Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1571
R E K L A M A
ren
R E K L A M A
Artbud
Wiadomości Miasto Ko?o

15. jubileuszowa Dziecinada w LO w Kole

05-06-2018 11:31 | Źródło: LO w Kole | Wyświetleń artykułu: 2,563 | Komentarzy: 0
W tym roku szkolnym obchodzili?my bardzo uroczy?cie 15. jubileuszow? DZIECINAD?, imprez? sportowo-rekreacyjn?, w Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Kazimierza Wielkiego w Kole. Pomys?odawczyniami i organizatorkami tej wspania?ej akcji s? Iwona K?dzierska i Bo?ena Zdu?czyk – nauczycielki, których marzeniem by?o i jest integrowanie ?rodowisk dzieci i m?odzie?y w Kole.
15. jubileuszowa Dziecinada w LO w Kole
Foto:LO w Kole

Wielkie s?owa podzi?kowania nale?? si? wszystkim przyjacio?om LO i sponsorom, bez  których trudno by?oby przygotowywa? te uroczysto?ci. Organizatorki dzi?kuj? tak?e Dyrektorom LO za ich zaanga?owanie i pomoc. Szczególne s?owa wdzi?czno?ci nale?? si? Policji i Stra?y Po?arnej za pomoc w opiece nad dzie?mi i dostarczanie im nie tylko po?ytecznej wiedzy, ale tak?e wielu atrakcji. Przez te wszystkie lata przedszkolaki doskonale bawi?y si? u nas, w towarzystwie i pod opiek? ich starszych kolegów- prawdziwych przyjació?, licealistów. Maluchy zawsze mog?y wzrusza? si?, ?mia? do ?ez, ogl?daj?c inscenizacje popularnych bajek i ba?ni. Przez te wszystkie lata by?y tak?e dla nich organizowane  rozgrywki sportowe, konkursy plastyczne, muzyczne i sprawno?ciowe. Te spotkania uatrakcyjnia?y zawsze s?odkie przek?ski. W my?l zasady, ?e czego Ja? si? nie nauczy..., nasza szkolna dru?yna PCK organizowa?a pokazy udzielania pierwszej pomocy.

-organizatorzy

15 lat to czas, w którym pierwsze przedszkolaki – go?cie naszej szko?y, zosta?y naszymi uczniami, zda?y matur?, podj??y studia. Dzisiaj s? ju? doros?ymi lud?mi. Dla szko?y, organizatorek jest to czas refleksji, podsumowania, ale tak?e planów na przysz?o??. Jeste?my pewni, ze ta pi?kna tradycja nie zaginie w naszej szkole i  mie?cie.    

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
tomek opas
R E K L A M A
optima
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości
 1. Plan kol?dy duszpasterskiej na kolejne dni [A...

  35,572   2   Miasto Ko?o
 2. Mieszkanka Ko?a zgin??a na pasach w Koninie

  17,674   2   Wypadki
 3. Uczniowie otrzymali odpowied? listown? od Kró...

  14,365   1   Szko?y i Przedszkola
 4. 27 Fina? WO?P w Kole - pe?ny program

  13,233   3   Miasto Ko?o
 5. Znamy ostateczny wynik zbiórki WO?P w Kole! P...

  9,544   0   Miasto Ko?o
R E K L A M A
Jarek Kozlarek
20 Sty.
17:00

MDK w Kole
Komedia Teatralna ?ONA DO ADOPCJI
24 Sty.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.S?owackiego5, Ko?o
W cyklu