek na koniec swojego wystąpienia poinformował, że Żeńska Drużyna OSP Brdów zajęła III miejsce w kategorii kobiet w XI Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w Licheniu Starym. Obecni na sali druhowie OSP Brdów Wojciech Kołodziejski i Piotr Szafrański oraz druhna Agata Zwolińska otrzymali listy gratulacyjne i upominki.

W części sprawozdawczej omówione zostały:

  • Informacja z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2017 rok. Informację omówiła Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole Pani Ewa Lewicka.

  • Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kole dot. oceny zagrożeń i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

  • Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole za 2017 rok, które omówiła Pani Urszula Pękacz.

Podczas XLVII sesji Rady Powiatu Kolskiego radni podjęli 6 uchwał, które dotyczyły m. in.:

  • zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 30.06.2019 projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020,

  • zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 30.06.2019 projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

  • zmiany uchwały Nr XLV/308/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018 roku,

  • podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego" Panu Mirosławowi Macherskiemu,

  • wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole,

  • wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2018 rok.

W punkcie zapytania i interpelacje głos zabrali:

1. Radny Jan Stępiński

a) Prosi o udzielenie odpowiedzi, kiedy zostanie ukończony remont ul. Przemysłowej w Kole?

b) Jakie są plany zagospodarowania dwóch budynków na ul. Mickiewicza w Kole (chodzi o budynki, w której znajdował się SOS-W w Kole oraz Internat).

2. Radny Grzegorz Fiałkowski

Podziękował za umieszczenie herbów w sali 102.

3. Radna Ewa Ochędalska

Zwraca się z prośbą o udzielenie pomocy Stowarzyszeniu „Sprawni inaczej” z Kłodawy. Sytuacja, która miała miejsce w WTZ w Kłodawie jest winą nieuczciwości jednej osoby, a teraz całe Stowarzyszenie musi ponosić tego konsekwencję i zwracać środki.

4. Radny Marek Kowalewski

Czy jest możliwe przeprowadzenie remontu poboczy na odcinku drogi do miejscowości Turzynów tj. od drogi krajowej nr 92 do przejazdu kolejowego. Pobocza zostały zniszczone przez pojazdy ciężarowe, które przewoziły ciężkie materiały.

5. Radny Ryszard Kasiorek

Z wiadomości, które posiada na Oddziale Chirurgii w szpitalu w Kole jest konflikt pomiędzy lekarzami a dyrekcją szpitala. Czy coś wiadomo na ten temat?

6. Radny Rafał Ławniczak

a) w SP ZOZ w Kole pracownicy nie posiadają identyfikatorów, utrudnia to kontakt z personelem medycznym;

b) kolacja w szpitalu jest podawana o godz. 16.00, jest to za wcześnie biorąc pod uwagę, że obiad wydawany jest o godz. 13.00.

7. Radna Genowefa Szurgot

Czy znane są wyniki rozstrzygnięcia dofinansowania zadania z Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej „Przebudowa drogi powiatowej 3403P na odcinku Powiercie Kolonia- Leśnica”?

Starosta Wieńczysław Oblizajek udzielił odpowiedzi na wszystkie interpelacje radnych.
Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (1) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kotleszka gym
R E K L A M A
ligrana
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
tomasz
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości
21 Maj
09:30

MDK w Kole
TALENT SHOW
23 Maj
14:00

MDK w Kole
WYGRAJ SUKCES - kwalifikacje regionalne