Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /var/www/vhosts/e-kolo.pl/e_kolo/inc/funkcje.php on line 1570
R E K L A M A
ren
R E K L A M A
kol-net
Wiadomości Powiat Kolski

Piknik Rodzinny w SP Che?mno

13-06-2018 09:19 | Źródło: SP Che?mno | Wyświetleń artykułu: 5,102 | Komentarzy: 0
Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Pracownicy i Rada Rodziców Szko?y Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Che?mnie, kolejny raz zorganizowali Piknik Rodzinny po has?em „Razem mo?eMy wi?cej”. Impreza odby?a si? 10 czerwca 2018 r. Jej celem by?o gromadzenie ?rodków finansowych na coroczne wycieczki szkolne dla uczniów szko?y oraz integrowanie rodzin i spo?eczno?ci lokalnej, propagowanie zdrowego, bezpiecznego stylu ?ycia.
Piknik Rodzinny w SP Che?mno

Pogoda, publiczno?? i go?cie dopisali. Piknik rozpocz?to od podzi?kowa? dla wszystkich ofiarodawców, firm, instytucji, osób, które udzieli?y wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobistego na organizacj? imprezy i wyjazdy dzieci. Osób wspieraj?cych co roku jest  wi?cej.  Wa?nym punktem uroczysto?ci by?a inauguracja obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodleg?o?ci, której towarzyszy?a wystawa: Bitwa pod Che?mnem 1914”. Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si?: pokaz mody z epoki Adama Mickiewicza, wyst?py aktorskie i taneczne dzieci oraz wyst?py zespo?u „Nadnerzanki” i Miejsko Stra?ackiej M?odzie?owej Orkiestry D?tej z D?bia. Dodatkowo przygotowano pokaz stra?y po?arnej, pierwszej pomocy przedmedycznej i spektakularny przejazd motocyklistów. Nie brak?o ch?tnych do udzia?u w konkursach sportowo-rodzinnych, przejazdach limuzyn? „za jeden u?miech”, a dzieci oblega?y zje?d?alni? i ring bokserski sfinansowane przez Gminn? Komisj? Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w D?biu. Powodzeniem cieszy?o si? stoisko z loteri?, malowanie twarzy i paznokci. nMo?na by?o raczy? si?  zdrow? ?ywno?ci?, wy?mienitym ciastem, kaw?, herbat?, grillowan? kie?bas? i grochówk? z kuchni polowej.
 

Chcesz być na bieżąco? Śledź nasz portal na facebooku
Redakcja e-kolo.pl
Kontakt z autorem: e-kolo@e-kolo.pl
DODAJ KOMENTARZ
Pamiętaj, że dodając komentarz łamiący prawy - narażasz się na konsekwencje prawne
Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, dodając komentarz jednoznacznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele statystyczne odraz archiwalne (imię/nick, adres e-mail, adres IP). Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj
WASZE KOMENTARZE (0) Pokaż komentarze
R E K L A M A
kmk
R E K L A M A
optima
R E K L A M A
tomek opas
R E K L A M A
Biuro rachunkowe
popularne wiadomości
 1. Plan kol?dy duszpasterskiej na kolejne dni [A...

  35,586   2   Miasto Ko?o
 2. Mieszkanka Ko?a zgin??a na pasach w Koninie

  17,674   2   Wypadki
 3. Uczniowie otrzymali odpowied? listown? od Kró...

  14,365   1   Szko?y i Przedszkola
 4. 27 Fina? WO?P w Kole - pe?ny program

  13,233   3   Miasto Ko?o
 5. Znamy ostateczny wynik zbiórki WO?P w Kole! P...

  9,544   0   Miasto Ko?o
R E K L A M A
Jarek Kozlarek
20 Sty.
17:00

MDK w Kole
Komedia Teatralna ?ONA DO ADOPCJI
24 Sty.
19:00

Miejski Dom Kultury,ul.S?owackiego5, Ko?o
W cyklu